Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

ENDOKRINOLOGISK TIDSSKRIFT

Læger har udskrevet Wegovy til børn og unge uden at kende effekten på sigt

Ingen ved, hvordan Wegovy påvirker børns vækst og udvikling, eller hvordan man trapper dem ud af medicinen, uden de tager på igen. Alligevel har praksislæger udskrevet lægemidlet. Sundhedsstyrelsen fraråder medicinen som førstevalg, og Lægemiddelstyrelsen fraråder Ozempic med samme indholdsstof til børn og unge.

RESPIRATORISK TIDSSKRIFT

Lungefunktionen er vigtig at have for øje blandt bestemte astma-grupper

Personer med luftvejsobstruktion har mere klinisk relevant åndenød end personer, der kun har en astma- eller KOL-diagnose, viser et nyt udenlandsk studie med dansk deltagelse. Det er derfor vigtigt at have fokus på lungefunktionen særligt blandt astmatikere, der også har luftvejsobstruktion, mener lungemediciner.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Håber at læger i hele landet vil udskrive sociale aktiviteter på recept

Sociale aktiviteter på recept opleves i en praksis på Vesterbro i København som et stort ønske fra patienterne. Og ’Sociale Henvisninger,’ som metoden hedder, ser ud til både at kunne lette presset på lægerne, mindske antallet af akutindlæggelser og øge ligheden. Vi har talt med en ekspert og besøgt en praktiserende læge, som snart er klar med et projekt, der kan udbredes i hele landet.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Immunterapikombination bedre end kemo mod spciel kolorektalkræft

Kombinationsterapi med Opdivo (nivolumab) og Yervoy (ipilimumab) i første linje giver markant forbedring af progressionsfri overlevelse (PFS) sammenlignet med kemoterapi hos patienter med metastatisk kolorektalcancer (mKRC) med høj mikrosatellit instabilitet (MSI-H) eller defekt i mismatch-reparationssystemet (dMMR).

PATIENTAKADEMIET

Nyfødte skal nu testes for yderligere seks alvorlige sygdomme

I fremtiden vil samtlige spædbørn, der gennemgår en hælprøve efter fødslen, blive undersøgt for yderligere seks sjældne sygdomme. Det betyder, at Statens Serum institut (SSI) i alt screener nyfødte for 25 alvorlige medfødte lidelser.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Overgang til nyt system efterlader store data-huller i hæmatologiske årsrapporter

Overgangen til et nyt indberetningssystem har betydet, at der i store dele af 2022 var lukket ned for indtastninger til de hæmatologiske databaser. Dækningsgraderne i de nyeste årsrapporter er derfor langt fra på niveau med tidligere år, og der har hobet sig en pukkel af indberetninger op.

ENDOKRINOLOGISK TIDSSKRIFT

Kendt lægehus i Grenå udskriver mest Ozempic i Region Midtjylland

Lægefællesskabet i Grenå er det lægehus i Region Midtjylland, der udskriver mest Ozempic (semaglutid) i perioden november 2022 til november 2023. Det viser en aktindsigt, som Medicinsk Tidsskrift har fået fra regionen.

RESPIRATORISK TIDSSKRIFT

Mange astmapatienter tilses i forkert regi

Astmapatienter, praktiserende læger og speciallæger bør tage astma mere alvorligt, mener eksperter på området. Læger er ikke særligt gode til at vurdere patienters astmasymptomer. Og patienterne selv: De ser langt fra altid astma som en sygdom. Det smitter af på måden, de behandles på.

MS TIDSSKRIFT

Danskledet forskning kaster lys over mysterium om MS i Europa

Gener, som i dag øger risikoen for sygdomme som type 2-diabetes og multiple sclerose (MS), gav for tusindvis af år siden formentlig vores forfædre en evolutionær fordel i perioder med virusudbrud og sult. Generne spredte sig med folkevandringer og de tidlige europæeres livsstil.

KARDIOLOGISK TIDSSKRIFT

Forskningsprojekt skal bedre livskvalitet hos borgere med karsygdom

En nyt nationalt forskningsprojekt omhandlende mennesker med karsygdomme går nu i gang. Resultaterne skal bruges til at forbedre patienternes livskvalitet og forløb i sundhedsvæsenet. Forskningsprojektet bliver den mest omfattende danske undersøgelse af fagområdet nogensinde.

NEFROLOGISK TIDSSKRIFT

Stort dansk studie: Graviditetsdiabetes fordobler risikoen for kronisk nyresygdom

Danske kvinder med graviditetsdiabetes (gestationel diabetes mellitus, GDM), har en næsten fordoblet risiko for at udvikle kronisk nyresygdom (CKD). Hvis kvinden med GDM har fået insulin under graviditeten og udvikler højt blodtryk senere, er risikoen for CKD tæt på 15 gange så stor som hos andre.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

RKKP lukker fem kliniske kvalitetsdatabaser

Besparelser og et ønske om at fokusere på de store folkesygdomme og omfattende patientforløb får Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) til at nedlægge fem kliniske kvalitetsdatabaser.

MS TIDSSKRIFT

Nyt studie undersøger kosttilskud som supplerende MS-behandling

Professor Jette Lautrup Frederiksen fra Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme på Rigshospitalet modtager 4,5 mio. kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond til at undersøge den neurobeskyttende effekt af molekylet indol-3-propionsyre (IPA).

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

3-årsdata viser flot langtidseffekt af hæmofili B-genterapi

Tre år efter behandling med genterapien Hemgenix (etranacogene dezaparvovec) er hæmofili B-patienter stadig effektivt beskyttet mod blødninger. De er også i langt overvejende grad fri for forebyggende faktor IX (FIX)-behandling, og deres FIX-niveauer er stabile.

GASTROENTEROLOGISK TIDSSKRIFT

Blodprøver viser tegn på IBD otte år før diagnosen

Banebrydende nyt, kalder professor Tine Jess resultaterne af et dansk studie, som viser, at der er tegn på inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) i blodprøver op til otte år før, diagnosen stilles.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Efter fem år: Virkelige CAR-T-patienter klarer sig lige så godt som studiepatienterne

Real world-patienter med storcellet B-cellelymfom (LBCL) klarer sig lige så godt efter at have fået behandling med CAR-T-celleterapien Yescarta (axicabtagene ciloleucel, axi-cel) som patienterne i de studier, der har ført til registrering af axi-cel. Det er tegn på, at inklusionskriterierne i studierne måske har været for restriktive, siger Tarec Christoffer El-Galaly.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Praktiserende læge: Sociale henvisninger er bæredygtig behandling

Social Prescribing som middel til at reducere hospitalsindlæggelser og medicinforbrug er en anderledes måde at tænke bæredygtighed på. Lægerne er ikke skolet i at tænke sociale tilbud som behandlingsmulighed. Men metoden har vundet indpas i en praksis på Vesterbro.

PSYKIATRISK TIDSSKRIFT

Antidepressiv medicin gavner patienter med kroniske sygdomme

Medicin bliver ofte mindre effektiv, når patienter behandles for flere sygdomme på samme tid. Men nu viser et nyt dansk-tysk studie, at antidepressiv medicin har en gavnlig effekt på patienter, der både lider af depression og kroniske fysiske sygdomme som for eksempel kræft eller hjerte-kar-sygdomme. Og den har lige så stor effekt for disse patienter som for dem med ren depression.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Kombination af kræftmedicin forbedrer overlevelsen for brystkræftramte

Tukysa (tucatinib) kombineret med Kadcyla (trastuzumab emtansine, T-DM1) øger progressionsfri overlevelse (PFS) ved tidligere behandlet avanceret HER2-positiv brystkræft sammenlignet med T-DM1 alene. Spørgsmålet er, om effekten er bivirkningerne værd, siger onkolog Peter Michael Vestlev.

PATIENTAKADEMIET

Ny forskning viser risikoen for at få kræft i flere omgange

En stor undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, hvor stor risiko danske kræftpatienter har for at udvikle en helt ny type kræftsygdom senere i livet. Undersøgelsen er en af de mest omfattende af sin art og har stor betydning for fremtidig forebyggelse.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Tabubelagte fødselsskader fører til forsinkede henvisninger

Nybagte mødre, som henvender sig til egen læge med fødsels­skader – eksempelvis problemer med at holde på afføringen – får ikke nødvendigvis sagt det højt. Den praktiserende læge skal derfor ved otte-ugers undersøgelsen være opmærksom på at sætte ord på dét, der kan være tabubelagt og få sendt kvinden videre til special­læge, mener to fødselslæger.

KARDIOLOGISK TIDSSKRIFT

Gruppeterapi reducerer angst og depression hos hjertepatienter

Mange patienter jonglerer med angst og depression efter alvorlig hjerte-kar-sygdom. Kun få af dem får tilbud om psykologisk støtte i forløbet. Vejen efter udskrivelse går gennem egen læge - men mange når ikke dertil. På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er der indført kognitiv gruppeterapi som et fast tilbud i hjerterehabiliteringen.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Antibiotikaresistens kan få alvorlige konsekvenser for hæmatologiske patienter i fremtiden

Resistensudfordringer er en hyppig problemstilling på de hæmatologiske afdelinger, og problemet lader ikke til at blive mindre. Tværtimod er flere multiresistente bakteriestammer på fremmarch, og udviklingen kan ultimativt få den konsekvens, at læger i fremtiden er nødt til at vælge ellers effektive kræftbehandlinger fra grundet infektionsrisici.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Medicin i lavere doser kan spare sundhedsvæsenet for milliardbeløb

Effekten af kræftlægemidler kan ofte bevares, selvom dosis reduceres markant. Det forhold kan udnyttes til at skåne kræftpatienter for bivirkninger, frisætte personaleressourcer og årligt spare det danske sundhedsvæsen for milliarder. Sådan lyder vurderingen fra overlæge Kim Theilgaard-Mönch og sundhedsøkonom Lars Holger Ehlers, der har været med til at udvikle et koncept, der skal sikre de store fordele.