Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Forskning i bivirkninger af immunterapi halter bagefter

Ifølge professor Inge Marie Svane er der beskæmmende lidt forskning i bivirkninger af immunterapi, og det kan måske vise sig at have konsekvenser for effekten af behandlingen.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Bekymrende stort fald i kræftdiagnoser under corona-nedlukning

Markant færre har fået stillet en kræftdiagnose under corona-nedlukningen i foråret, viser nyt registerstudie. Det kan betyde, at et stort antal kræftpatienter bliver opdaget i et sent kræftstadie, hvor behandlingsmulighederne er betydeligt ringere.

DIAGNOSTISK TIDSSKRIFT

Ny metode kan spotte kræft i leveren tidligere

En ny superfølsom scanningsmetode kan finde tumorer i leveren langt tidligere, end det er muligt i dag. Metoden har høj specificitet, og det betyder, at lægerne desuden vil være i stand til at bedømme, hvilken type kræft det drejer sig om.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Overlæger: Ingen faglige argumenter for centralisering af børneonkologien

I et års tid har en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen kortlagt behandlingen for børnekræft i Danmark. På det sidste møde fortalte Sundhedsstyrelsen, at den ville komme med et udkast til en konklusion, der hed, at der var brug for en centralisering.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Medicinråds-beslutning vækker glæde i Kræftens Bekæmpelse

Jeg er glad på patienternes vegne, lyder reaktionen fra Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, efter, at Medicinrådets på det seneste møde besluttede at udvide anvendelsesmulighederne for Keytruda (pembrolizumab) til behandling af ikke-småcellet lungekræft.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Medicinrådet og lungekræftudvalget begraver stridsøksen

Den sidste måneds tid har Medicinrådet og fagudvalget vedrørende lungekræft ligget i åben strid, men efter gårsdagens møde er parterne langt om længe nået til enighed. Medicinrådets formand erkender, at dialogen med fagudvalget har haft mangler, og han tager ansvaret for dette.

DIAGNOSTISK TIDSSKRIFT

Ny prognostisk kræft-markør er tæt på klinikken

Metoderne til at måle muteret tumor-DNA i blodprøver er efterhånden meget følsomme. Det betyder, at måling af cirkulerende tumor-DNA i blodet nu er meget tæt på at kunne tages i anvendelse som en prognostisk markør i klinikken.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Rådsmedlem kritiserer Medicinrådets håndtering af sag om lungekræft

Medicinrådets ageren i sagen om revurderingen af Keytruda (pembrolizumab) til gruppen af patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) uden PD-L1-ekspressen bliver mødt af kritik fra egne rækker. Også andre aktører giver deres utilfredshed til kende.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Eksperter: Det er uetisk ikke at iværksætte screening for lungekræft

Evidensen for gevinster ved at indføre et CT-baseret screeningsprogram for rygere med højrisiko for kræft, er nu så overbevisende, at sundhedsvæsenet skal gå i gang med at finde ud af, hvordan et screeningsprogram skal implementeres.

DIAGNOSTISK TIDSSKRIFT

Flere kræftpatienter vil have gavn af tidlig kortlægning af gener

Hvilke kræftpatienter vil især have gavn af Next Generation Sequencing (NGS)? Dette spørgsmål besvares i et systematisk review publiceret af ESMO Precision Medicine Working Group i Annals of Oncology lige op til kongressen.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Vaccine mod metastatisk modermærkekræft viser imponerende respons

Patienter med progressiv metastatisk melanom, som får førstelinjebehandling med Opdivo (nivolumab) plus en eksperimentel IDO/PD-L1 peptid-vaccine udviklet på Center for Cancer Immun Terapi (CCIT-DK) på Herlev Hospital, opnår en samlet responsrate (ORR) på 79 procent.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Unge kræftpatienter har markant forhøjet risiko ved covid-19

Risikoen for at dø af covid-19 er tre til fire gange højere for yngre mennesker, som enten har eller har haft kræft, end for andre covid-19-patienter. Trods det er kræftpatienter hidtil ikke så ofte kommet i intensiv behandling eller fået ventilation, som andre covid-19-patienter.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Kræfttilfælde stiger fortsat: Mest inden for tyktarms-, hud- og blærekræft

Antallet af kræftdiagnoser forventes at stige til 43.368 i 2019 og til 50.105 i 2029, viser en fremskrivning, som Kræftens Bekæmpelse har udarbejdet, baseret på data hentet fra NORDCAN i perioden 2012 til 2016 samt befolkningsprognosen fra Danmarks Statistik.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Flere kræftpatienter kan være døde med covid-19 end registreret

Kræftpatienter med bekræftet covid-19 og patienter med stærke covid-19-lungesymptomer har næsten samme høje dødsrate efter 25 dage, men kun få bliver testet positive med RT-PCR-test baseret på prøver fra næsesvælgrum, viser et fransk studie.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Kemo før Covid-19-infektion øger kræftpatienters risiko for at dø

Hvis en person med kræft i brystkasseområdet, såsom lungekræft, er blevet behandlet med kemoterapi op til tre måneder forinden Covid-19-diagnose, har vedkommende over 60 procent højere risiko for at dø, viser data fra det internationale Covid-19-register TERAVOLT.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Rekordlang overlevelse for patienter med æggestokkræft

Vedligeholdelses-behandling med Lynparza (olaparib) medfører en hidtil uset forbedring af den samlede overlevelse på næsten 13 måneder hos patienter med platin-sensitiv æggestokkræft og BRCA-mutation.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Kødproteiner øger ikke risikoen for at dø af brystkræft

Et højt indtag af kødproteiner er ifølge et nyt stort studie forbundet med en markant højere risiko for at få diagnosen brystkræft, men ikke for en øget dødelighed efter brystkræft, hvilket ikke overrasker professor og overlæge i Kræftens Bekæmpelse Anne Tjønneland.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Nyt brystkræft-gen fundet hos unge patienter

Et forskerhold fra Københavns Universitet, BRIC og Rigshospitalet har lokaliseret et gen relevant for udviklingen af brystkræft hos unge kvinder.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Crohns sygdom øger risikoen for at dø af tarmkræft

Ifølge et nyt dansk-svensk studie har personer med Crohns sygdom en øget risiko for både at få tarmkræft og dø af sygdommen sammenlignet med den øvrige befolkning.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Onkologer bekymrede for hård prioritering hvis coronaepidemien eskalerer

En overskridelse af sundhedsvæsenets kapacitet ved en eskalering af COVID-19-epidemien i Danmark kan betyde, at kræftpatienter kan blive nedprioriteret, frygter Lotte Engell-Nørregård, der er formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO).

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Læger reagerer ikke på livsfarlige vægttab hos alvorligt syge patienter

Mange kræft- og KOL-patienter taber sig i deres sygdomsforløb. Men på trods af, at selv små vægttab kan have fatale konsekvenser for alvorligt syge patienter, oplever en ud af fire (24 procent) af de patienter, der taber sig, at der ikke tages hånd om deres vægttab.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Screenings-ekspert: Ingen argumenter for at forsinke screening af rygere

Hver femte danske dødsfald på grund af lungekræft ville kunne blive forhindret, hvis Danmark indfører et CT-baseret screeningsprogram for lungekræft, vurderer den hollandske screeningsekspert, Harry J. de Koning, som har udført Europas største studie nogen sinde af effekten af at screene tidligere og nuværende rygere.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Laboratorieforsøg: Statiner sulter kræftceller ihjel

I laboratorieforsøg med humane celler har forskere ved Johns Hopkins Medicine i USA fundet, at statiner kan dræbe kræftceller ved at 'sulte dem ihjel'. Resultaterne forbedrer ifølge forskerne tidligere beviser for, at statiner kan være værdifulde til bekæmpelse af nogle former for kræft.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Professor maner til besindighed omkring hypet T-celle-fund

Forskere ved Cardiff University har opdaget en ny type T-celle, der i pressen mere eller mindre er blevet udråbt til en revolution, som giver håb om en ny ’allround’ immunterapi.

MS TIDSSKRIFT

Stamcelleterapi slår T-celler ned og forebygger inflammation

Omkring 90 procent af de overaktive T-celler i centralnervesystemet hos patienter med attakvis MS (RRMS) bliver erstattet af raske immunceller efter en stamcelletransplantation (AHSCT). Effekten varer ved i mindst fire år efter behandlingen.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Forskere udgiver internationalt katalog over kræftmutationer

Mutationer i 38 forskellige typer af kræft er blevet kortlagt ved helgenomanalyse af et internationalt hold af forskere, blandt andet fra Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet. Forskerne har udarbejdet et katalog over kræftmutationerne, som læger og forskere verden rundt kan slå op i.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Længe ventede data presser på for indførelse af lungekræftscreening

Se nu at komme i gang med at få indført lungekræftscreening i Danmark. Sådan lyder opfordringen fra overlæge Peter Meldgaard fra Onkologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital efter den længe ventede publikation af data fra fase III-studiet NELSON.