Kristian Lunds blog
VORE MEDIER: Medicinsk Tidsskrift | Onkologisk Tidsskrift | Hæmatologisk Tidsskrift | Sundhedspolitisk Tidsskrift | MS Tidsskrift | Propatienter
| | | | |
 
Branding Celgene
ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Læger skal kunne fortælle deres patienter, at de er det bedste sted

Det var en ny model for beregning af kvalitet, som afslørede, at patienter med kræft i bugspytkirtlen får uensartet behandling. Læge og phd-studerende Kasper Wennervaldt fortæller i podcast om baggrunden for at forsøge at måle kvaliteten af de operationer, der bliver lavet rundt i landets fem regioner.

DIAGNOSTISK TIDSSKRIFT

Stor undersøgelse bekræfter: 3D-screening finder flere brystkræfttumorer

Gennem tredimensionel billeddannelse af brystet – såkaldt brysttomosyntese – er det muligt at opdage 34 procent flere kræfttumorer end ved traditionel mammografiscreening. Det viser de endelige resultater fra et klinisk studie med deltagelse af næsten 15.000 kvinder.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Patienterne henter kræftnyheder på Twitter

Det sociale medie Twitter er en platform, hvor mange kræftpatienter søger hen for at dele og diskutere deres erfaringer med sygdommen. En spansk forskergruppe har analyseret en uges tweets om brystkræft og konkluderer blandt andet, at forebyggelse er toptema, og at langt de fleste medicinske oplysninger på Twitter er sande.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Kræftlæge: Vi bliver nødt til snart at indføre lungekræftscreening

Vi bliver nødt til at indføre screening for lungekræft i Danmark. Sådan lyder den utvetydige besked fra overlæge Peter Meldgaard fra Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, efter at opdaterede data fra NELSON-studiet har vist, at brugen af ​CT-screening øger overlevelsen og fanger lungekræft i tidligere stadier.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Komplekse autoimmune sygdomme får nationalt center

Kroniske autoimmune sygdomme begrænser sig sjældent til ét organ. Derfor kan der være behov for flere specialister for at sikre et godt, tværfagligt behandlingsforløb, der er tilpasset den enkelte patient i stedet for den enkelte sygdom.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Overlæge rystet over omgørelse af immunterapi-anbefaling

Overlæge på Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Peter Meldgaard er rystet over Medicinrådets beslutning om at trække en anbefaling af immunterapien Tecentriq tilbage for en gruppe af lungekræftpatienter. Han undrer sig over bevæggrunden for beslutningen, men mest over selve processen.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Flere dør af kræft i Danmark end i vores nabolande

Målt i forhold til antallet af indbyggere dør færre danskere af kræft end for 20 år siden. Men det danske niveau ligger fortsat over vores nordiske naboers og flertallet af OECD-landenes.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Professor: Der skal fokus på dem, der ikke har gavn af immunterapi

En stor del af kræftpatienter, som får immunterapi, har ikke gavn af behandlingen. Derfor bør der være mere fokus på at få udviklet effektive behandlinger til disse patienter, frem for til dem, der allerede har en god behandling i form af immunterapien.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Kræftpatienter har tillid til alternativ medicin - men ved ikke nok

En stor del af de patienter med sarkomer, som deltog i en ny, tysk undersøgelse, bruger alternativ behandling som supplement til deres kræftbehandling. Patienterne er imidlertid dårligt informeret om sikkerhedsproblemer og risiko for interaktioner med kræftmedicinen.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Motion også gavnligt ved lungekræft i sent stadium

ESMO2018: Motion kan reducere træthed og forbedre lungekræftpatienters velbefindende, viser resultater af to undersøgelser, der præsenteres på ESMO 2018. Undersøgelserne understreger værdien af ​​motion, også for patienter med avanceret eller metastatisk lungekræft.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Hjemmeprøver øger deltagelse i screening for livmoderhalskræft

Får kvinder i alderen 30-64 år mulighed for at tage en hjemmeprøve til undersøgelse for HPV, vil mange flere deltage i screening for livmoderhalskræft – især hvis prøvesættet sendes direkte hjem til kvinderne. Effekten er især stor hos de kvinder, som ellers sjældent deltager i screeningsprogrammet, herunder socialt udsatte kvinder.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Fremtidens lungekræftdiagnostik ligger i blodet

En kombination af teknologier, som kan spore kræft i blodet – såkaldt liquid biopsies – og CT-scanning. Sådan ser formand for Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) Torben Riis Rasmussen fremtidens lungekræftdiagnostik.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Største nyt i 30 år for småcellet lungekræft - men kun lille gevinst

Tilsætning af Tecentriq til standardbehandling forlænger den samlede overlevelse og den progressionsfri overlevelse hos patienter med såkaldt ’extensive’ småcellet lungekræft (ES-SCLC). Men overlevelsesgevinsten er mindre end håbet, mener danske kræftlæger.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Region Midtjylland vil hente 10 mio. kr. på at stoppe brug af udokumenteret kræftmedicin

Kræftafdelinger i Region Midtjylland skal gå deres behandlinger efter i sømmene og spare regionen ti millioner kroner ved at indstille brugen af medicin, hvis effekt ikke er tilstrækkelig dokumenteret, lyder det i Region Midtjyllands budget for 2019. Om besparelsen bliver så stor, vil formand for regionens lægemiddelkomite Jørgen Schøler Kristensen ikke vurdere.