Kristian Lunds blog
VORE MEDIER: Medicinsk Tidsskrift | Onkologisk Tidsskrift | Hæmatologisk Tidsskrift | Sundhedspolitisk Tidsskrift | MS Tidsskrift | Propatienter
| | | | |
 
Branding Celgene
ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Sjællandske kræftpatienter skal have kemo i Vejle

For at sikre Region Sjællands kræftpatienter behandling til tiden under implementeringen af Sundhedsplatformen skal en del af dem behandles på Vejle Sygehus fra slutningen af november.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Endnu en lovende PARP-hæmmer på vej mod æggestokkræft

ESMO2017: På sidste års ESMO-kongres vakte overlæge Mansoor Mirza fra Rigshospitaler stor opsigt, internationalt såvel som nationalt, da han præsenterede overbevisende overlevelsesdata for PARP-hæmmeren niraparib mod æggestokkræft.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Forhåbninger til tidlig immunterapi mod hovedhalskræft

ESMO2017: Hovedhalskræft er en af de nyeste diagnoser, hvor immunterapi har vist sig effektiv. I øjeblikket går forskningen især på at prøve at trække stofferne længere frem i behandlingsforløbet, hvilket overlæge på Onkologisk Klinik, Rigshospitalet, Claus Andrup Kristensen, har store forventninger til.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

ESMOs største lungekræftnyhed giver ressourcemæssig udfordring

Den europæiske kræftkongres ESMO's største ’breaking’ nyhed på lungekræftområdet – nemlig at immunterapien durvalumab (Imfinzi) tredobler overlevelsen for visse lungekræftpatienter - bringer udover løftede arme også en udfordring med sig.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Mange tumormarkørtest er unødvendige

Det store antal tumormarkørtest, der bliver bestilt i primær- og sekundærsektoren, er ikke nødvendige. Testene ender nemlig kun med en kræftdiagnose hos to procent af patienterne.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Tarmkræft er immunterapiens sorte får

Mens det går strygende for immunterapi mod modermærkekræft og lungekræft, og hovedhalskræftområdet er godt på vej, findes der endnu ikke gode data for immunterapi mod tarmkræft.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Hver fjerde kræftdiagnose er sjælden kræft

Næsten en fjerdedel af alle kræftdiagnoser i EU fra 2000 til 2007 var sjældne kræftformer, med en årlig forekomst på mindre end seks ud af 100.000 individer.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Stor stigning i patienter der får 'kemobad'

Aarhus Universitetshospital (AUH) har det seneste år mere end fordoblet antallet at tarmkræftpatienter, som modtager en form for behandling, hvor de efter operation får badet det indvendige af maven i varm kemoterapi.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Kræftpatienter kan snart få cannabis på recept

Kræftpatienter, der slås med kvalme og opkast efter kemoterapi, er en af de patientgrupper, der fra 2018 vil kunne få lægeordineret medicinsk cannabis.

Onkologer: Mål om patientansvarlig læge kræver forventningsafstemning

Regeringens ambition om, at 90 procent af kræftpatienterne i 2020 skal opleve, at de har en patientansvarlig læge, kræver en forventningsafstemning i forhold til patienterne, mener onkologer.

Læs også:

Niels Kroman: Vi er ikke Seven-11, der har alt - undtagen lukket

Anders Mellemgaard: Patienternes opfattelse af systemet ændres

Niels Henrik Holländer: Patientansvarlig læge skal ikke kun realiseres nogen steder

Anders Mellemgaard på ESMO:

Gode nyheder og en løftet pegefinger

For en mand som overlæge, ph.d. og lektor, Anders Mellemgaard, der med egne ord er skeptisk over for alt nyt, har dette års ESMO i København været noget af en øjenåbner. Så når han i morgen tager hjem til onkologisk afdeling på Herlev Hospital, er det med flere gode nyheder i lommen – og en god del bekymringer fattigere.

Adjuverende kemo bedst til bløddelssarkomer

Modstridende undersøgelsesresultater har de senere år sat fordelen ved adjuverende kemoterapi ved bløddelssarkom til heftig debat.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Udvikling af målrettede kræftbehandlinger kræver netværk

Kræft er i stigende grad blevet små, sjældne sygdomme med hver deres genetiske mutation og dertil hørende målrettede lægemiddel. Den kendsgerning står højt på dagsordenen for leder af Fase 1-enheden på Rigshospitalet overlæge Morten Mau-Sørensen.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Mange overlevende efter slagtilfælde får kræft

Et spansk observationsstudie har fundet, at forekomsten af kræft hos personer, der overlever et slagtilfælde, er næsten dobbelt så stor som for den generelle befolkning.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Immunterapi tredobler overlevelsen for lungekræftpatienter

Tre gange så lang progressionsfri overlevelse og en ikke øget risiko for alvorlige bivirkninger. Sådan lød den opmuntrende besked for patienter med lokalt avanceret, resekterbar fase III ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) på den europæiske kræftkongres ESMO 2017 i Madrid lørdag.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Velkendte stoffer dominerer tarmkræftområdet

Mens immunterapi er det hotte inden for mange kræftområder, er det langt overvejende tema inden for tarmkræft stadig de behandlinger, der er blevet brugt i mange år.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Fem kvinder diagnosticeret med brystkræft efter fejlscreening

Fem kvinder har indtil videre fået konstateret brystkræft efter at have fået et ekstra sikkerhedstjek i forlængelse af en mistanke om fejl i en enkelt overlæges undersøgelser . Det er endnu uvist, om der er sket fejl i kvindernes tidligere undersøgelser for brystkræft.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Onkologerne kæmper med at finde kandidater til Medicinrådet

Det er ikke nogen nem opgave for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) at indstille onkologer til Medicinrådets fagudvalg. Skærpede habilitetsregler og udsigten til en stor arbejdsbyrde, der skal klares i fritiden, gør det svært for selskabet at finde fagfolk, der kan og vil deltage i rådets arbejde.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Dansk studie giver ny viden om kemohjerne

Kemoterapi kan forringe vigtige kognitive funktioner i hjernen. Det viser et studie fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet, som har undersøgt effekten af kemoterapi på mænd, der har været i behandling for testikelkræft.

Inge Marie Svane:

Fokus på førstevalgs-behandlinger lader patienter i stikken

Medicinalfirmaerne udviser størst interesse for at finde førstelinjebehandlinger indenfor immunterapi, og det efterlader en mangel på tilbud til de patienter, som ikke har gavn af førstelinjebehandlingerne, fordi deres cancer ikke umiddelbart er immunfølsom.

Mindre smertefuld brystkræftscreening kan være lige så effektiv

Den smerte, som brystkræftscreening kan indebære, er i mange tilfælde unødig. Det mener forskere fra Lund Universitet, som har vist, at meget pres på brystet under mammografiscreening ikke automatisk fører til et bedre diagnosegrundlag.

Bivirkninger ved immunterapi undervurderes

Et betydeligt antal undersøgelser af målrettede behandlinger og immunterapi afslører ikke det reelle omfang af utilsigtede hændelser, især indberetning af tilbagevendende eller sene toksiciteter og varigheden af de bivirkninger.