Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Forsker får 10 millioner kr. til forskning i hjernen

Postdoc Dan Bang modtager gennem Lundbeckfondens Fellows-program 10 millioner kroner, så han kan etablere forskningsgrupper på det sundhedsvidenskabelige fakultet, Health, på Aarhus Universitet og mere specifikt Institut for Klinisk Medicin.

Udskriv

Ny professor i radiologi

Overlæge, ph.d. Ole Graumann, 46, er udnævnt til professor i radiologi og forskningsleder for området ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital.

Udskriv

Ny sygeplejefaglig direktør i Randers

1. juni 2022 skifter Mette Bærentsen stilling fra Aalborg Universitetshospital til Regionshospitalet Randers. Med i bagagen har hun 14 års erfaring som leder i sundhedsvæsenet og flere lederuddannelser, fx Master i offentlig ledelse.

Udskriv

Professor i brugerperspektiver på SDU og OUH

Astrid Janssens er blevet udnævnt til professor i brugerperspektiver i et professorat oprettet i et samarbejde mellem Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU og Odense Universitetshospital.

Udskriv

Ny ledende overlæge i Esbjerg

Kun ca. tre uger gik der fra, at ledende overlæge på akutafdelingen på regionshospitalet i Horsens Ulf Hørlyk på Linkedin skrev, at han havde sagt sit job op efter uenigheder med sygehusledelsen, og til, at han nu har fået nyt job.

Udskriv

Ny ledelse i neurologi i Viborg

1. maj tiltræder Elias Raja Zakharia som cheflæge i Neurologi på Regionshospitalet Viborg og Louise Lindenmayer tiltræder som chefsygeplejerske i samme afdeling. Sammen kommer de to til at udgøre den fremtidige afdelingsledelse i Neurologi.

Udskriv

Ny professor i tromboseforskning

Cand.scient., ph.d. Else Marie Bladbjerg er udnævnt til professor ved Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU og Sydvestjysk Sygehus.

Udskriv

Ny diabetes-professor i Aarhus

Klavs Würgler Hansen tiltræder et professorat i endokrinologi på Aarhus Universitets Institut for Klinisk Medicin den 1. april.

Udskriv

Ny pro­jekt­chef skal styre milliardprojekt

Berit Damm er valgt til at styre milliardprojektet Nyt Ho­spi­tal Bis­peb­jerg sikkert i havn. Efter 12 år som økonomichef på projektet er hun det oplagte valg, lyder det fra Center for Ejendomme.​ 

Udskriv

15 millioner kr. til fertilitetsforsker

Professor MSO Annette Baudisch modtager en eftertragtet ERC Consolidator Grant på 14,8 mio. kroner fra Det Europæiske Forskningsråd til at udforske og finde nye mønstre i fertilitetsdata.

Udskriv

Martin Damm igen formand for KL

De næste fire år bliver det Kalundborg-borgmester Martin Damm (V), der skal stå i spidsen for Kommunernes Landsforening (KL). Det står klart, efter at KL’s bestyrelse torsdag har konstitueret sig. Damm afløser Jacob Bundsgaard (Soc.), som bliver næstformand.

Udskriv

Slået til ridder af Dannebrogordenen

Lars Østergaard, professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital, har samme med tre andre meget aktive eksperter under coronaepidemien fået en stor udmærkelse af Dronning Margrethe - de er slået til ridder af Dannebrogordenen.

Udskriv

Ny professor forsker i tarmsygdomme

Jakob Seidelin, 53, tiltrådte den 1. maj. som professor på Københavns Universitet og overlæge på Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme på Herlev og Gentofte Hospital.

Udskriv

Seniorforsker ansat til særlig opgave for WHO

Seniorforsker Pia Kirkegaard, Universitetsklinik for Kræftscreening, Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers, er ansat af WHO til en særlig opgave, der skal munde ud i en 'best practice' bl.a. for sundhedsmyndigheders kommunikation om screeningsprogrammer for livmoderhalskræft.

Udskriv

Forsker får 10 millioner kr. til forskning i nyrerne

Adjunkt Henricus Mutsaers modtager gennem Lundbeckfondens Fellows-program 10 millioner kroner, så han kan etablere forskningsgrupper på det sundhedsvidenskabelige fakultet, Health, på Aarhus Universitet og mere specifikt Institut for Klinisk Medicin.

Udskriv

Ny cheflæge til akutafdelingen i Viborg

1. maj tiltræder Karen Kudsk som cheflæge i Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg. Hun har siden november 2021 været konstitueret i stillingen.

Udskriv

Ny doktor forsker i elektroders placering hos hjertepatienter

Mads Brix Kronborg er ny doktor fra Aarhus Universitet. Han har i sin doktordisputats undersøgt, hvor elektroder til pacemakere eller implanterbare hjertestartere (ICD-enheder) bør placeres for at sikre hjertepatienter den bedst mulige prognose for fremtiden.

Udskriv

Ny professor i fysioterapi og smertebehandling

Henrik Bjarke Vægter, fysioterapeut, MSc Pain Management, ph.d. er ny professor i fysioterapi og smertebehandling på Anæstesiologisk Intensiv Afdeling på Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, SDU.

Udskriv

Ny ledende overlæge for pæ­di­a­tri­en på Rigs­ho­spi­ta­let

Fra 1. juni 2022 skal ledende overlæge Eva Mosfeldt stå i spidsen for Afdeling for Børn og Unge på Rigshospitalet i tæt samarbejde med ledende oversygeplejerske Marianne Madsen. Eva Mosfeldt Jeppesen overtager posten efter Karen Vitting Andersen, der er gået på pension. 

Udskriv

Ny professor i brugerperspektiver på SDU

Sygeplejerske, cand.cur., ph.d. Birgitte Nørgaard er ny professsor i brugerperspektiver. Hendes professoratet tilknyttes Institut for Sundhedstjenesteforskning på SDU.

Udskriv

Ny professor i funktionel genetik

Thomas van Overeem Hansen er tiltrådt i et femårigt klinisk professorat i Afdeling for Genetik med fokus på funktionel genetik.

Udskriv

Frede Donskov er ny professor i onkologi

Professor, dr.med., Frede Donskov er ansat som klinisk professor ved Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU, sideløbende med overlægeansættelse på Sydvestjysk Sygehus.

Udskriv

Professor får hæderslegat

Lene Baad-Hansen, som er professor på Aarhus Universitet, modtager Ingeborg og Leo Dannins Legat for sit bidrag til at forstå årsagerne til kæbesmerter og hovedpine hos den voksne befolkning.

Udskriv

Ny professor i genetisk epidemiologi

Qihua Tan, læge og kandidat i medicinsk statistik, ph.d., er udnævnt til professor i genetisk epidemiologi ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU.

Udskriv

Ny cheflæge i Patologi Randers

1. maj tiltræder Parag Dabir, 45, stillingen som cheflæge i Patologi/Blodprøver og Biokemi på Regionshospitalet Randers.

Udskriv