Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Ukrainske kræftpatienter kan være uvant med åbenhed om kræftsygdom

En anden kulturel baggrund og manglende tradition for åbenhed om alvorlig sygdom gør, at man som dansk kræftlæge skal træde varsomt i mødet med ukrainske patienter, fortæller ledende overlæge Stefan Starup Jeppesen ved Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Kedelig førsteplads: Danmark har flest tilfælde af lungekræft i Norden

Flere får lungekræft i Danmark end i de øvrige nordiske lande. Det skyldes, at en større andel af befolkningen ryger, vurderer Kræftens Bekæmpelse, som glæder sig over, at der er kommet nyt liv i den politiske debat om rygeforebyggelse.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Sent tilbagefald af brystkræft har bedre prognose end tidligt tilbagefald

Sent tilbagefald af brystkræft har bedre prognose end tidligt. Den største forskel ses i de loko-regionale tilbagefald. Det kalder på nye værktøjer, mener Rikke Nørgaard Pedersen, der er førsteforfatter på et studie af tilbagefald hos 3.500 brystkræftpatienter.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Asiatiske patienter skaber debat om godkendelse af ny kræftmedicin

I flere store forsøg med kræftmedicin er overlevelsesgevinsten større i Asien end i resten af verden. Overlæge og medlem af Medicinrådets fagudvalg vedrørende leverkræft, Ole Larsen, mener ikke, at man på baggrund af asiatiske data bør anbefale medicin til danske kræftpatienter.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Lungekræft er ved at blive en sygdom man dør med

Udviklingen indenfor lungekræft er så positiv, at Danmark allerede i 2021 har nået en målsætning for overlevelse, som først var forventet nået i 2030.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Triple-behandling står til at blive ny standard mod metastatisk prostatakræft

En kombination af kemoterapi og maksimal androgen blokade - dvs. kastrationsbehandling (ADT) plus en moderne androgenreceptor-hæmmer – står til at blive ny standard mod nydiagnosticeret metastatisk og hormonfølsom prostatakræft, vurderer overlæge Andreas Røder.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Den personlige onkologi rykker støt ind på klinikkerne

Drømmen om personlig onkologi er en drøm om effektive behandlinger til alle patienter og særligt dem, der står uden muligheder, når standardbehandlingen fejler. Men hvor langt er drømmen egentlig fra virkelighed?

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Helgenomanalyser bliver billigere og billigere

På få år er prisen på analyse af genomet styrtdykket, og faldet fortsætter. Dermed er området inde i en transition - fra exom sekventering til kortlægning af hele genomet. To eksperter analyserer udviklingen.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Luftforurening øger risikoen for leverkræft

Luftforurening øger risikoen for at udvikle leverkræft. Det fastslår en europæisk forskningsgruppe, som også barsler med resultater vedrørende risikoen for en række andre kræftformer, der ikke tidligere er koblet så stærkt sammen med luftforurening.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Nyt studie blåstempler graviditet efter brystkræft

Kvinder, der har haft brystkræft, kan med ro i sindet smide præventionen, hvis de ønsker at få børn. Risikoen for medfødte abnormiteter hos barnet er ikke større end hos den generelle befolkning, og brystkræft-overlevende, der bliver gravide, har en bedre overlevelse.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

I løbet af 10 år er lungekræft overlevelse forøget med et år

Indførelsen af målrettede behandlinger i 2010’erne såsom immunterapi, flugter med et betydeligt løft i overlevelsen for patienter med stadium III ikke-småcellet lungekræft, så de i slutningen af 2010’erne levede 12 måneder længere end ved starten af årtiet.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Dobbeltimmunterapi kan blive ny standardbehandling mod lungekræft

Durvalumab i kombination med CTLA4-hæmmeren tremelimumab og kemoterapi øger overlevelse og progressionsfri overlevelse signifikant for ikke-småcellet lungekræft og kan blive godkendt som standardbehandling, mener den danske forsker, Edyta Maria Urbanska.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Kræftområdet dominerer udviklingen af ny medicin

Igen i år er kræftområdet det hyppigst forekommende terapiområde blandt ansøgninger om kliniske lægemiddelforsøg, hvilket følger tendensen fra forrige år.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Fedme er alligevel en risikofaktor for lungekræft

Fedme betragtes normalt ikke som betydelig risikofaktor for lungekræft, men ny forskning peger på, at det afhænger af metoden, man bruger til at udregne overvægt og fedme, om det ender ud som en betydelig risikofaktor.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Kræft i maveregionen overses nemt i almen praksis

Patienter med kræft i abdomen besøger ofte deres praktiserende læge flere gange med symptomer, før lægen henviser til et kræftpakkeforløb, viser nye danske studier.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Professor vil iværksætte risikobaseret mammografiscreening

Det danske mammografiscreenings-program bør retænkes, mener dansk kræftlæge. I stedet for systematisk at screene alle kvinder mellem 50 og 69 år, bør mammografierne baseres på risikovurdering. Han har været med til at udviklet et IT-værktøj til at gøre det.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Professor: Vi mangler dokumentation for Kræftplan IVs effekt

Det er ikke til at se, om initiativerne i Kræftplan IV har den planlagte effekt, fordi der ikke er dokumentation for, hvordan det går med implementeringen. Sådan lyder professor i sundhedsøkonomi Jes Søgaards vurdering af en status på Kræftplan IV, som Sundheds- og Ældreministeriet.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Motion mindsker brystkræftpatienters risiko for tilbagefald

Brystkræftpatienter, som dyrker et minimum af motion før og efter et kemoterapi-forløb, har lavere risiko for at få tilbagefald af deres sygdom, og de lever længere, viser nyt amerikansk studie.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Kunstig intelligens kan revolutionere diagnostik af prostatakræft

Et banebrydende projekt på Stanford University har vist, at prostatakræft kan diagnosticeres langt hurtigere ved hjælp af kunstig intelligens. Professor og formand for Dansk Prostatacancer Gruppe, Michael Borre, vurderer, at teknologien har et stort potentiale i Danmark.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Sygdomme relateret til behandlingen af brystkræft er oversete

Nyere studier indikerer, at behandlingen af brystkræft muligvis medføre nye sygdomme, herunder hjerte-karsygdomme og diabetes. Det er imidlertid først for nylig, at problemet for alvor er begyndt at få opmærksomhed.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Brystkræftoverlevere har sværere ved at blive gravide

Kvinder i den fødedygtige alder, der tidligere har haft brystkræft, har markant lavere chance for at blive gravide end resten af den kvindelige baggrundsbefolkning. De har ydermere en højere risiko for en række komplikationer ved graviditet, såsom for tidlig fødsel.