Kristian Lunds blog
VORE MEDIER: Medicinsk Tidsskrift | Onkologisk Tidsskrift | Hæmatologisk Tidsskrift | Sundhedspolitisk Tidsskrift | MS Tidsskrift | Propatienter
| | | | |
 
Branding Celgene

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Screening i 60 års alderen sænker risikoen for livmoderhalskræft

Screening i 60 års alderen reducerer risikoen for livmoderhalskræft hos kvinder, som tidligere har haft unormale celleprøver. Selv de, der ikke får lavet celleprøver i 50'erne, har en lavere risiko for livmoderhalskræft, hvis de screenes senere hen.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Dansk kræftprofessor blandt verdens mest citerede forskere

Professor Anne Tjønneland er for tredje år i træk kåret som en af verdens mest citerede forskere. I en ny opgørelse er Anne Tjønneland således en af ca. 3.500 internationale forskere, der tilhører den øverste en procent mest citerede forskere inden for deres felt på verdensplan.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Fagfolk og politikere skal diskutere tidlig opsporing af lungekræft

Hvad skal der til for, at vi i fremtiden bliver bedre til at stille diagnosen lungekræft i et så tidligt stadie som muligt?
”Vi har valgt tidlig opsporing som årets tema på International Lungekræftdag, fordi det er vigtigt, at vi får sat fokus på lungekræft og sygdommens symptomer,” siger Lisbeth Søbæk Hansen, der er formand for Patientforeningen Lungekræft, som mandag 20. november inviterer nogle af landets førende faglige og politiske eksperter til en diskussion om en række aktuelle emner på lungekræftområdet.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Ny HPV-vaccine beskytter danske piger endnu bedre

Alle piger, der starter HPV-vaccination i børnevaccinationsprogrammet fra den 1. november 2017 eller senere, skal vaccineres med den nye 9-valente Gardasil9, som beskytter mod flere HPV-typer end forgængeren Gardasil.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Region Midtjylland: Der er brug for mere forskning i lavdosis-CT

De lægefaglige direktører i Region Midtjylland har bedt Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, om at gennemføre et protokolleret forskningsstudie i lavdosis-CT, før det udbredes som løsning til hele landet. Direktørerne mener, at der er nogle udfordringer med lavdosis CT-scanning.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Supercomputer for kræftlæger er upræcis og fuld af fejl

Dr. Watson for Oncology, IBM’s supercomputer, lavede fejl ved hver tredje patient i test og kan slet ikke alle de ting, som producenten, IBM, påstår, lyder det nu fra Rigshospitalet og amerikanske eksperter.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Kræftlæger: Kongresser er uerstattelige for vores uddannelse

Beslutter regionerne, at læger ikke må tage på firmabetalte kongresrejser, skal der findes en anden finansieringsmulighed. For de internationale kongresser er en uerstattelig del af onkologers uddannelse. Det mener en række af Danmarks førende kræftlæger..

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Endnu en lovende PARP-hæmmer på vej mod æggestokkræft

ESMO2017: På sidste års ESMO-kongres vakte overlæge Mansoor Mirza fra Rigshospitaler stor opsigt, internationalt såvel som nationalt, da han præsenterede overbevisende overlevelsesdata for PARP-hæmmeren niraparib mod æggestokkræft.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Forhåbninger til tidlig immunterapi mod hovedhalskræft

ESMO2017: Hovedhalskræft er en af de nyeste diagnoser, hvor immunterapi har vist sig effektiv. I øjeblikket går forskningen især på at prøve at trække stofferne længere frem i behandlingsforløbet, hvilket overlæge på Onkologisk Klinik, Rigshospitalet, Claus Andrup Kristensen, har store forventninger til.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

ESMOs største lungekræftnyhed giver ressourcemæssig udfordring

Den europæiske kræftkongres ESMO's største ’breaking’ nyhed på lungekræftområdet – nemlig at immunterapien durvalumab (Imfinzi) tredobler overlevelsen for visse lungekræftpatienter - bringer udover løftede arme også en udfordring med sig.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Mange tumormarkørtest er unødvendige

Det store antal tumormarkørtest, der bliver bestilt i primær- og sekundærsektoren, er ikke nødvendige. Testene ender nemlig kun med en kræftdiagnose hos to procent af patienterne.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Tarmkræft er immunterapiens sorte får

Mens det går strygende for immunterapi mod modermærkekræft og lungekræft, og hovedhalskræftområdet er godt på vej, findes der endnu ikke gode data for immunterapi mod tarmkræft.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Forskelle i lungekræft-opsporing kan skyldes befolkningssammensætning

De store forskelle der er på, hvor tidligt landets hospitaler opdager lungekræft, kan hænge sammen med, hvilke mennesker der bor i hospitalernes optageområder. Det mener teamansvarlig overlæge på ​​Lungeinfiltratenheden, Bispebjerg Hospital, Klaus Richter Larsen.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Region Hovedstaden dumper i at finde lungekræftpatienter i tide

I Silkeborg finder lægerne næsten halvdelen af patienter med lungekræft i de tidlige stadier, hvor det endnu er muligt at kurere sygdommen. I Bispebjerg finder lægerne kun cirka hver femte. "Uacceptabelt", siger Kræftens Bekæmpelses direktør, Leif Vestergaard Pedersen.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Dr. Watson skal under luppen hos FDA

Samtidigt med, at it-virksomheden IBM på kongresser og i reklamemateriale udråber sin supercomputer Watson for Oncology til at være kræftpatienters bedste rådgiver, er der udbrudt uro i kulisserne, hvor man frygter, at Watson for Oncology i stedet kan skade patienterne.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Fremtidens lungekræftscreening kombinerer blodprøver og CT-scanning

Når overlæge på Lungemedicinsk afdeling B, Århus Universitetshospital, Torben Riis Rasmussen træder ind i Yokohama Convention Center for at deltage i verdenskongressen for lungekræft, WCLC, er hans fokus især på diagnostik. Ikke mindst håber han på nyt inden for screening ved brug af CT-scanning.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

150.000 kræftoverlevere lever med senfølger

Næsten 300.000 danskere har overlevet en kræftsygdom. Langt de fleste mener, at de er ved godt helbred og har en god eller meget god livskvalitet. Men for andre har den forbedrede behandling og den længere overlevelse sin pris.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Sjællandske kræftpatienter skal have kemo i Vejle

For at sikre Region Sjællands kræftpatienter behandling til tiden under implementeringen af Sundhedsplatformen skal en del af dem behandles på Vejle Sygehus fra slutningen af november.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Udvikling af målrettede kræftbehandlinger kræver netværk

Kræft er i stigende grad blevet små, sjældne sygdomme med hver deres genetiske mutation og dertil hørende målrettede lægemiddel. Den kendsgerning står højt på dagsordenen for leder af Fase 1-enheden på Rigshospitalet overlæge Morten Mau-Sørensen.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Mange overlevende efter slagtilfælde får kræft

Et spansk observationsstudie har fundet, at forekomsten af kræft hos personer, der overlever et slagtilfælde, er næsten dobbelt så stor som for den generelle befolkning.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Immunterapi tredobler overlevelsen for lungekræftpatienter

Tre gange så lang progressionsfri overlevelse og en ikke øget risiko for alvorlige bivirkninger. Sådan lød den opmuntrende besked for patienter med lokalt avanceret, resekterbar fase III ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) på den europæiske kræftkongres ESMO 2017 i Madrid lørdag.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Velkendte stoffer dominerer tarmkræftområdet

Mens immunterapi er det hotte inden for mange kræftområder, er det langt overvejende tema inden for tarmkræft stadig de behandlinger, der er blevet brugt i mange år.