Skiftedag i toppen af sundheds-danmark

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Forskere belønnes for at droppe dyreforsøg

Lene Baad-Hansen og Karthika Rajeeve fra Aarhus Universitet har begge modtaget et legat fra Frøknerne Anna og Dagny Hjerrilds Fond. Legatet får de for ikke at bruge forsøgsdyr i deres forskning.

Udskriv

Ny departementschef i Sundhedsministeriet

52-årige Svend Særkjær udnævnes til ny departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet. Han skal afløse 66-årige Per Okkels, der 15. januar går på pension efter ni år som øverste administrative chef i Sundheds- og Ældreministeriet.

Udskriv

To Steno-forskere modtager kæmpe millionbeløb

Professor Moustapha Kassem, Odense Universitetshospital/KMEB og SDCO og læge Morten Frost Nielsen, Odense Universitetshospital/Afd. M og SDCO står i spidsen for to forskningsprojekter, der samlet modtager 8,2 millioner kroner fra Novo Nordisk Fondens Steno Collaborative Grants 2020 til forskning inden for diabetesbetinget knoglesygdomme.

Udskriv

Ny direktør for hudforskningscenter

Liv Eidsmo fra Karolinska Institutet udnævnes til professor på Københavns Universitet og direktør for LEO Foundation Skin Immunology Research Center.

Udskriv

Får 1,1 mio. til at udvikle skræddersyet indsats for unge med diabetes

Forskningsassistent, MSc i Folkesundhedsvidenskab Kristine Stoltenberg Addington, 30 år, Institut for Folkesundhedsvidenskab på KU, har netop fået 1.1 mio. fra Danish Diabetes Academy, så hun i en ph.d. kan udvikle en skræddersyet indsats for de 18-45-årige med diabetes.

Udskriv

Ny ledende overlæge på Onkologisk Afdeling i Vejle

Lars Henrik Jensen tiltræder 1. januar som ny ledende overlæge på Onkologisk Afdeling på Vejle Sygehus. Han afløser Bente Thornfeldt Sørensen, der har været leder af afdelingen de seneste 19 år.

Udskriv

Italiensk lungespecialist professor i Aarhus

Professor Venerino Poletti er internationalt anerkendt for sin lungemedicinske forskning. Fra den 1. december er han adjungeret professor på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, hvor han skal styrke den lungemedicinske forskning, uddannelse og behandling.

Udskriv

Ny direktør i Diabetesforeningen

Diabetesforeningens hovedbestyrelse har ansat Claus Richter, 48, som ny administrerende direktør. Claus Richter tiltræder i Diabetesforeningen den 4. januar 2021.

Udskriv

Muskelforsker ny professor i idrætsbiologi

Kristian Overgaard forsker i muskler. I deres fysiologi og i de forandringer, der sker i musklerne, når de arbejder. Den 1. november tiltrådte han en stilling som professor på Aarhus Universitets Institut for Folkesundhed.

Udskriv

Ny vicedirektør på Amager og Hvidovre Hospital

Tidligere ledende oversygeplejerske i Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Tina Holm Nielsen, er nu udnævnt til vicedirektør på Amager og Hvidovre Hospital efter en periode på fire måneder som konstitueret.

Udskriv

Ny forsknings- og analysechef i VIVE

Tidligere direktør i VIVE Mickael Bech vender tilbage og bliver ny forsknings- og analysechef i sundhedsafdelingen. Han skal være med til at styrke VIVEs forankring i forskningen på sundhedsområdet.

Udskriv

Ny professor i neonatologi

Overlæge ph.d. Gitte Zachariassen er pr. 1. november udnævnt til professor i neonatologi ved Syddansk Universitet, Klinisk Institut, og Odense Universitetshospital.

Udskriv

Kåre Mølbak går på pension

Statens Serum Instituts faglige direktør for infektionsberedskabet, Kåre Mølbak, har besluttet at gå på pension den 31. januar 2021.

Udskriv

Anne Øvrehus ny ledende overlæge i Odense

Anne Øvrehus, som 1. september blev konstitueret overlæge for Infektionsmedicinsk Afdeling Q på Odense Universitetshospital, overtager nu stillingen som ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling Q permanent.

Udskriv

Ny chef i Sundheds­styrelsen

Bolette Søborg, der er kendt fra de mange oplysningsreklamer om covid-19, tiltræder som chef Enhed for Beredskab og smitsomme sygdomme i Sundheds­styrelsen.

Udskriv

Aarhus har fået ny doktor i leukæmi

Ph.d. og overlæge Lene Sofie Granfeldt Østgård har forsvaret sin doktordisputats ved Aarhus Universitet. I flere epidemiologiske studier har hun undersøgt sygdommen akut myeloid leukæmi, og håbet er, at disputatsen kan medvirke til bedre behandlingsmuligheder og overlevelse for leukæmipatienter.

Udskriv

Ny professor i rygkirurgi

Overlæge Mikkel Østerheden Andersen er pr. 1. november 2020 udnævnt til professor i rygkirurgi ved Sygehus Lillebælt og Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet.

Udskriv

Ny professor i ergoterapi og borgernære indsatser

Karen la Cour er udnævnt til ny professor i ergoterapi og borgernære indsatser ved Institut for Sundhedstjenesteforskning; SDU, hvor hun bl.a. skal  stå i spidsen for den videre udvikling af det tidligere forskningsinitiativ for aktivitetsstudier og ergoterapi.

Udskriv

Ny klinisk professor i anæstesi

Hanne Berg Ravn tiltrådte 1. januar 2021 stillingen som klinisk professor i Anæstesi ved Anæstesiologisk Afdeling, OUH og Klinisk Institut, SDU.

Udskriv

Får en mio. kr. til ph.d. om hypoglykæmi

Den portugisiske læge Carolina Brito Lobato, 34 år, har fået 1.1 mio. fra Danish Diabetes Academy til en ph.d. på Københavns Universitet, som hun allerede kender meget godt.

Udskriv

Ny professor i lungemedicin

Jens-Ulrik Stæhr Jensen, overlæge og klinisk forskningslektor på Herlev og Gentofte Hospital, tiltræder 1. december 2020 som professor i lungemedicin, ved Institut for Klinisk Medicin, det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Udskriv

Ny professor skal udfordre scanningsteknologiens grænser

Christoffer Laustsen er pr. 1. december ny professor på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Her skal han udvikle avancerede MRI-teknologier, der kan hjælpe læger og forskere med at stille en mere præcis diagnose og finde den rette behandling af alvorlige sygdomme.

Udskriv

Proteinforsker hædres med KFJ-pris

Jesper Velgaard Olsen og Susanne Krüger Kjær fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet hædres med den prestigefyldte KFJ-pris, der hvert år uddeles af Kirsten og Freddy Johansens Fond til enestående præstationer inden for blandt andet lægevidenskaben.

Udskriv

Ny klinisk lærestolsprofessor er ekspert i idrætsskader

Overlæge, dr.med. Martin Lind fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital er ny klinisk lærestolsprofessor på Institut for Klinisk Medicin. I sin nye stilling vil han udbygge forskningen inden for det ortopædkirurgiske område med særligt fokus på forskningen i idrætsskader.

Udskriv

Psykiatriprofessor får forskningspris

Professor Søren Dinesen Østergaard har sat dansk psykiatriforskning på verdenskortet bl.a. ved at udvikle redskaber, der kan måle sværhedsgraden af psykisk sygdom. Det udløser én af dansk forsknings helt store priser, Jorcks Fonds Forskningspris 2020.

Udskriv

Ny formand for Lægevidenskabelige Selskaber

Den 59-årige urogynækolog Susanne Axelsen er i torsdag blevet valgt til formand for Lægevidenskabelige Selskaber, LVS. Hun overtager posten efter professor Henrik Ullum, som netop er blevet udnævnt til adm. direktør for Statens Serum Institut.

Udskriv

Ny direktør for Statens Serum Institut

Sundhedsministeriet har pr. 1. december ansat Henrik Ullum, 54, som direktør for Statens Serum Institut, og han træder direkte ind i orkanens øje midt i en coronatid.

Udskriv

SDU-forsker i spidsen for international organisation

Fremover vil det være den hollandske forsker professor Jasper Schipperijn fra Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet (SDU), der skal sætte fysisk aktivitet og sundhed på den internationale dagsorden.

Udskriv

Ny lægefaglig vicedirektør på Nordsjællands Hospital

Thomas Houe, 54, indtrådte 1. november i direktionen på Nordsjællands Hospital som vicedirektør. Han kommer fra en tilsvarende stilling på Nykøbing Falster Sygehus. Han vil sammen med den øvrige direktion udgøre hospitalets øverste daglige ledelse.

Udskriv