Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet
ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Færre alvorlige bivirkninger med immunterapi end kemo

Resultater fra en stor metaanalyse viser, at de patienter med avancerede solide tumorer, der blev behandlet med immun checkpoint-hæmmere, var mindre tilbøjelige til at udvikle alvorlige bivirkninger end dem, der fik kemoterapi.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Inflammatorisk tarmsygdom øger risikoen for tarmkræft

Patienter med inflammatorisk tarmsygdom (colitis ulcerosa) har en øget risiko for at udvikle og dø af kræft i tyk- eller endetarmen på trods af moderne behandling af tarmsygdommen. Risikoen er dog faldet de senere år.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Forskere vil mindske senfølger efter brystrekonstruktion

En dansk forskningsgruppe skal undersøge, om antibiotika på overfladen af implantater kan forhindre senfølger som infektion og kapseldannelse til brystrekonstruktion med brystimplantater.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Forskere vil mindske smertebehandlings uheldige effekter ved bugspytkirtelkræft

Center for Bugspytkirtelsygdomme ved Aalborg Universitetshospital står i spidsen for et nyt forskningsprojekt, der måske kan revolutionere behandlingen af patienter med akut bugspytkirtelbetændelse. Projektet er netop støttet med 7,2 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Danske æggestokkræftpatienter overvejer udenlandsk behandling

Flere danske kvinder med æggestokkræft er nu så desperate, at de overvejer at tage til udlandet for at få behandling med stoffet Zejula (niraparib), som de ikke kan få herhjemme. Det fortæller formand for patientforeningen KIU (Kræft I Underlivet) Birthe Lemley, som er bekymret over udviklingen.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Forsker: De svageste patienter har ikke fået gavn af fremskridtene

Mennesker, der har en kort uddannelse, lav indkomst og bor alene, har højere risiko for en lang række kræftformer sammenlignet med mennesker, der har en lang uddannelse, høj indkomst og bor sammen med en partner.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

"Det er direkte løgn. Det er helt forkert. Det er livsfarligt"

Kræftens Bekæmpelse har torsdag bedt sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om at tage initiativ til at stramme lovgivningen mod alternative behandlere, der påstår at kunne helbrede kræft.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Forskere foreslår årlig screening af mænd med BRAC2-genfejl

Mænd med fejl i BRAC2-genet har dobbelt så stor risiko for at blive diagnosticeret med prostatakræft som mænd, der ikke er bærere af genet, - og i en yngre alder. Yderligere udvikler mænd med det defekte gen oftere alvorlige, potentielt livstruende tumorer.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Lungekræfteksperter fraråder kraftigt brug af e-cigaretter

Verdens største lungekræftorganisation, IASLC, har udsendt en politisk erklæring, der kraftigt fraråder, at unge samt voksne, der ikke allerede ryger, begynder at bruge elektroniske cigaretter (e-cigaretter). Data er inkonsekvente, og langtidsrisici er ukendte, understreger IASLC.

DIAGNOSTISK TIDSSKRIFT

Kræftlæge i skarp kritik: Forskere i biomarkører skaber falske håb

Cheflæge i Kræftens Bekæmpelse, professor, Niels Kroman, er ved at være godt træt af forskere, som taler diagnostiske markører for brystkræft af ringe eller endnu ukendt kvalitet op. De skaber i deres forsøg på at rejse funding falske håb blandt kvinderne uden at have et videnskabeligt grundlag, lyder kritikken.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Kvinder præsenteres mere uformelt end mænd på stor kræftkongres

"Tak til professor, ledende overlæge Matt Thomsen. Og Lisa, nu er det dig."
Eksemplet er opdigtet og måske sat på spidsen. Men når kvinder, der skal tale på den amerikanske kræftkongres ASCO, bliver introduceret af mænd, er de mindre tilbøjelige til at blive præsenteret med deres professionelle titel end deres mandlige kolleger.

DIAGNOSTISK TIDSSKRIFT

Gentest forudsiger overlevelsen hos lungekræftpatienter

En genetisk test viser lovende resultater i forhold til at kunne forudsige overlevelsen hos kræftpatienter. Den nye teknik er i første omgang afprøvet på patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), men principperne bør kunne bruges på andre kræfttyper i fremtiden, mener forskerne bag teknikken.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Forsker: Der er behov for mere personlig brystkræftscreening

Brystkræftscreening, som den foregår i dag, giver god mening for nogle kvinder, mens den ikke gør en forskel for andre. Det tyder et nyt dansk studie med ph.d.-studerende ved Institut for Folkesundhed Mette Lise Lousdal i spidsen på.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Patientforening: Godkendelse af æggestokkræftbehandling er banebrydende

I sidste uge besluttede Medicinrådet at anbefale PARP-hæmmeren Lynparza (olaparib) som mulig standardvedligeholdelsesbehandling til patienter med nydiagnosticeret avanceret high-grade BRCA-muteret kræft i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Medicinrådet nedsætter nyt tværgående kræft-fagudvalg

Medicinrådet har nedsat en helt ny type fagudvalg, som ikke er knyttet til en bestemt sygdom, men derimod går på tværs af kræftdiagnoser.
”Det specielle ved dette fagudvalg er, at det ikke er bundet op på en enkelt sygdom, men på forskellige sygdomme, som har samme molekylære forandring på tværs af sygdommene," fortæller udvalgets formand overlæge Lars Henrik Jensen fra Onkologisk Afdeling på Vejle Sygehus.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Kræftområdet kræver nytænkning af evidens

Udviklingen i retning mod, hvad der karakteriserer og driver kræften frem for kræftens placering i kroppen, kræver nye måder at se på både kræft som sygdom og evidensen for behandling af kræft. Det mener afdelingslæge Martin Højgaard fra Fase 1-enheden på Rigshospitalet.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Bivirkninger ved immunterapi mod kræft et større og større tema

"Der ses stadig dødsfald af de her bivirkninger, og der er mange ting, vi endnu ikke ved, hvordan vi skal håndtere. Det er også et stort spørgsmål, om vi kan finde ud af, hvem der er i risiko for at få bivirkninger,” siger professor Inge Marie Svane, som er leder af National Center for Cancer Immunterapi (CCIT-DK) på Herlev og Gentofte Hospital.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Dansk glæde over forbedret overlevelse ved fremskreden brystkræft

Erik Jakobsen, overlæge på Onkologisk afdeling på Sygehus Lillebælt, og professor emeritus, Nils Brünner, glæder sig over mulige fremskridt også for danske patienter ved den nylige kræftkongres, ESMO, i Barcelona.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Patienter med leverkræft kan også snart få immunterapi

Immunterapi er så lovende en mulighed for patienter med leverkræft, at den formentlig vil være tilgængelig for patienter med avanceret leverkræft inden for et års tid, mener professor Per Pfeiffer fra Odense Universitetshospital.

DIAGNOSTISK TIDSSKRIFT

Cirkulerende små RNA-molekyler i blodet kan diagnosticere brystkræft

Cirkulerende små RNA-molekyler i serum kan diagnosticere brystkræft. De små RNA'er, der findes i blodcirkulation inden for ekstracellulære vesikler (EV'er), tiltrækker sig opmærksomhed som værdifulde biomarkører til diagnosticering af kræft.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Videokirurgi giver færre komplikationer

Videoassisteret lungekirurgi reducerer komplikationer og ophold på hospitalet sammenlignet med åben kirurgi.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Hospitalerne vil se langt flere patienter med ikke-småcellet lungekræft i fremtiden

Kræftafdelinger vil opleve en markant stigning i antallet af patienter med ikke-småcellet lungekræfttyper de næste 10-12 år, hvorimod antallet af patienter med småcellet lungekræft (SCLC) vil forblive stort set uændret. Det gør, at der samlet set vil være langt flere lungekræftpatienter i 2030, viser et nyt dansk studie.

DIAGNOSTISK TIDSSKRIFT

Smagen af urin kan afsløre blærekræft tidligt

Smagen af urin kan afsløre blærekræft, så derfor forsøger spanske forskere nu at udvikle en elektronisk tunge for at kunne diagnoasticere sygdommen tidligere.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Bred enighed på lungekræftmøde om at screening bør indføres

På et debatarrangement arrangeret af Patientforeningen Lungekræft på Christiansborg den 28. august var der bred enighed hos både lungemedicineren, onkologen, kirurgen, patientforeningen og sundhedsøkonomen om, at man bør indføre screening for lungekræft i Danmark.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Forskere vil mindske senfølger ved vulvacancer

Et landsdækkende nyt forskningssamarbejde, der bliver det største nogensinde indenfor vulvacancer, skal hjælpe kvinder med vulvacancer til bedre overlevelse og færre senfølger.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Peter Meldgaard: Medicinrådets tilgang er oldnordisk

I dag bliver patienter med planocellulær ikke-småcellet lungekræft enten behandlet med immunterapien Keytruda først - og kemo i anden linje. Eller også er det omvendt: Kemo først og Keytruda i anden linje.