Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

KARDIOLOGISK TIDSSKRIFT

Omstridt studie af hjertekar-medicin bliver et kapløb mod patentudløb

DANNOAC-AF-studiet, som blev stillet i bero i 2017 på grund af uenighed om fortolkning af regler for kliniske forsøg, bliver nu genoplivet. Effekt og sikkerhed af fire stort set ligeværdige AK-behandlinger skal afdækkes på flere danske afdelinger med det formål at kunne behandle fremtidens patienter mere sikkert. Men patentudløb af præparaterne kan stikke en kæp i hjulet for at studiet når helt i mål.

KARDIOLOGISK TIDSSKRIFT

Fordobling af trombolyse-vinduet kan være på vej i Danmark

Region Midtjylland overvejer at indføre et trombolyse-vindue på ni timer ved akut, iskæmisk stroke fremfor det i dag i Danmark gældende 4,5 timers vindue. Et nyt studie skal blandt andet undersøge, om det kan øge overlevelsen og have effekt på den efterfølgende livskvalitet hos patienterne.

KARDIOLOGISK TIDSSKRIFT

Yngre hjertestop-patienter kæmper med mentale udfordringer

Flere overlever hjertestop uden for hospitalet. Mange af dem er yngre patienter, som står midt i livet med børn og karriere. De oplever siden næsten alle kognitive udfordringer, men går typisk under radaren: De bliver ikke tilbudt hjælp i de eksisterende rehabiliteringstilbud og ofte efterspørger de den heller ikke selv.

KARDIOLOGISK TIDSSKRIFT

Kvinder med hjertesygdom fejldiagnosticeres med stress og angst

Kvinder med akut, iskæmisk hjertesygdom diagnosticeres senere og har dårligere prognose og højere dødelighed end mænd. Dertil kommer, at kvinder oftere oplever komplikationer til den invasive behandling, ligesom effekten af den medicinske behandling er ringere hos kvinder end hos mænd.

KARDIOLOGISK TIDSSKRIFT

Medfødt hjertefejl hos for tidligt fødte løser sig ofte spontant

Børn, der er født for tidligt, har øget risiko for en særlig hjertesygdom, Persisterende ductus arteriosus (PDA). Men hos de fleste børn løser problemet med den åbne blodåre, som kendetegner fænomenet, sig selv, inden barnet fylder fem år.

KARDIOLOGISK TIDSSKRIFT

Nyt lægemiddel mod arvelig forhøjet kolesterolpartikel kan gavne hver femte i verden

En ny medicin mod en arvelig kolesterolpartikel er under udvikling og kan potentielt gavne hver femte person i verden ved blandt andet at forebygge angina pectoris, hjertesvigt, aorta-stenose og blodpropper i hjerne og hjerte. Studiet er nu i fase III og viser fortsat lovende effekt og få bivirkninger.

KARDIOLOGISK TIDSSKRIFT

Efter amputationsskandalen: Karkirurgien på AUH er på rette vej

Patienterne har igen tillid til karkirurgien på Aarhus Universitetshospital. Kapaciteten er øget til visse behandlinger, så ventetiden lever op til standarden. Men det er fortsat nødvendigt at styrke karkirurgien på AUH. Arbejdsmiljøet skal forbedres, så man undgår at medarbejderne bryder sammen.

KARDIOLOGISK TIDSSKRIFT

Kunstig blodåre skal forhindre tillukning og betændelse

I et nyt internationalt forskningsprojekt vil forskere fra Syddansk Universitet (SDU) og Odense Universitetshospital (OUH) udvikle en revolutionerende kunstig blodåre, der forhindres i at lukke til eller blive betændt. Problematikken er aktuel for alle kunstige blodårer, men især når de bruges til dialyse.

KARDIOLOGISK TIDSSKRIFT

Ny app skal gøre patienter med atrieflimren mere selvkørende

Med en stor millionbevilling fra Hjerteforeningen skal et flerårigt forskningsprojekt på Hospitalsenhed Midts hospitaler undersøge, om ny teknologi kan gøre patienter med atrieflimren mere trygge og bedre i stand til at håndtere sygdommen.

NEUROLOGISK TIDSSKRIFT

Vigtigt at overveje blødningsrisiko ved blodfortyndende behandling

For patienter med en tidligere hjerneblødning og atrieflimren skal risikoen for tromboser og en ny blødning afvejes nøje inden genoptagelse af blodfortyndende behandling. Risikoen blev debatteret ved AAN, hvor internationale eksperter lagde op til en faglig diskussion af spørgsmålet.

KARDIOLOGISK TIDSSKRIFT

Multisygdom en stærk risikofaktor for dødelighed hos hjertepatienter

Patienter med hjertesygdomme er ofte multisyge og i behandling med flere forskellige typer medicin. Men hvad betyder det for forekomsten af og prognosen ved hjertesygdom, at man samtidig er i behandling for andre sygdomme? Det belyser en ny dansk doktordisputats.

KARDIOLOGISK TIDSSKRIFT

Brusetabletter er forbundet med markant øget risiko for hjerte-kar-sygdom og død

Engelske forskere kommer nu med en advarsel. Folk bør undgå at tage opløseligt paracetamol (brusetabletter), idet de indeholder salt. Et nyt studie viser nemlig, at der er en sammenhæng mellem opløseligt paracetamol og en markant øget risiko for hjerteanfald, stroke, hjertesvigt og død.

KARDIOLOGISK TIDSSKRIFT

Nyt studie slår fast: Statin-intolerance er overvurderet og overdiagnosticeret

En ny meta-analyse med flere end fire millioner patienter viser, at mindre end ti procent af patienter i behandling med statiner reelt lider af bivirkninger forårsaget af behandlingen. Professor emeritus Mogens Lytken Larsen bifalder meta-analysens resultater, som han pointerer bekræfter og sætter fed streg under tidligere fund.

KARDIOLOGISK TIDSSKRIFT

Mand får indopereret hjerte fra genmodificeret svin

Amerikanske kirurger har for første gang i verden haft held til at indoperere et hjerte fra et genmodificeret svin i et menneske. Det er et videnskabeligt gennembrud, der på sigt kan bane vejen for at hjælpe syge patienter, som har desperat brug for et organ.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Hjertemedicin øger muligvis den metaboliske sundhed

Hjertemedicinen Entresto (sucabitril, valsartan) forbedrer patienters metaboliske sundhed. Spørgsmålet er hvordan. Ny dansk forskning finder, at hormonet glukagon kan være en del af forklaringen. Den viden kan i fremtiden føre til en endnu tættere kobling mellem metabolisme og hjertesygdom.

KARDIOLOGISK TIDSSKRIFT

Stamceller direkte i hjertet kan give bedre livskvalitet

Når stamceller sprøjtes direkte ind i hjertet, kan de genopbygge den del af hjertet, der ikke får blod nok på grund af forkalkninger. Det kan afhjælpe patienternes symptomer og give dem øget livskvalitet.

KARDIOLOGISK TIDSSKRIFT

Blodprop-ramte har usædvanligt klinisk billede

Lægemiddelmyndigheder i mange lande arbejder lige nu på højtryk for at finde ud af, om der er en sammenhæng mellem den suspenderede vaccine fra AstraZeneca og blodpropper.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Simpelt hjerte-indgreb effektivt mod hjerteflimmer

Et dansk studie viser, at lukning af auriklen har ligeså god effekt som blodfortyndende behandling. I forhold til blødninger og død ser indgrebet ud til at reducere risikoen betydeligt.

DIAGNOSTISK TIDSSKRIFT

Hurtig afklaring af blodprop i benet gavner patienter og økonomi

Færre indlæggelser, hurtigere behandling og færre udgifter har været gevinsterne, siden Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg for fem år siden indførte et forløb for patienter med mistanke om blodprop i benet.