Kristian Lunds blog

Ny professor skal forske i ufrivillig abort

Som ny professor på Hvidovre Hospital vil Henriette Svarre Nielsen til bunds i årsagerne til, hvorfor det at få børn kan være en lang og kompliceret proces.

Udskriv

Stor hæder til diabetes-professor

Professor, overlæge Jens Meldgaard Bruun, Steno Diabetes Center Aarhus, har modtaget Niels Schwartz Sørensens Hæderspris 2019. Legatet gives for hans imponerende forskning i mekanismerne bag overvægt.

Udskriv

Nye folk i front i PLO-Syddanmark

Peter Barkholt er valgt som ny formand for de praktiserende læger i Syddanmark, og Ditte de Churruca-Colon er valgt som ny næstformand.

Udskriv

Forsker får millioner: Vil nedsætte dødeligheden for svært overvægtige

Lasse Bach Steffensen fra Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet har netop fået støtte på 1,8 millioner kroner til fra Danish Diabetes Academy, som han vil bruge til at identificere de endnu ukendte sygdomsmekanismer bag type 2.diabetikeres øgede risiko for at få en blodprop som følge af åreforkalkning.

Udskriv

Lungelæge får hæderspris af kolleger

Asbjørn Høegholm, overlæge fra Lungemedicinsk Afdeling på Næstved Sygehus, modtog ved årsmødet for Dansk Lungemedicinsk Selskab den 29. november en hæderspris for en enestående indsats inden for invasiv lungemedicin og for oplæring af en lang række af nu dygtige speciallæger.

Udskriv

Diabetesforsker prøver at finde risiko-børn, så de kan få særlig støtte tidligt

Læge Kevin Patrick Marks fra Aarhus Universitet fået en bevilling på 1.1 million kroner fra Danish Diabetes Academy, så han i sit ph.d-projekt kan finde ud af, om risikoen for diabeteskomplikationer og psykisk sygdom hos personer med type 1 diabetes helt eller delvist kan forudsiges ud fra forskellige psykosociale variabler.

Udskriv

Professor skal dykke ned i dårlige minder

Jelena Radulovic, professor på Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet, er en af de seks førende danske hjerneforskere, som Lundbeckfonden uddeler i alt 232 mio. kr. til.

Udskriv

Ny direktør på Bornholms Hospital

Annemarie Hellebek tiltræder 2.december som ny direktør for Bornholms Hospital, hvor hun afløser Niels Reichstein Larsen, som i august fik nyt job som direktør for sygehusene i Næstved, Slagelse og Ringsted.

Udskriv

Ny doktor efter disputats om tidlige blodprøver kan afsløre Downs syndrom

Niels Tørring er biokemiker og ny dr.med. fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Han har i sin doktordisputats undersøgt, om blodprøver tidligere i graviditeten kan gøre en forskel ift. at opdage Downs syndrom hos fosteret. Og konklusionen er ikke til at tage fejl af.

Udskriv

Hagedorn Prisen 2020 går til idrætsmediciner

Klinisk professor Michael Kjær fra Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet samt Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Michael Kjær, modtager Hagedorn Prisen 2020.

Udskriv

Ny klinisk professor i neurologi ved SDU

Nasrin Asgari udnævnes til klinisk professor  Det er ikke kun Slagelse Sygehus, der får gavn af Nasrins evner. Professoratet er tilknyttet Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet, hvor Nasrin Asgari har forsket igennem mange år.

Udskriv

Professor skal forebygge infektioner hos dialysepatienter

Niels Eske Bruun, overlæge og professor på Sjællands Universitetshospital, får 10 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden til at undersøge, om forebyggende antibiotika kan give færre infektioner og dermed større overlevelse for patienter i hæmodialyse.

Udskriv

Andreas Kjær modtager Lassenprisen

Professor, overlæge, dr.med. Andreas Kjær modtager Niels A. Lassenprisen 2019, der er uddelt for 21. gang. Prisen består af en medalje samt et beløb på 25.000 kr.

Udskriv

Professor får millioner til hjerneforskning

Poul Nissen, professor på Institut for Molekylærbiologi og Genetik – DANDRITE, Aarhus Universitet, er en af de seks førende danske hjerneforskere, som Lundbeckfonden uddeler i alt 232 mio. kr. til.

Udskriv

Ny professor får 50 mio. kr. til at forske i Alzheimers sygdom

Thomas Willnow skal i et nyt professorat finansieret af Novo Nordisk Fonden etablere en ny forskergruppe på Aarhus Universitet. Her skal han bl.a. undersøge, hvorfor diabetes og fedme er blandt de største risikofaktorer i forhold til at udvikle Alzheimers.

Udskriv

Ny professor sætter invaliderende knoglebrud under lup

Specialeansvarlig overlæge Niklas Rye Jørgensen er ny professor i Klinisk Biokemisk Afdeling på Rigshospitalet, hvor han skal fortsætte sin forskning i knogletab og knoglebrud, som er potentielt invaliderende for patienter med en række forskellige sygdomme.

Udskriv