Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

RESPIRATORISK TIDSSKRIFT

Nyt lægemiddel bør tilbydes til personer, der ønsker nikotinstop

Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har vurderet lægemidlet Decigatan (cyticin), som kan bruges i forbindelse med rygestop eller andet nikotinophør. Vurderingen er, at Decigatan er et virksomt præparat, og at effekten står i et rimeligt forhold til prisen.

OFTALMOLOGISK TIDSSKRIFT

Overlæge: Styringen af praktiserende øjenlæger fungerer ikke

Der er for stor autonomi og ikke tilstrækkelig gennemsigtighed i praktiserende øjenlægers arbejde. Det er medvirkende til, at det er svært for almindelige borgere med øjensygdom at nå frem til en specialist i nærområdet. FAPS svarer, at sygesikringsfunktionen skam er sikret i overenskomsten.

RESPIRATORISK TIDSSKRIFT

KOL-patienters brug af inhalerede kortikosteroider falder

Ny dansk forskning viser, at patienter med KOL samlet set over en 20 årig tidsperiode fik mindre inhalerede kortikosteroider per person og i en lavere dosis. Samtidig er antallet af patienter med moderat eller svær lungebetændelse faldet.

NEUROLOGISK TIDSSKRIFT

Gentest kan blive fremtidens indgang til migræne-udredning

Ved hjælp af polygene risikoscorer (PRS) er det potentielt muligt at vurdere, om migrænepatienter vil have gavn af en given behandling. På sigt vil man på den måde kunne reducere udredningstiden for migræne, mener genetikforskeren Thomas Folkmann Hansen.g

ENDOKRINOLOGISK TIDSSKRIFT

Nye fedmemidler ligner fremtidens organbeskyttende behandling

På diabeteskongresserne EASD 2022, ADA 2023 og EASD 2023 har der været en klar tendens: En række nye fedmemidler er på vej, og de giver et endnu større vægttab end tidligere set, og mere og mere tyder på, at de samtidig beskytter nyrer og hjerte. Wegovy (semaglutid) og Mounjaro (tirzepatid) var bare starten.

DERMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Ingen patienter med atopisk eksem skal fremover vågne med blodige lagener

Dele af den specialiserede behandling af atopisk eksem tilbydes kun i hospitalsregi, men det er vigtigt for almen praksis og privatpraktiserende dermatologer at være opmærksomme på, at der er kommet meget effektive behandlingstilbud til patienter med atopisk eksem og at evaluere patienterne i forhold til de nye tilbud, understreger Tove Agner.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Professor: Kunstig intelligens er imponerende god til at stille svære diagnoser

Den kunstige intelligens bag chatbotten ChatGPT er bedre til at diagnosticere komplekse sygehistorier end abonnenter på tidsskriftet NEJM, der formentlig primært er læger. Det vurderer danske forskere bag nyt studie, som også mener, at kunstig intelligens på sigt kan få en plads i klinikken.

GASTROENTEROLOGISK TIDSSKRIFT

Kun ét ud af tre børn med spiserørsbetændelse får den rette behandling i første linje

Danske børn går i årevis med symptomer som synkebesvær, opkastninger og spisevægring, før de får stillet den sjældne diagnose eosinofil øsofagitis – også kaldet allergisk spiserørsbetændelse. Samtidig er den hjemlige behandling og opfølgning af sygdommen langt fra optimal, lyder konklusionen på et nyt dansk studie.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Mandeforsker: Mænds sundhed er gået ned ad bakke især siden 1980’erne

Manden er en vanskelig patient. Han møder ofte op alt for sent og passer ikke sin behandling. En anden stor udfordring ved mødet med den mandlige patient, især manden uden tætte relationer, er at få tid nok til den gode samtale. Det skal der handles aktivt på, mener formanden for Forum for Mænds Sundhed.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Kvinder med overvægt har øget risiko for tilbagefald ved HR+ brystkræft

Kvinder med hormonfølsom (HR+) brystkræft og overvægt har en øget risiko for tilbagefald og død end kvinder med lavere BMI, viser ny dansk forskning. Måske en løsning er højere dosis af aromatasehæmmere, siger forskere bag undersøgelsen.

DERMATOLOGISK TIDSSKRIFT

En lavere medicindosis kan bane vej for ny behandling af smertefuld hudsygdom

Med den rette dosis og langsom justering kan orismilast vise sig at være en ny behandlingsmulighed for HS. Det taler ind i en positiv udvikling med flere behandlingsmuligheder for en overset patientgruppe, lyder det fra overlæge og professor Gregor Jemec.

RESPIRATORISK TIDSSKRIFT

Analyse afslører grim rekord: Hver dag dør 10 danskere af KOL

Lungeforeningen peger i en ny analyse på, at KOL har indtaget den kedelige førsteplads som den enkeltstående sygdom, flest danskere dør af. Men det er ifølge en KOL-specialist desværre ikke den store overraskelse, da der slet ikke gøres nok på området herhjemme.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Ny kombinationsbehandling giver uhørt respons mod sjælden modermærkekræft

Kombinationsbehandling med PKC-hæmmeren darovasertib og MET-hæmmeren Xalkori (crizotinib) giver høje responsrater og skrumper tumorer ved metastatisk malignt uvealt melanom (MUM) – modermærkekræft i øjet – som ellers har få behandlingsmuligheder.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

PLO-kritik af fjernelse af generelt klausuleret tilskud: Helt ude i hampen

I et høringssvar til Medicintilskudsnævnet advarer PLO om alvorlige konsekvenser ved at fjerne det generelt klausulerede tilskud til GLP-1-analoger. Ifølge formand Jørgen Skadborg vil det påføre lægerne en enorm arbejdsbyrde og patienterne en betydelig merudgift, som dybest set er unødvendig.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Dansk algoritme finder personer med øget risiko for kræft i bugspytkirtlen

Efter et dødsfald i den nære familie har den unge statistiker Anders Bo Bojesen udviklet en algoritme, som scanner danske sundhedsregistre og finder personer, der med cirka 10 procents sikkerhed udvikler bugspytkirtelkræft inden for et år. Det har stort potentiale, vurderer læger.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Stamcelletransplantation fordobler risiko for ny kræft

Tidligere lymfekræftpatienter, som har modtaget højdosis kemoterapi og stamcelletransplantation, har dobbelt så høj risiko for at udvikle visse kræftsygdomme senere i livet sammenlignet med baggrundsbefolkningen, viser et dansk studie.

DERMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Hjernen kan hjælpe med at lindre kløe

Hjernen og nervesystemet har stor betydning for oplevelsen af kløe, og måske kan placebo hjælpe patienter med kløe på vej. Det kom frem ved et oplæg på EADV onsdag, som klinisk lektor og overlæge ved Klinik for Allergi, Hud og Kønssygdomme på Gentofte Hospital Jesper Elberling lyttede med på.

PSYKIATRISK TIDSSKRIFT

Dysfunktionel døgnrytme har sammenhæng med depression

Hvordan er samspillet mellem hjernen og kroppens hormoner i løbet af et døgn? Og er der en sammenhæng mellem ændrede døgnrytmer i hjernebarken og udvikling af depression? Det vil forskere på Københavns Universitet gerne have et svar på. Resultaterne af deres forskningsprojekt, som er lige om hjørnet, vil udfylde et hul i den eksisterende viden om cirkadiane rytmer.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Professor: Praksislæger ved slet ikke, hvor udbredt overdiagnostik er

Overdiagnostik har udviklet sig til en stor belastning i det danske sundhedsvæsen. Men selv om store dele af problemet begynder i almensektoren, rækker årsagerne ifølge eksperter langt ud over det enkelte konsultationsrum. En usund og uheldig sundhedskultur udgør en væsentlig del af problemet, mener de.

KARDIOLOGISK TIDSSKRIFT

Influenza-vaccine beskytter hjertet – og hjælper måske børn med type 1-diabetes

Efter en blodprop i hjertet er det vigtigt at få den årlige influenza-vaccine. Det viser dansk forskning, som netop har ført til ændrede retningslinjer for hjertepatienter i hele Europa. Nu er Steno Diabetes Center Aarhus som de første i verden i gang med at afprøve, om en influenza-vaccine også kan hjælpe børn med type 1-diabetes.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Nu sker det – danske patienter med B-cellelymfom får adgang til CAR-T i anden linje

Danmark har de senere år markeret sig ved at være et af de eneste lande i Vesteuropa, hvor patienter med recidiv efter B-cellelymfom ikke har haft adgang til CAR-T-celleterapi. Men nu vender det. Medicinrådet anbefalede på rådsmødet onsdag i denne uge Yescarta (axicabtagene ciloleucel, axi-cel) i anden linje til patientgruppen.

PSYKIATRISK TIDSSKRIFT

Hovedstadens Psykiatri tvinges til at nedlægge stillinger

Store saltvandsindsprøjtninger til psykiatrien har i en årrække været politikernes svar på en hårdt presset psykiatri. Alligevel tvinges Region Hovedstaden nu til at nedlægge ledige stillinger i psykiatrien på grund af besparelser. Dansk Folkeparti kræver, at regeringen betaler de penge, psykiatrien skal spare.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Danmark tilbyder færrest børnevacciner af de fire nordiske lande

Danmark tilbyder færrest vacciner som del af børnevaccinationsprogrammet blandt de fire nordiske lande. Også organisatorisk adskiller Danmark sig fra resten af Norden, når det kommer til at administrere vacciner, viser en ny rapport fra VIVE.