Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Faste kontrolforløb af kræftpatienter på vej ud – og det kan være godt for patienterne

De fleste er enige om, at der skal fundamentale forandringer til for at tackle de mange udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor. Og meget tyder på, at en af de forandringer vil blive, at flere kræftpatienter i kontrolforløb selv skal mestre deres forløb i eget hjem med mulighed for at kontakte læger eller sygeplejersker. Det kan der være store fordele i for patienterne, viser to nye projekter.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Heftig kritik af HPV-vaccineforsker Jesper Mehlsen: Udsætter børn og unge for fare

Den kontroversielle vaccineforsker Jesper Mehlsen har fået påbud samt indskrænket sit faglige virke, fordi han har stillet diagnoser og udskrevet off-label medicin uden tilstrækkelige undersøgelser. Undervejs i sagen har han mistet sin autorisation midlertidigt og er nu under skærpet tilsyn.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Immunterapikombination bedre end kemo mod spciel kolorektalkræft

Kombinationsterapi med Opdivo (nivolumab) og Yervoy (ipilimumab) i første linje giver markant forbedring af progressionsfri overlevelse (PFS) sammenlignet med kemoterapi hos patienter med metastatisk kolorektalcancer (mKRC) med høj mikrosatellit instabilitet (MSI-H) eller defekt i mismatch-reparationssystemet (dMMR).

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Kombination af kræftmedicin forbedrer overlevelsen for brystkræftramte

Tukysa (tucatinib) kombineret med Kadcyla (trastuzumab emtansine, T-DM1) øger progressionsfri overlevelse (PFS) ved tidligere behandlet avanceret HER2-positiv brystkræft sammenlignet med T-DM1 alene. Spørgsmålet er, om effekten er bivirkningerne værd, siger onkolog Peter Michael Vestlev.

PATIENTAKADEMIET

Ny forskning viser risikoen for at få kræft i flere omgange

En stor undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, hvor stor risiko danske kræftpatienter har for at udvikle en helt ny type kræftsygdom senere i livet. Undersøgelsen er en af de mest omfattende af sin art og har stor betydning for fremtidig forebyggelse.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Kvinder med overvægt har øget risiko for tilbagefald ved HR+ brystkræft

Kvinder med hormonfølsom (HR+) brystkræft og overvægt har en øget risiko for tilbagefald og død end kvinder med lavere BMI, viser ny dansk forskning. Måske en løsning er højere dosis af aromatasehæmmere, siger forskere bag undersøgelsen.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Ny kombinationsbehandling giver uhørt respons mod sjælden modermærkekræft

Kombinationsbehandling med PKC-hæmmeren darovasertib og MET-hæmmeren Xalkori (crizotinib) giver høje responsrater og skrumper tumorer ved metastatisk malignt uvealt melanom (MUM) – modermærkekræft i øjet – som ellers har få behandlingsmuligheder.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Dansk algoritme finder personer med øget risiko for kræft i bugspytkirtlen

Efter et dødsfald i den nære familie har den unge statistiker Anders Bo Bojesen udviklet en algoritme, som scanner danske sundhedsregistre og finder personer, der med cirka 10 procents sikkerhed udvikler bugspytkirtelkræft inden for et år. Det har stort potentiale, vurderer læger.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Forskere: Kræftplan IV har ikke løst problemet med rodede patientforløb

Det halter gevaldigt med at sikre kræftpatienter sammenhængende og trygge forløb, som ellers var et af målene med kræftplan IV, konkluderer en ny undersøgelse fra VIVE. Det bør i høj grad sikres i en ny kræftplan V, opfordrer forskere bag.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Undertype af lungekræft kan måske snart betegnes som kronisk sygdom

De seneste årtier er der sket markante fremskridt inden for behandlingen af ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft, der især rammer yngre personer, som ikke tidligere har røget. Udviklingen er så markant, at det, ifølge lungeonkolog Edyta Maria Urbanska, ikke er utænkeligt, at kræftformen fremadrettet vil blive betegnet som en kronisk sygdom.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Fremtrædende onkologer: Medicinrådets arbejde er spild af tid og ressourcer

Det er irrationelt, at Medicinrådet skal bruge tid og ressourcer på at gennemgå nøjagtig de samme effekt- og sikkerhedsdata fra kliniske studier som det europæiske lægemiddelagentur EMA allerede har evalueret, mener flere danske onkologer. De så helst, at Medicinrådet blev nedlagt og erstattet af et tværeuropæisk forhandlingsorgan.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Danske patienter kan nu få T-celleterapi mod modermærkekræft

De danske sundhedsmyndigheder giver nu adgang til T-celleterapi mod modermærkekræft, selvom behandlingen ikke er godkendt. T-celleterapi har i kliniske forsøgt gjort hidtil uhelbredeligt syge patienter kræftfrie, men forskerne kæmper med at få den akademisk udviklede behandling godkendt i et system, der er bygget op om medicinalindustrien.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Dansk studie: Brystkræftoverlevere har øget risiko for at få hæmatologisk kræft

Sammenlignet med baggrundsbefolkningen har brystkræftoverlevere en større risiko for at udvikle hæmatologisk kræft. Det gælder i særlig grad akut myeloid leukæmi (AML), og her kan forekomsten formentlig relateres til de brystkræftbehandlinger, kvinderne tidligere har fået.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Lungekræftpatient: Behandling på privathospital gav mig en ny chance for at leve

Privathospitalet Aros har i løbet af 20 år givet kræftbehandling inden for en række kræftformer, men kun få patienter har benyttet sig af muligheden, fortæller klinikchef Carsten Rytter. For Birgit, der har lungekræft, har muligheden betydet forskellen mellem liv og død.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

OUH sætter skub i eksperimentel kræftbehandling

På Odense Universitetshospital (OUH) har den onkologiske og den hæmatologiske afdeling intensiveret og udvidet tilbuddet om lægemiddelforsøg til kræftpatienter. Det betyder, at flere danskere med fremskreden kræft kan få eksperimentel behandling tættere på deres bopæl i Region Syddanmark.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Medicinrådets afvisning af Enhertu har skabt rum for et privat marked

Danske kvinder har i den seneste tid antændt en debat, der ligger latent i sundhedsvæsenet. Kvinderne, der har HER 2-positiv metastatisk brystkræft, køber sig til behandling med præparatet Enhertu (trastuzumab deruxtecan, T-DXd) på privathospitalet AROS.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Svært syge modermærkekræftpatienter bliver kræftfrie med T-celleterapi

Danske forskere kan nu dokumentere, at T-celleterapi med tumorinfiltrerende lymfocytter fører til komplet tumorsvind hos hver femte modermærkekræftpatient, som ikke har haft gavn af PD-1-hæmmere. Behandlingen fordobler progressionsfri overlevelse (PFS) sammenlignet med standardbehandlingen Yervoy (ipilimumab).