Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet
HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Overgang til nyt system efterlader store data-huller i hæmatologiske årsrapporter

Overgangen til et nyt indberetningssystem har betydet, at der i store dele af 2022 var lukket ned for indtastninger til de hæmatologiske databaser. Dækningsgraderne i de nyeste årsrapporter er derfor langt fra på niveau med tidligere år, og der har hobet sig en pukkel af indberetninger op.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Efter fem år: Virkelige CAR-T-patienter klarer sig lige så godt som studiepatienterne

Real world-patienter med storcellet B-cellelymfom (LBCL) klarer sig lige så godt efter at have fået behandling med CAR-T-celleterapien Yescarta (axicabtagene ciloleucel, axi-cel) som patienterne i de studier, der har ført til registrering af axi-cel. Det er tegn på, at inklusionskriterierne i studierne måske har været for restriktive, siger Tarec Christoffer El-Galaly.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Antibiotikaresistens kan få alvorlige konsekvenser for hæmatologiske patienter i fremtiden

Resistensudfordringer er en hyppig problemstilling på de hæmatologiske afdelinger, og problemet lader ikke til at blive mindre. Tværtimod er flere multiresistente bakteriestammer på fremmarch, og udviklingen kan ultimativt få den konsekvens, at læger i fremtiden er nødt til at vælge ellers effektive kræftbehandlinger fra grundet infektionsrisici.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Stamcelletransplantation fordobler risiko for ny kræft

Tidligere lymfekræftpatienter, som har modtaget højdosis kemoterapi og stamcelletransplantation, har dobbelt så høj risiko for at udvikle visse kræftsygdomme senere i livet sammenlignet med baggrundsbefolkningen, viser et dansk studie.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Nu sker det – danske patienter med B-cellelymfom får adgang til CAR-T i anden linje

Danmark har de senere år markeret sig ved at være et af de eneste lande i Vesteuropa, hvor patienter med recidiv efter B-cellelymfom ikke har haft adgang til CAR-T-celleterapi. Men nu vender det. Medicinrådet anbefalede på rådsmødet onsdag i denne uge Yescarta (axicabtagene ciloleucel, axi-cel) i anden linje til patientgruppen.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Lymfom-læger: Det gør ondt, at vi ikke kan tilbyde CAR-T-celleterapi i Danmark

CAR-T-celleterapi har vist imponerende responsrater hos patienter med tilbagefald efter diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), og i landene omkring os har DLBCL-patienter fået adgang til disse behandlinger. Herhjemme har Medicinrådet afvist de cellulære terapier på stribe, og det betyder i praksis, at patienter mister livet. Det er en meget trist situation, lyder det fra flere fremstående lymfom-læger.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Kræft-DNA i blodet kan komme til at spille en vigtig rolle for højrisiko lymfom-sygdom

Måling af cirkulerende tumor-DNA (ctDNA) er et effektivt værktøj til at forbedre risikostratificering og guide behandlingsbeslutninger for patienter med højrisiko storcellet B-cellelymfom (LBCL), viser fase II-studiet NLG-LBG-06. Patienter med ctDNA-værdier under en vis grænse kan formentlig klare sig med en mindre intensiv behandling.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Patienter med IBD har forhøjet risiko for at udvikle lymfekræft

Patienter med inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) har øget risiko for at få lymfekræft, og risikoen har været stigende i udvalgte patientgrupper de senere år. Ny forskning peger på, at risikoen både kan være relateret til sygdommen og til den medicinske behandling af IBD.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Myelomatoseforening retter skarp kritik af Medicinrådet

Det er en skæv måde at stille tingene op, og sammenligningen har ikke hold i virkeligheden. Sådan lyder Dansk Myelomatose Forenings dom over Medicinrådets afvisning af Darzalex (daratumumab) i kombination med Revlimid (lenalidomid) og dexamethason (DaraLenDex).

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Periodiske MRD-målinger kan vejlede behandlingsvarigheden af myelomatose

Sekventielle vurderinger af målbar restsygdom (MRD) giver en bedre prognostisk værdi end en enkelt MRD-vurdering ved vedligeholdelsesterapien Nilaro (ixazomib) blandt patienter med myelomatose og kan dermed give et fingerpeg om behandlingens varighed.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Professor: Medicinrådets afgørelse er chokerende

På det seneste rådsmøde afslog Medicinrådet at anbefale Darzalex (daratumumab) i kombination med Revlimid (lenalidomid) og dexamethason (DaraLenDex) som første behandlingsvalg til den store patientgruppe med nydiagnosticeret myelomatose, der ikke er egnede til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Stort fremskridt i behandling af sjælden blodsygdom

Den orale monoterapi Iptacopan viser i et nyt studie lovende takter som ny behandling af den sjældne hæmatologiske sygdom paroksystisk nokturn hæmoglobinuri (PNH) sammenlignet med standardbehandlingen i dag.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Dansk forskning skal rykke behandlingen af børn med AML et skridt længere frem

De seneste år er der sket store fremskridt inden for behandling af børn med akut myeloid leukæmi (AML), men der er stadig rum til forbedring – især for de børn, der får tilbagefald efter den primære behandling. Tre danske studier udforsker nye strategier, der kan hæve overlevelsesraten yderligere.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Patienter uenige i Medicinrådets afgørelse om ny myelomatosebehandling

Dansk Myelomatose Forening er uenig i Medicinrådets beslutning om at afvise ibrugtagning af CD38-antistoffet Sarclisa (isatuximab) i kombination med Kyprolis (carfilzomib) og dexamethason (IsaCarDex) til behandling af patienter med myelomatose, som tidligere har modtaget mindst én behandling.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Leif Vestergaard: Medicinrådets syvende princip bliver ikke overholdt

Medicinrådets syvende princip bliver ikke omsat til praksis inden for behandlingen af aggressiv lymfekræft. En række behandlinger med behandlingsformen CAR-T er blevet afvist i de regionale lægemiddelskomiteer, selvom et enigt panel af landsdækkende lymfomlæger har indstillet patienterne til den avancerede behandling.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Mere effektiv version af daratumumab tyder lovende i tidlige forsøg

Sidste år begyndte et nyt in human-forsøg med en ny modificeret udgave af blockbuster-præparatet Darzalex (daratumumab) på Vejle Sygehus. De foreløbige resultater viser, at midlet er veltolereret ved dosisopskalering til behandling af recidiv myelomatose, og det giver grund til optimisme.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Hæmatolog: CAR-T cellebehandling står i stampe i Danmark

Det går langsomt med implementeringen af CAR-T- cellebehandling til lymfekræft og lignende sygdomme i Danmark. Udlandet rykker, i Danmark står vi i stampe, selvom flere hæmatologiske klinikker er klar til at sætte den banebrydende behandling i gang.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Patienter tilfredse med Sundhedsstyrelsens opdaterede pakkeforløb for myelomatose

Sundhedsstyrelsen har opdateret pakkeforløbet for myelomatose med enkelte ændringer, der adskiller sig fra det tidligere pakkeforløb fra 2016. Der er nemlig nu et større fokus på rehabilitering, palliation og senfølger, så pakkeforløbet nu har fokus på hele patientforløbet både før, under og efter behandling.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Hjemmekemo løfter de syges livskvalitet og mindsker pres på hospitalet

Mange patienter med akut myeloid leukæmi (AML) har i et dansk setup vist sig at kunne få kemo via pumpe i eget hjem med rygdækning fra antibiotika og sygeplejersker. Det øger patientens livskvalitet og mindsker presset på hospitalerne.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Sund livsstil kan øge kemo-effekt hos børn med leukæmi

Sund kost og motion kan øge effektiviteten af ​​kemoterapi ved den mest almindelige kræftform hos børn, B-celle akut lymfatisk leukæmi (B-ALL). Det viser en amerikansk pilotundersøgelse.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Hver genterapi stiller nye krav til hospitalerne

Ledende overlæge på Rigshospitalets hæmatologiske afdeling Lars Kjeldsen advarer om, at hospitalerne mangler klassificerede laboratorier til at kunne håndtere genterapiprodukter.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Patienter med stabil knoglemarvskræft lever med mange smerter

Det er ikke kun i den aktive fase, at patienter med myelomatose døjer med mange smerter. Knap to ud af tre patienter i den stabile fase har moderate eller svære smerter, mens 80 procent oplever, at deres smerter vanskeliggør de daglige gøremål, viser et nyt dansk studie.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Nyt studie tester ryghvirvel-operation på patienter med knoglemarvskræft

Mange patienter med myelomatose er plaget af rygsmerter grundet sygdommens angreb på knoglevævet. Et nyt nationalt, tværfagligt projekt skal afklare, om det kan lindre patienternes rygsmerter at få sprøjtet knoglecement ind i de ødelagte hvirvler.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Genetisk forståelse medfører bedre behandling af børn med blodsygdomme

En vis andel af børn, som udvikler maligne myeloide sygdomme, har medfødte genetiske prædispositioner. Ny og mere detaljeret viden om forandringerne i det konstitutionelle genom kan være med til at forbedre behandlingen og prognosen for de syge børn.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Ny generation af immunterapi viser imponerende resultater mod lymfekræft

Bispecifikke antistoffer er en ny generation af immunterapi, der fortsætter med at demonstrere hidtil usete responsrater i indolent og aggressiv lymfekræft, og overlæge Martin Hutchings fra Rigshospitalet tøver ikke med at kalde behandlingsprincippet for et paradigmeskifte.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Ny generation af immunterapier sætter dagsordenen for knoglemarvskræft

Behandlingen af myelomatose er på vej væk fra intensive kemoregimer. I dag er det den næste generation af immunterapier, der trækker de største overskrifter også på ASH. Bispecifikke antistoffer, CAR-T-celleterapi og antistof-toxinkonjugater er nøgleordene nu.