Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Vi har behov for at gentænke måden, vi designer kliniske studier

Analyser af toksicitet i kliniske studier er ikke fyldestgørende nok, og det betyder, at det i praksis er vanskeligt at vurdere potentialet ved nye behandlinger til kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), siger flere CLL-eksperter. De argumenterer for en gentænkning af de kliniske endemål, så de i fremtiden bedre favner balancen mellem toksicitet og effekt.

KARDIOLOGISK TIDSSKRIFT

Omstridt studie af hjertekar-medicin bliver et kapløb mod patentudløb

DANNOAC-AF-studiet, som blev stillet i bero i 2017 på grund af uenighed om fortolkning af regler for kliniske forsøg, bliver nu genoplivet. Effekt og sikkerhed af fire stort set ligeværdige AK-behandlinger skal afdækkes på flere danske afdelinger med det formål at kunne behandle fremtidens patienter mere sikkert. Men patentudløb af præparaterne kan stikke en kæp i hjulet for at studiet når helt i mål.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Social ulighed præger ny senfølgeklinik i Region Sjælland

Det er i høj grad personer med videregående uddannelser, som opsøger den nyetablerede klinik for senfølger efter kræft i Region Sjælland, viser statistik fra klinikkens første knap to år. Der bør sættes systematisk ind på landsplan for at løfte behandlingen på tværs af sociale skel, mener overlæge Lena Saltbæk.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Lymfom-læger: Det gør ondt, at vi ikke kan tilbyde CAR-T-celleterapi i Danmark

CAR-T-celleterapi har vist imponerende responsrater hos patienter med tilbagefald efter diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), og i landene omkring os har DLBCL-patienter fået adgang til disse behandlinger. Herhjemme har Medicinrådet afvist de cellulære terapier på stribe, og det betyder i praksis, at patienter mister livet. Det er en meget trist situation, lyder det fra flere fremstående lymfom-læger.

RESPIRATORISK TIDSSKRIFT

Yoga kan hjælpe voksne med astma

Yoga og vejrtrækningsøvelser i kombination med aerob træning anses for at være særligt vigtige for personer med astma, der ønsker at forbedre deres lungefunktion.

OFTALMOLOGISK TIDSSKRIFT

Nedsat syn øger risiko for selvmordstanker og selvmord

Der er en signifikant øget risiko for selvmord blandt personer, der har nedsat syn. Det viser en dansk metaanalyse, som inddrager data fra ti internationale studier med i alt 5,6 millioner deltagere.

NEFROLOGISK TIDSSKRIFT

Nyresygdom skal opdages og behandles tidligere i almen praksis

De seneste års nye behandlinger mod kronisk nyresygdom gør det vigtigere for de praktiserende læger at have fokus på at diagnosticere og behandle patienter med påvirket nyrefunktion, siger klinisk forskningslektor Rikke Borg.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Kræft-DNA i blodet kan komme til at spille en vigtig rolle for højrisiko lymfom-sygdom

Måling af cirkulerende tumor-DNA (ctDNA) er et effektivt værktøj til at forbedre risikostratificering og guide behandlingsbeslutninger for patienter med højrisiko storcellet B-cellelymfom (LBCL), viser fase II-studiet NLG-LBG-06. Patienter med ctDNA-værdier under en vis grænse kan formentlig klare sig med en mindre intensiv behandling.

RESPIRATORISK TIDSSKRIFT

Biologiske lægemidler mod svær astma er endnu bedre end forventet

Patienter med svær astma har utrolig god effekt af behandling med anti IL-5 biologiske lægemidler. Faktisk er effekten langt bedre end påvist i randomiserede studier, viser nye danske registerdata, der også giver lungemedicinere et fingerpeg om, hvilke patienter der responderer særligt godt.

PSYKIATRISK TIDSSKRIFT

Psykiater: Lithium bør være det eneste førstevalg mod bipolar lidelse

Lithium er psykiatriens panodil og bør være ikke bare et af førstevalgene, men det eneste førstevalg til behandling af bipolar lidelse type I. Det mener den tyske psykiater og professor med ekspertise i bipolar lidelse, Michael Bauer. Og de danske eksperter er enige.

ENDOKRINOLOGISK TIDSSKRIFT

Overrvejer om grænsen for type 2-diabetes er sat korrekt

En større andel af patienter med type 2-diabetes har allerede ved diagnosetidspunktet senkomplikationer som retinopati, nyresygdom eller hjerte-kar-sygdom. Det tyder på, at det nuværende kriterium baseret på langtidsblodsukker ikke er i stand til at fange nok patienter i tide. Man bør derfor revidere grænsen, mener flere danske forskere.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Undertype af lungekræft kan måske snart betegnes som kronisk sygdom

De seneste årtier er der sket markante fremskridt inden for behandlingen af ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft, der især rammer yngre personer, som ikke tidligere har røget. Udviklingen er så markant, at det, ifølge lungeonkolog Edyta Maria Urbanska, ikke er utænkeligt, at kræftformen fremadrettet vil blive betegnet som en kronisk sygdom.

GASTROENTEROLOGISK TIDSSKRIFT

Stigende forekomst af tarmsygdom og dyr medicin presser sundhedsvæsenet

På kun tyve år er forekomsten af inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) fordoblet i Danmark, og der er ikke udsigt til, at udviklingen vender. Kombinationen af en kronisk sygdom med livslang behandling og monitorering, en voksende og aldrende patientpopulation og et bugnende arsenal af dyre lægemidler udgør et voldsomt pres på sundhedsvæsenet.

ENDOKRINOLOGISK TIDSSKRIFT

Hjerte-CT-scanning skal sikre mere personlig behandling af type 2-diabetes

I både internationale og danske guidelines til risikostratificering af personer med type 2-diabetes arbejder man i dag med nogle ’grove parametre’ i forhold til hjerte-kar-sygdom. Danske forskere håber at kunne forfine parametrene ved hjælp af hjerte-­CT-scanning og således tilbyde patienterne en mere individualiseret behandling.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Patienter med IBD har forhøjet risiko for at udvikle lymfekræft

Patienter med inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) har øget risiko for at få lymfekræft, og risikoen har været stigende i udvalgte patientgrupper de senere år. Ny forskning peger på, at risikoen både kan være relateret til sygdommen og til den medicinske behandling af IBD.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Tusindvis af børn er i risiko for at gå i forældrenes diabetesfodspor

En betydelig andel af danske børn og unge lever med øget risiko for at udvikle type 2-diabetes i voksenlivet, hvis en bedre forebyggelse ikke sætter en prop i udviklingen. Det viser en ny rapport, som i øvrigt også afslører markante geografiske og socioøkonomiske skævheder.