Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

PSYKIATRISK TIDSSKRIFT

Psykiatriske afdelinger i Odense og Svendborg lægges sammen

Frem for helt at lukke psykiatrien i Svendborg bliver den fra 1. maj fusioneret med voksenpsykiatrien i Odense. Det har et bredt flertal i Region Syddanmarks regionsråd besluttet 18. marts. Konsekvensen bliver, at især lægerne i Odense fremover kommer til at køre frem og tilbage mellem de to fynske byer.

PSYKIATRISK TIDSSKRIFT

Regionerne afviser kritik af ADHD-behandling: Vi leverer en ordentlig kvalitet

Når RKKP’s seneste årsrapport for ADHD-databasen retter en sønderlemmende kritik af kvaliteten i behandlingen af børn og unge med ADHD, sker det på et mangelfuldt grundlag. For det, der tolkes som dalende kvalitet, handler i stedet om, at regionerne har problemer med at få data lagt ind i systemerne, lyder reaktionerne.

PSYKIATRISK TIDSSKRIFT

Antidepressiv medicin gavner patienter med kroniske sygdomme

Medicin bliver ofte mindre effektiv, når patienter behandles for flere sygdomme på samme tid. Men nu viser et nyt dansk-tysk studie, at antidepressiv medicin har en gavnlig effekt på patienter, der både lider af depression og kroniske fysiske sygdomme som for eksempel kræft eller hjerte-kar-sygdomme. Og den har lige så stor effekt for disse patienter som for dem med ren depression.

PSYKIATRISK TIDSSKRIFT

Dysfunktionel døgnrytme har sammenhæng med depression

Hvordan er samspillet mellem hjernen og kroppens hormoner i løbet af et døgn? Og er der en sammenhæng mellem ændrede døgnrytmer i hjernebarken og udvikling af depression? Det vil forskere på Københavns Universitet gerne have et svar på. Resultaterne af deres forskningsprojekt, som er lige om hjørnet, vil udfylde et hul i den eksisterende viden om cirkadiane rytmer.

PSYKIATRISK TIDSSKRIFT

Hovedstadens Psykiatri tvinges til at nedlægge stillinger

Store saltvandsindsprøjtninger til psykiatrien har i en årrække været politikernes svar på en hårdt presset psykiatri. Alligevel tvinges Region Hovedstaden nu til at nedlægge ledige stillinger i psykiatrien på grund af besparelser. Dansk Folkeparti kræver, at regeringen betaler de penge, psykiatrien skal spare.

OFTALMOLOGISK TIDSSKRIFT

Nedsat syn øger risiko for selvmordstanker og selvmord

Der er en signifikant øget risiko for selvmord blandt personer, der har nedsat syn. Det viser en dansk metaanalyse, som inddrager data fra ti internationale studier med i alt 5,6 millioner deltagere.

PSYKIATRISK TIDSSKRIFT

Psykiater: Lithium bør være det eneste førstevalg mod bipolar lidelse

Lithium er psykiatriens panodil og bør være ikke bare et af førstevalgene, men det eneste førstevalg til behandling af bipolar lidelse type I. Det mener den tyske psykiater og professor med ekspertise i bipolar lidelse, Michael Bauer. Og de danske eksperter er enige.

PSYKIATRISK TIDSSKRIFT

Overlægeforeningen: Uro og vold er et stigende problem i psykiatrien

Mangel på personale og senge i psykiatrien har øget andelen af vold og uro i psykiatrien. Det skaber et dårligt arbejdsmiljø og forstærker afvandringen af læger. Og problemerne bliver ikke mindre, ifølge Overlægeforeningen, som mener, tidspunktet er kritisk i forhold til at få realiseret den 10-årsplan for psykiatrien som for længst er vedtaget.

PSYKIATRISK TIDSSKRIFT

Blot en smule fysisk aktivitet lindrer depression

Motion kan lindre depression. Men hvor meget motion der egentlig skal til, fremgår af et nyt studie, hvor forskere gør op, at 2,5 timers rask gåtur ugentlig kan mindske symptomerne på depression markant.

PSYKIATRISK TIDSSKRIFT

Forskere vil gøre skræddersyet psykiatri muligt

Ved hjælp af sundhedsdata vil forskere fra Psykiatrisk Center København nu bane vejen for skræddersyet psykiatri. Tanken er at få skabt ny viden om sygdomsforløb og medvirke til forbedret behandling og forebyggelse.

PSYKIATRISK TIDSSKRIFT

Gennembrud i depressionsbehandling: Esketamin godkendt til indlagte selvmordstruede

Efter en skriftlig vurdering har Medicinrådet netop givet grønt lys til brugen af Spravato (esketamin) kombineret med oral antidepressiv behandling. Dermed kommer der en ekstra behandlingsmulighed til den lille gruppe af årligt 200-500 voksne patienter med depression, som er indlagt med akut øget selvmordsrisiko.

PSYKIATRISK TIDSSKRIFT

Flere kvinders mentale og fysiske problemer kan skyldes ubehandlet ADHD

En psykiater med speciale i ADHD råber nu praktiserende læger op: Der kan nemt gemme sig en ubehandlet ADHD bag kvinders angst, stress og depression - og som læge bør man i højere grad have overvejelsen, at det kan være tilfældet.

PSYKIATRISK TIDSSKRIFT

Psilocybin viser lovende takter mod behandlingsresistent depression

Psilocybin, et psykoaktivt stof i såkaldt magiske svampe, kan måske blive en ny behandlingsmulighed for patienter med depression, som man i dag har vanskeligt ved at hjælpe. Det indikerer det hidtil største og metodemæssigt stærkeste forsøg af sin art, der blandt andet er udført i Danmark.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

En dag kan autisme måske diagnosticeres ved en blodprøve

For nylig identificerede et stort internationalt forskningsprojekt 102 nye risikogener for autisme, men det er stadig bare en flig af biologien bag tilstanden, siger lektor Jakob Grove, som er en af hovedkræfterne bag den danske del af projektet.

PSYKIATRISK TIDSSKRIFT

ADHD-forsker: Manglende tid og ressourcer i psykiatrien betyder, at der gives for meget medicin

Manglen på ressourcer i psykiatrien får lægerne i behandlingen af børn og unge med ADHD til for ofte at vælge den lette løsning - i form af recept på en pille. Derfor haster det med at få tilført flere penge og mere personale til psykiatrien, lyder et opråb fra professor Ole Jakob Storebø, seniorforsker i Børne- og Ungdomspsykiatrien, Region Sjælland.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Kræftpatienter med psykiske lidelser overses ofte i almen praksis

Når mennesker med psykiske lidelser får kræft, bliver sygdomme ofte først diagnosticeret ved akut indlæggelse frem for via almen praksis, sammenlignet med patienter uden psykisk sygdom. Det kan være med til at forklare den dårligere prognose for overlevelse, som disse patienter har.

PSYKIATRISK TIDSSKRIFT

Åbent brev til regeringen om psykiatriplan: Denne chance må ikke forpasses

Efter tre års venten kom Sundhedsstyrelsen i januar endelig med et fagligt oplæg til en 10-årig plan for psykiatrien. Og ligesom politikerne nu venter utålmodigt på regeringens udspil, peger flere store organisationer på, at tiden lige nu er den bedste til at realisere en langsigtet plan.

PSYKIATRISK TIDSSKRIFT

Fald i selvmordstanker efter start på antidepressiva

Når børn og unge starter i behandling med antidepressiv medicin af typen SSRI, har de efterfølgende signifikant færre selvmordstanker end i tiden op til behandlingsstart, viser et nyt dansk studie.

PSYKIATRISK TIDSSKRIFT

Patientforening: Psykiatriplan overser ADHD hos voksne

Voksne med ADHD er et område i stigning, står der i Sundhedsstyrelsens udkast til en 10-års psykiatriplan. Alligevel er netop dette område ikke anerkendt i udkastet, sådan som formanden for ADHD-Foreningen læser det. Og det ærgrer hende voldsomt.

PSYKIATRISK TIDSSKRIFT

Toppsykiatere opfordrer Medicinrådet: Giv os muligheden for at behandle de svært syge

Man kan altid ønske sig mere evidens. Men giv os nu lov til at bruge det på nogle vilkår, som vi kan blive enige om. Nogenlunde sådan lyder det enstemmigt fra flere lægelige eksperter, som er kede af udsigten til endnu en manglende anbefaling fra Medicinrådet af, at lægemidlet Spravato (esketamin) anvendes i den hospitalsbaserede psykiatri.

PSYKIATRISK TIDSSKRIFT

På tide at ændre opfattelse af ADHD

Nye forskningsresultater tyder på, at det er tid til at nuancere opfattelsen af ADHD. For en ting er, at sammenhængen mellem ADHD-symptomer og funktionsniveau ikke er enten/eller. En anden er at børn selv med svære ADHD-træk i nogle situationer klarer sig lige så godt som deres jævnaldrende med mildere eller ingen ADHD-træk.

SUNDHEDSKULTUR

Psykiatrisk chef makulerer med fuldt overlæg TV-mands afslørende journal

Da journalist og tv-dokumentarist Per Wennick kommer for tæt på den medicinske journal, som kan vise ham, om førende danske psykiatere bevidst valgte ikke at gribe indover for vold og seksuelle overgreb mod børnehjemsbørn, beordrer centerchef på Psykiatrisk Center Glostrup hans journal makuleret for næsen af ham.

PSYKIATRISK TIDSSKRIFT

Her går man målrettet til værks for de mest syge patienter

For at sikre, at også de mest syge patienter får den bedst mulige behandling, er man i Psykiatrien i Region Nordjylland ved at etablere et team målrettet patienter med vanskelig behandlelig depression.

PSYKIATRISK TIDSSKRIFT

Stort behov for klinikker målrettet de sværeste tilfælde af depression

Mennesker med depression og ikke mindst dem med behandlingsresistens behandles for dårligt og for tilfældigt. Det viser ny evidens, og dette billede genkendes af klinikerne, som nu kommer med forslag til, hvor der kan sættes ind for at vende billedet.

PSYKIATRISK TIDSSKRIFT

Antallet af senge i psykiatrien bør øges med 15-20 procent

En meget stor pose penge til en omfattende plan med konkrete og specifikke initiativer, der kan føre til en egentlig genopretning af psykiatrien i Danmark. Det er, hvad der lige nu er hårdt brug for ifølge en hvidbog fra Dansk Psykiatrisk Selskab.

PSYKIATRISK TIDSSKRIFT

Læger overser halvdelen af alle depressioner blandt ældre

Der går næppe en dag, hvor en læge ikke sidder over for en ældre patient, som klager over at være lidt nedtrykt, eller over at humøret bare ikke er så højt, som det plejede, men lægerne har svært ved at skelne mellem depression og andre ældreproblemer som demens og medicinforbrug.

PSYKIATRISK TIDSSKRIFT

Antal henvisninger til psykiatrien efter covid-19 slår alle rekorder

Alene siden sidste sommer er antallet af henvisninger til Region Hovedstadens Psykiatri steget med ikke mindre end 27 pct. Og selvom man i psykiatrien havde regnet med en stigning som følge af coronapandemien, er det i den grad kommet bag på alle, hvor stor stigningen er blevet.

PSYKIATRISK TIDSSKRIFT

Supercomputere og Big Data udvikler mere præcis psykiatrisk diagnostik

Algoritmer, der bidrager til at kunne give patienter en mere præcis behandling, vil blive en vigtig del af fremtidens behandling, også inden for psykiatrien, mener Michael Eriksen Benros, professor og forskningsleder for Precision Psychiatry Initiative, ved Psykiatrisk Center København.

PSYKIATRISK TIDSSKRIFT

Undersøgelse: Totalt rod i behandlingen af psykisk syge patienter

Patienternes medicin er ikke altid tilstrækkeligt dokumenteret i journalen. Screeningen for selvmord er ikke systematisk nok. Opfølgning på medicineringen er svingende. Og patienternes behandlingsplaner er mangelfulde.