Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny ledelse af karkirurgien i Roskilde

Chefsygeplejerske Christina Brosbøl Fridh (foto) og cheflæge Martin Græbe skal nu køre parløb og sammen stå i spidsen for den nye Karkirurgisk Afdeling i Roskilde, som fra nytår er udskilt fra Kardiologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital.

"For mig er respekt for tværfaglighed, kerneopgaven og det gode arbejdsmiljø afgørende. Det er nemlig med til at skabe trivsel og overskud til at yde den gode pleje og behandling, hvor vi sammen med patienterne kan skabe de gode meningsfulde forløb," siger Christina Brosbøl Fridh. 

Christina Brosbøl Fridh tiltræder 1. marts og glæder sig til at lære både personalet og et nyt speciale at kende og til at lande på SUH, som har ry for at have en god ånd med et stærkt fællesskab på tværs.

Martin Græbe tiltræder 1. april. Også han er spændt på at møde alle i den nye afdeling, og samtidig glæder han sig til at være med til at udvikle det karkirurgiske område i Region Sjælland, hvor patienterne er spredt over store afstande:
 
"Vores afdeling skal være et spændende og attraktivt sted at arbejde, så vi hele tiden tiltrækker dygtige folk. Sammen skal vi skabe de gode forløb for patienterne, så de både får højt specialiseret behandling, når de er brug for det og nærhed i sundhedstilbuddene, hvor det giver bedst mening," siger Martin Græbe, som kommer fra Rigshospitalets karkirurgiske afdeling.

Med Karkirurgisk Afdeling i Roskilde får Region Sjælland nu en selvstændig Karkirurgisk Afdeling ligesom landets andre regioner allerede har. 

Udover den gode udredning og behandling af de karkirurgiske patienter i regionen er ambitionen at styrke samarbejdet med almen praksis og på sigt at hjemtage flere højt specialiserede behandlinger fra naboregionerne, så flere patienter kan blive behandlet på afdelingen i Roskilde, fortæller lægefaglig vicedirektør Morten Ziebell.