Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

ENDOKRINOLOGISK TIDSSKRIFT

Nye fedmemidler ligner fremtidens organbeskyttende behandling

På diabeteskongresserne EASD 2022, ADA 2023 og EASD 2023 har der været en klar tendens: En række nye fedmemidler er på vej, og de giver et endnu større vægttab end tidligere set, og mere og mere tyder på, at de samtidig beskytter nyrer og hjerte. Wegovy (semaglutid) og Mounjaro (tirzepatid) var bare starten.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

PLO-kritik af fjernelse af generelt klausuleret tilskud: Helt ude i hampen

I et høringssvar til Medicintilskudsnævnet advarer PLO om alvorlige konsekvenser ved at fjerne det generelt klausulerede tilskud til GLP-1-analoger. Ifølge formand Jørgen Skadborg vil det påføre lægerne en enorm arbejdsbyrde og patienterne en betydelig merudgift, som dybest set er unødvendig.

NEFROLOGISK TIDSSKRIFT

Nyresygdom skal opdages og behandles tidligere i almen praksis

De seneste års nye behandlinger mod kronisk nyresygdom gør det vigtigere for de praktiserende læger at have fokus på at diagnosticere og behandle patienter med påvirket nyrefunktion, siger klinisk forskningslektor Rikke Borg.

ENDOKRINOLOGISK TIDSSKRIFT

Overrvejer om grænsen for type 2-diabetes er sat korrekt

En større andel af patienter med type 2-diabetes har allerede ved diagnosetidspunktet senkomplikationer som retinopati, nyresygdom eller hjerte-kar-sygdom. Det tyder på, at det nuværende kriterium baseret på langtidsblodsukker ikke er i stand til at fange nok patienter i tide. Man bør derfor revidere grænsen, mener flere danske forskere.

ENDOKRINOLOGISK TIDSSKRIFT

Hjerte-CT-scanning skal sikre mere personlig behandling af type 2-diabetes

I både internationale og danske guidelines til risikostratificering af personer med type 2-diabetes arbejder man i dag med nogle ’grove parametre’ i forhold til hjerte-kar-sygdom. Danske forskere håber at kunne forfine parametrene ved hjælp af hjerte-­CT-scanning og således tilbyde patienterne en mere individualiseret behandling.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Tusindvis af børn er i risiko for at gå i forældrenes diabetesfodspor

En betydelig andel af danske børn og unge lever med øget risiko for at udvikle type 2-diabetes i voksenlivet, hvis en bedre forebyggelse ikke sætter en prop i udviklingen. Det viser en ny rapport, som i øvrigt også afslører markante geografiske og socioøkonomiske skævheder.

ENDOKRINOLOGISK TIDSSKRIFT

Stor kommunal forskel i adgang til vigtigt udstyr for diabetespatienter

Mennesker med diabetes har langt fra den samme adgang til sensorbaseret glukosemåling i landets kommuner, viser en aktindsigt, som Diabetesforeningen har fået. I nogle kommuner får stort set alle diabetespatienter det vigtige udstyr, som anbefales af Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) – i andre kommuner får ingen.

ENDOKRINOLOGISK TIDSSKRIFT

Nye tilskudsforslag til diabetesmidler sender GLP-1-RA’er bagerst i rækken

Behandling med de vægtreducerende lægemidler GLP-1-RA’er bør kun få tilskud, hvis alle andre lægemidler er afprøvet først uden at have givet tilstrækkelig glykæmisk kontrol, anbefaler Medicintilskudsnævnet i nyt forslag. Det går mod danske og internationale retningslinjer, siger professor og overlæge Filip Krag Knop.

ENDOKRINOLOGISK TIDSSKRIFT

Børn med overvægt har tegn på diabetes allerede ved skolestart

Børn med overvægt har højere blodsukker og blodtryk og ringere fedtprofil i blodet allerede i de første skoleår sammenlignet med normalvægtige jævnaldrende, viser nyt dansk studie. Derfor bør vi sætte ind mod overvægt tidligt og tænke på det som en sygdom, konstaterer overlæge Jens-Christian Holm.

ENDOKRINOLOGISK TIDSSKRIFT

Kvinder med diabetes rammes oftere af hjertekar-sygdom

Danske forskere forsøger nu ved hjælp af ekkokardiografi at finde de biomekaniske årsager til at kvinder med type 1-diabetes har en højere risiko end mænd for at udvikle hjerte-kar-sygdom. Håbet er at kunne spore markører inden symptomudvikling.

ENDOKRINOLOGISK TIDSSKRIFT

Efter kritik: Lægemiddelstyrelsen giver tilskud til flere insuliner end anbefalet

Da Medicintilskudsnævnet kom med sine anbefalinger til ændringer i insulintilskud, lagde de op til, at man fjernede en række tilskud fra nyere og dyrere insuliner. Men i Lægemiddelstyrelsens netop offentliggjorte afgørelse er tilskuddet stadig fjernet fra nogle insuliner, men ikke så mange som frygtet.

ENDOKRINOLOGISK TIDSSKRIFT

Patienter med type 2-diabetes deltager for sjældent i tarmkræftscreeningen

Personer med type 2-diabetes har 25 procent højere risiko for at udvikle tarmkræft. Alligevel deltager de i mindre grad i screeningen for tarmkræft. At informere patienterne er en lavt hængende frugt, som forventes at kunne øge screenings-deltagelsen.

ENDOKRINOLOGISK TIDSSKRIFT

Novos fedmemiddel får snart alvorlig konkurrence

Godkendelsen af højdosis semaglutid (2,4 mg) i USA markerer begyndelsen på en ny kategori af fedme- og diabetesbehandling, som kommer til ændre, hvordan overvægtige med diabetes skal behandles fremadrettet.

ENDOKRINOLOGISK TIDSSKRIFT

Hjerteforeningen: Diabetesmiddel er banebrydende mod hjertesvigt

Godkendelsen af Forxiga (dapagliflozin) mod symptomatisk, kronisk hjertesvigt er en stor nyhed for hjertepatienter og kardiologer, da behandlingen kan lægges oveni standardbehandlingen og alligevel give markant effekt.

ENDOKRINOLOGISK TIDSSKRIFT

Ny medicin ligner en kur mod type 2-diabetes

En ugentlig behandling med en høj dosis af tirzepatid (15 mg) giver et stort vægttab og normaliserer langtidsblodsukkeret hos en stor del af overvægtige med type 2-diabetes efter bare 40 og 52 uger, viser resultater fra to fase III-studier.

DIAGNOSTISK TIDSSKRIFT

Jo tidligere diabetes-diagnose, des værre

Jo tidligere man får type 2-diabetes, des værre udvikler og manifesterer sygdommen sig i form af en højere risiko for dødelighed og hjerte-kar-sygdomme.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Medicintilskudsnævn vil fjerne tilskud til meget diabetesmedicin

Efter omfattende kritik har Medicintilskudsnævnet revideret deres forslag om at fjerne generelle tilskud til alle insulin-præparater undtagen de billigste. Det nye forslag ser dog ud til kun at være lidt bedre, mener patientforeninger.