Kristian Lunds blog
VORE MEDIER: Medicinsk Tidsskrift | Onkologisk Tidsskrift | Hæmatologisk Tidsskrift | Sundhedspolitisk Tidsskrift | MS Tidsskrift | Propatienter
| | | | |
 

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Formand for Muskelsvindfonden: I Danmark står vi nærmest ved år nul i behandlingen af SMA

Den 28. august skal Medicinrådet dog for tredje gang på to år tage stilling til den omdiskuterede og ekstremt dyre medicin, Spinraza, mod spinal muskelatrofi. Muskelsvindfonden peger dog på, at metodehåndbogen til vurdering af medicinens effekt er utilstrækkelig: I stedet for at anlægge et snævert syn på evidens, bør Medicinrådet også i højere grad se på patienternes oplevede livskvalitet.

DIAGNOSTISK TIDSSKRIFT

Fejldiagnoser har kostet 502 mio. erstatningskroner over fem år

Dansk Selskab for Patientsikkerhed er i færd med at lægge sidste hånd på et stort analysearbejde, som identificerer diagnosefejl og giver bud på, hvordan sundhedsvæsnet fremover kan blive bedre til at stille den korrekte diagnose fra starten.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Natarbejde kædes sammen med tre store kræftformer

Natarbejde kan være årsag til kræft i bryst, prostata samt tyk- og endetarm. Det fastslår 27 eksperter fra 16 lande. Især mange nattevagter i træk ser ud til at øge risikoen for senere i livet at udvikle kræft.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Fald i solskoldninger betyder færre kræfttilfælde i fremtiden

Andelen af danskere, der bliver solskoldet, er støt faldet med cirka en procent per år i perioden 2007-2015. Et stabilt fald over tid har stor betydning for, hvor mange der med tiden udvikler hud- og modermærkekræft, viser et nyt studie.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Læger skal påkalde sig nødret, hvis de vil redde visse patienter

3.000 patienter med hepatitis C kan i dag få adgang til en behandling, der i 95 procent af tilfældene kurerer sygdommen, hvis blot sundhedsministeren ville aftale med justitsministeren at give lægerne tilladelse til at kontakte patienter, som er registreret i en forskningsdatabase.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Gynækolog: Det skal være nemmere at blive screenet for celleforandringer

Danmark har en kedelig nordisk rekord i antallet af tilfælde af livmoderhalskræft. Gynækolog Christine Felding mener, at kvinderne selv har et ansvar for at sørge for at møde op til de tilbudte screeninger – men også at politikerne bør gøre det nemmere at få foretaget prøverne – gerne ved at udskifte smear-testen hos lægen med en HPV-test, som man kan foretage derhjemme.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Bløderbørns livskvalitet påvirket af smerter, angst og depression

Smerter forbundet med blødning, ledsmerter, behandlingsrelaterede smerter og udfordringer og begrænsninger i både den fysiske og sociale udfoldelse har ofte indflydelse på den overordnede livskvalitet hos børn med hæmofili-A – uagtet om det er med eller uden inhibitor.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Endelig gode nyheder til patienter med den farligste kræftsygdom

På Pancreascancercenteret på Herlev Hospital er der glæde over, at ASCO 2019 bød på fremskridt i behandlingen af patienter med kræft i bugspytkirtlen (pancreascancer). Fremskridtet fordrer en ny standard, hvor patienter med pancreascancer screenes for BRCA-genet, siger overlæge Benny Vittrup.

MS TIDSSKRIFT

Dansk undersøgelse viser ingen øget kræftrisiko hos MS-patienter

Danske patienter med multipel sclerose (MS) har ikke øget risiko for at udvikle kræftsygdomme. Det viser resultaterne fra et dansk registerstudie, hvis formål har været at estimere incidensen og risikoen for kræftsygdomme hos patienter med en registreret MS-diagnose.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

På vej mod skræddersyet behandling af skizofreni

Kendsgerningen er, at de mange former for antipsykotisk medicin virker meget forskelligt fra den ene patient til den anden. Forklaringen kan være, at den enkelte persons genetiske profil har en stor betydning for, hvilket antipsykotisk lægemiddel, der virker bedst.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Tusindvis nægtes migræne-medicin på udokumenteret grundlag

Danskere med voldsom migræne risikerer at komme ud i et for stort forbrug af smertestillende medicin, som de køber i håndkøb på apoteket, fordi de ikke kan få lov til at få nok anfaldsmedicin hos deres praktiserende læge.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Danmark i front med reumatologisk billeddiagnostik

Et systematisk og velfungerende samarbejde mellem reumatologisk og radiologisk forskning og klinisk praksis sikrer Danmark en plads i front, når det handler om reumatologisk billeddiagnostik.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Onkolog: Medicinrådet bør omstøde beslutning om lungekræftmedicin

"Medicinrådets hidtidige argument holder ikke længere vand," mener Peter Meldgaard efter at en undersøgelse viser at visse lungekræftpatienter, som fik Keytruda i kombination med Alimta og platinbaseret kemoterapi i første linje, havde en signifikant lavere risiko for sygdomsforværring eller død.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Kvinder med brystkræft har øget risiko for diabetes

Kvinder med brystkræft har 23 procent højere risiko for at udvikle diabetes i de første fem år efter diagnosen. Det viser en ny dansk undersøgelse, som blev præsenteret på årsmødet i American Diabetes Association (ADA).

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Patienter muligvis skadet: Fik ved fejl for meget kemo

Patienter på Nordsjællands Hospital har ved en fejl i år fået for meget kemo. Hospitalet kan ikke afvise, at enkelte patienter har fået skader på grund af den forhøjede mængde, ligesom det heller ikke kan afvises, at fejl i analyse og dosering af kemoterapi kan have haft betydning i perioden op til dødsfaldet af en patient.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Rigshospitalet har fået sin første professor i patientinddragelse

Rigshospitalet har fået sin første professor i patientinddragelse, overlæge, dr.med. Helle Pappot, der 1. juli 2019 tiltrådte et klinisk professorat i klinisk onkologi med fokus på patientinddragelse og patientrapporterede oplysninger (PRO).

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Kvinder med brystkræft har øget risiko for diabetes

Kvinder med brystkræft har 23 procent højere risiko for at udvikle diabetes i de første fem år efter diagnosen. Det viser en ny dansk undersøgelse, som blev præsenteret på årsmødet i American Diabetes Association (ADA).

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Nyt EKG giver mere præcise diagnoser

På et almindeligt EKG kan det være svært at skelne mellem åreforsnævringer omkring hjertet og dyssynkroni i hjertets muskler. Men nu har forskere fra Aalborg Universitet videreudviklet på EKG’et og opfundet en metode, der kan give lægerne et meget mere præcist billede af hjertet.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Nyt center skal behandle høre- og balancetab ​

Til glæde for patienter med dårlig hørelse og svimmelhed samler Region Hovedstaden til sommer næste år al specialiseret behandling i et nyt Center for Hørelse og Balance på Rigshospitalet.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Bedre behandling ikke alene afgørende for prisen på lægemidler

Medicinrådets godkendelse af nye lægemidler handler ikke blot om den statistiske, kliniske merværdi – men også om andre parametre som for eksempel effekt på leveår, antal patienter og bivirkninger - når et nyt lægemiddel bliver godkendt.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Kirurger får lov til at operere uden evidens

For mange kirurgiske indgreb mod smerter sker uden, at der ligger ordentlig videnskabelig dokumentation bag. Det mener én af verdens førende smerteforskere, professor Asbjørn Mohr Drewes fra Aalborg Universitetshospital.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Et højt BMI øger risikoen for depression

Uanset om man er genetisk disponeret for overvægt, øger overvægt risikoen for at udvikle depression, viser et nyt studie, som professor Poul Videbech hilser velkommen, for der er brug for fokus på og forståelse af samspillet mellem de to meget stigmatiserende sygdomme.