Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Professor: Ny behandling mod kroniske rygsmerter er noget af et gennembrud

Mange af patienterne, der var med i et projekt om en ny behandling til patienter med kroniske rygsmerter, havde faktisk opgivet at få hjælp. De havde forsøgt en masse, men uden resultat. Men mere end 80 procent oplevede en markant bedring i smerterne ved at være med i projektet.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

COVID-19 øger risikoen for autoimmune sygdomme markant

Efter en COVID-19 infektion er risikoen for at få autoimmune sygdomme som type 1-diabetes og inflammatoriske tarmsygdomme markant forhøjet. For flere af lidelserne er risikoen forøget op til tre gange.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Fremtrædende onkologer: Medicinrådets arbejde er spild af tid og ressourcer

Det er irrationelt, at Medicinrådet skal bruge tid og ressourcer på at gennemgå nøjagtig de samme effekt- og sikkerhedsdata fra kliniske studier som det europæiske lægemiddelagentur EMA allerede har evalueret, mener flere danske onkologer. De så helst, at Medicinrådet blev nedlagt og erstattet af et tværeuropæisk forhandlingsorgan.

RESPIRATORISK TIDSSKRIFT

Børn med astma har øget risiko for type 1-diabetes og inflammatorisk tarmsygdom

Dansk forskning viser, at børn med astma har en øget risiko for at udvikle type 1-diabetes og inflammatoriske tarmsygdomme. Der ser i et dansk studie ud til at være en sammenhæng mellem sygdommene, selvom tidligere hypoteser antog en negativ forbindelse mellem astma, type 1-diabetes, Crohns og colitis ulcerosa.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Tillæg af immunterapi viser imponerende resultater ved livmoderkræft

Der er store overlevelses- og progressionsfordele ved tillæg af immunterapi til standardkemoterapi for kvinder med livmoderkræft, viser nyt, stort studie med dansk deltagelse. Overlæge Mansoor Raza Mirza vurderer, at behandlingen kan kurere nogle patienter med livmoderkræft med spredning.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Professor: Sjældne sygdomme nedprioriteres på et forkert grundlag

Store folkesygdomme får flere midler end sjældne sygdomme både samlet og per patient. Det bør vi diskutere, siger en af Danmarks førende eksperter inden for sjældne sygdomme. Han mener, at ressourcefordelingen er til fordel for kræft og hjertekarsygdomme på bekostning af mindre kendte, men ofte meget alvorlige sygdomme.

NEUROLOGISK TIDSSKRIFT

Cheflæge: Folk med sjældne diagnoser er nødt til at råbe op

Begrænset viden gør det svært at involvere patienter med sjældne sygdomme i behandlingen, og forskningsmidlerne kommer langtfra af sig selv. Men det hjælper at skabe stærke patientforeninger og at råbe op, siger chefen for Center for Fælles Beslutningstagning på Sygehus Lillebælt. En patientformand beretter om en markant positiv udvikling gennem de senere år.

RESPIRATORISK TIDSSKRIFT

Lunge-formand: Jeg ønsker en nultolerance overfor KOL-eksacerbationer

Da Lungeforeningen for nyligt præsenterede sin KOL-plan over for lungespecialister, politikere, repræsentanter for medicinalbranchen og andet godtfolk fulgte formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab, Ulla Weinreich Møller, med. Hun er fortrinsvis tilfreds med det, hun hørte, på trods af, at formanden selv drømmer om en lidt hårdere linje.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Danske patienter kan nu få T-celleterapi mod modermærkekræft

De danske sundhedsmyndigheder giver nu adgang til T-celleterapi mod modermærkekræft, selvom behandlingen ikke er godkendt. T-celleterapi har i kliniske forsøgt gjort hidtil uhelbredeligt syge patienter kræftfrie, men forskerne kæmper med at få den akademisk udviklede behandling godkendt i et system, der er bygget op om medicinalindustrien.

PSYKIATRISK TIDSSKRIFT

Overlægeforeningen: Uro og vold er et stigende problem i psykiatrien

Mangel på personale og senge i psykiatrien har øget andelen af vold og uro i psykiatrien. Det skaber et dårligt arbejdsmiljø og forstærker afvandringen af læger. Og problemerne bliver ikke mindre, ifølge Overlægeforeningen, som mener, tidspunktet er kritisk i forhold til at få realiseret den 10-årsplan for psykiatrien som for længst er vedtaget.

ENDOKRINOLOGISK TIDSSKRIFT

Stor kommunal forskel i adgang til vigtigt udstyr for diabetespatienter

Mennesker med diabetes har langt fra den samme adgang til sensorbaseret glukosemåling i landets kommuner, viser en aktindsigt, som Diabetesforeningen har fået. I nogle kommuner får stort set alle diabetespatienter det vigtige udstyr, som anbefales af Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) – i andre kommuner får ingen.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Osteoporose bør indgå i en samlet plan for sund aldring

Osteoporose bør indgå i en samlet, tværgående plan for sund aldring, mener professor Bente Langdahl, der håber at de praktiserende læger gennem øget opmærksomhed og systematik kan få flere diagnosticeret med osteoporose i tide – og at der bliver indført et fraktur-forebyggelsesprogram.

PSYKIATRISK TIDSSKRIFT

Blot en smule fysisk aktivitet lindrer depression

Motion kan lindre depression. Men hvor meget motion der egentlig skal til, fremgår af et nyt studie, hvor forskere gør op, at 2,5 timers rask gåtur ugentlig kan mindske symptomerne på depression markant.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

OUH sætter skub i eksperimentel kræftbehandling

På Odense Universitetshospital (OUH) har den onkologiske og den hæmatologiske afdeling intensiveret og udvidet tilbuddet om lægemiddelforsøg til kræftpatienter. Det betyder, at flere danskere med fremskreden kræft kan få eksperimentel behandling tættere på deres bopæl i Region Syddanmark.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Etiske dilemmaer er blinde passagerer ved sjældne diagnoser

Etiske dilemmaer står i kø, når det drejer sig om sjældne arvelige sygdomme, og der findes ikke entydige svar på, hvordan de skal håndteres. Den teknologiske udvikling og den voksende adgang til genetisk viden afføder yderligere etiske overvejelser, som lægerne ikke altid er forberedte på.

KARDIOLOGISK TIDSSKRIFT

Fordobling af trombolyse-vinduet kan være på vej i Danmark

Region Midtjylland overvejer at indføre et trombolyse-vindue på ni timer ved akut, iskæmisk stroke fremfor det i dag i Danmark gældende 4,5 timers vindue. Et nyt studie skal blandt andet undersøge, om det kan øge overlevelsen og have effekt på den efterfølgende livskvalitet hos patienterne.

DERMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Psoriasis er en selvstændig risikofaktor for hjerte-kar-sygdom hos kvinder

Kvinder med psoriasis har øget forekomst af traditionelle og ikke-traditionelle risikofaktorer samt en øget risiko for udvikling af hjerte-kar-sygdom - særligt hjertesvigt og iskæmisk apopleksi, viser ny dansk forskning. Den praktiserende læge bør derfor være ekstra årvågen, når det handler om kvinder med psoriasis.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Myelomatoseforening retter skarp kritik af Medicinrådet

Det er en skæv måde at stille tingene op, og sammenligningen har ikke hold i virkeligheden. Sådan lyder Dansk Myelomatose Forenings dom over Medicinrådets afvisning af Darzalex (daratumumab) i kombination med Revlimid (lenalidomid) og dexamethason (DaraLenDex).

NEUROLOGISK TIDSSKRIFT

Midtjysk studie: Fire ud af fem migrænepatienter i almen praksis får triptaner

Brugen af opioider og henvisninger til neurolog er for udbredt i almen praksis, oplever forskere bag nyt studie. Og flere patienter måtte gerne modtage en forebyggende behandling. Derudover finder studiets førsteforfatter, at der foregår en tilstrækkelig og målrettet behandling til patienter med langvarig migræne.

PSYKIATRISK TIDSSKRIFT

Forskere vil gøre skræddersyet psykiatri muligt

Ved hjælp af sundhedsdata vil forskere fra Psykiatrisk Center København nu bane vejen for skræddersyet psykiatri. Tanken er at få skabt ny viden om sygdomsforløb og medvirke til forbedret behandling og forebyggelse.