Kristian Lunds blog

Ny professor får 50 mio. kr. til at forske i Alzheimers sygdom

Thomas Willnow skal i et nyt professorat finansieret af Novo Nordisk Fonden etablere en ny forskergruppe på Aarhus Universitet. Her skal han bl.a. undersøge, hvorfor diabetes og fedme er blandt de største risikofaktorer i forhold til at udvikle Alzheimers.

Udskriv

Ny direktør på Bornholms Hospital

Annemarie Hellebek tiltræder 2.december som ny direktør for Bornholms Hospital, hvor hun afløser Niels Reichstein Larsen, som i august fik nyt job som direktør for sygehusene i Næstved, Slagelse og Ringsted.

Udskriv

Ny doktor efter disputats om tidlige blodprøver kan afsløre Downs syndrom

Niels Tørring er biokemiker og ny dr.med. fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Han har i sin doktordisputats undersøgt, om blodprøver tidligere i graviditeten kan gøre en forskel ift. at opdage Downs syndrom hos fosteret. Og konklusionen er ikke til at tage fejl af.

Udskriv

Professor får millioner til forskning i livmoderhalskræftscreening

Elsebeth Lynge, professor i epidemiologi og leder af Center for Epidemiologisk Forskning, Nykøbing F. Sygehus, modtager en forskningsbevilling fra Novo Nordisk Fonden på 2,4 millioner kroner til et forskningsprojekt om screening for livmoderhalskræft blandt kvinder, der er blevet HPV-vaccineret som piger.

Udskriv

Bornholms Regionskommune får ny sundhedschef

Bornholms Regionskommune har ansat Karina Nørby som ny chef for Center for Sundhed og Forebyggelse. Hun afløser Trine Dorow, som tidligere på året tiltrådte stillingen som kommunens servicedirektør.

Udskriv

Prismodtager gør en forskel for patienter med tarmkræft

Lene Hjerrild Iversen, professor og overlæge på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, har fået Lippmann-prisen 2019. Hun er kirurg og kræftforsker og får prisen som anerkendelse for den forskel, hun gør – særligt for patienter med tarmkræft.

Udskriv

Pioner i genforskning vinder prestigepris

Årets internationale KFJ-pris fra Rigshospitalet går til den islandske professor Kári Stefánsson, som er en pioner indenfor genetiske befolkningsundersøgelser.

Udskriv

Immunterapi-forsker får 10 millioner kr.

Daniel Hargbøl Madsen, leder af juniorforskningsgruppe ved Nationalt Center for Cancer Immun Terapi (CCIT-DK) på Herlev and Gentofte Hospital får 10 mio. kr. at forske for over de kommende fem år af Lundbeckfonden.

Udskriv

10 millioner kroner til lægemiddelforsker

Tore Bjerregaard Stage, farmaceut og lektor ved forskningsenheden Klinisk Farmakologi og Farmaci, SDU, modtager 10 mio. kr. fra Lundbeckfonden til nyt projekt: Hvad sker med lægemidlerne i kroppen hos diabetespatienter?

Udskriv

Vaccineforsker får fem mio. kr. til at forbedre børnevaccinationsprogrammet

Ane Fisker, læge og lektor hos OPEN – Open Patient data Explorative Network forsker i vacciner med udgangspunkt i Bandim Health Projects i Guinea-Bissau. Hun er udvalgt til at modtage en af de nye Ascending Investigators-bevillinger på fem millioner kroner i årets uddeling af midler fra Lundbeckfonden.

Udskriv

Ny professor sætter invaliderende knoglebrud under lup

Specialeansvarlig overlæge Niklas Rye Jørgensen er ny professor i Klinisk Biokemisk Afdeling på Rigshospitalet, hvor han skal fortsætte sin forskning i knogletab og knoglebrud, som er potentielt invaliderende for patienter med en række forskellige sygdomme.

Udskriv

Ny næstformand og nye medlemmer i PLO

Mireille Lacroix fra Sydfyn er ny næstformand i Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Det står klart efter PLO's repræsentantskabsmøde og efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde 23. november.

Udskriv

Ny ledende overlæge i endokrinologien på OUH

Jan Frystyk afløser Jeppe Gram i funktionen som ledende overlæge på Endokrinologisk Afdeling M på Odense Universitetshospital, hvor han siden september 2017 været tilknyttet OUH som overlæge og klinisk professor i endokrinologi.

Udskriv

Anders Munck modtager årets Mahlerpris

De praktiserende lægers ærespris, Mahlerprisen, går i år til praktiserende læge Anders Munck for hans mangeårige arbejde indenfor kvalitetssikring, forskning og uddannelse.

Udskriv

Herlevforsker får 10 millioner kroner

Marco Donia, onkolog og  juniorforskningsleder ved Nationalt Center for Cancer Immun Terapi (CCIT-DK) på Herlev and Gentofte Hospital får 10 mio. kr. at forske for over de kommende fem år af Lundbeckfonden.

Udskriv

Ny klinikchef på Vestdansk Center for Rygmarvsskade

Kåre Severinsen tiltrådte 1. november som klinikchef for Vestdansk Center for Rygmarvsskade, og han overtog dermed det lægefaglige ansvar for det højt specialiserede center for neurorehabilitering af rygmarvsskadede patienter fra Jylland og Fyn.

Udskriv

Hjerteforsker får millioner til projekt om gendannelse af hjertet efter blodprop

Seniorforsker og lektor Ditte Caroline Andersen fra forskningsenheden Laboratory of Molecular and Cellular Cardiology (LMCC) på Odense Universitets Hospital samt Syddansk Universitet er blevet udvalgt til at modtage en af de nye Ascending Investigators-bevillinger på fem millioner kroner i årets uddeling af midler fra Lundbeckfonden.

Udskriv

Forsker får millioner til at udvikle HIV-kur

Ph.d. og lektor Ole Schmeltz Søgaard fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital får en bevilling på fem mio. kr. fra Lundbeckfonden til at forske i om HIV-patienters immunforsvar styrkes i sådan en grad, at livslang medicin ikke længere er nødvendig.

Udskriv

Professor får pris for fremragende forskningsindsats

Peter Bytzer får Det Medicinske Selskabs Pris for Klinisk Forskning. Han modtager prisen for en fremragende forskningsindsats, der har fået national og international betydning for, hvordan patienter med mavetarmsygdomme udredes og behandles i dag.

Udskriv