Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet
OFTALMOLOGISK TIDSSKRIFT

Øjenlæger overrendes af henvisninger fra optikere

Henviste borgere fra optikernes sundhedstilbud spilder praktiserende øjenlægers tid og forlænger ventelisterne. Vi har ikke tid til at kigge på raske mennesker, der blot har alderssvarende tilstande, lyder det fra flere praktiserende øjenlæger.

PatientAkademiet

Kræftsyg og single: Sundhedsvæsenet er ikke gearet til, at patienter er alene

Karen Risgaard har kræft og er single, men alligevel har hun mødt et sundhedsvæsen, der insisterer på at møde hende, som om hun var i et parforhold. Det skal ændres, mener hun, for sundhedsvæsenets tilgang til patienten afspejler ikke virkeligheden, og det er både dyrere og mere krævende at være syg og alene.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Fysiske traumer mulig risikofaktor for immundefekter

Et moderat til svært fysisk traume øger risikoen for immunrelaterede lidelser senere i livet og tidligere død – men ikke kræft, viser et nyt dansk tvillingestudie. Risikoen for immunsygdomme hos traumepatienter bør overvejes i klinikken, siger overlæge Jacob Steinmetz.

NEFROLOGISK TIDSSKRIFT

Flere kronisk nyresyge med type 2-diabetes vil få tilskud til Kerendia

Patienter med type 2-diabetes og kun let nedsat nyrefunktion har nu også mulighed for at få tilskud til Kerendia (finerenon), hvis de fortsat har albuminuri efter behandling med SGLT2-hæmmere og ACE-hæmmere. Fagselskaber kigger på, hvor finerenon skal skrives ind i retningslinjerne.

OFTALMOLOGISK TIDSSKRIFT

Praktiserende øjenlæger overbebyrdes med forkerte henvisninger fra optikere

Henviste borgere fra optikernes sundhedstilbud spilder praktiserende øjenlægers tid og forlænger ventelisterne. Vi har ikke tid til at kigge på raske mennesker, der blot har alderssvarende tilstande, lyder det fra flere praktiserende øjenlæger.

RESPIRATORISK TIDSSKRIFT

Genetik viser, at rygning kan få os til at ældes hurtigere

En undersøgelse af næsten 500.000 mennesker har vist, at rygning forkorter endestykkerne af kromosomerne i de hvide blodlegemer i vores immunsystem. Længden af disse endestykker, kaldet telomerer, er en indikator for, hvor hurtigt vi ældes, og vores cellers evne til at reparere og regenerere sig.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Vi har behov for at gentænke måden, vi designer kliniske studier

Analyser af toksicitet i kliniske studier er ikke fyldestgørende nok, og det betyder, at det i praksis er vanskeligt at vurdere potentialet ved nye behandlinger til kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), siger flere CLL-eksperter. De argumenterer for en gentænkning af de kliniske endemål, så de i fremtiden bedre favner balancen mellem toksicitet og effekt.

KARDIOLOGISK TIDSSKRIFT

Omstridt studie af hjertekar-medicin bliver et kapløb mod patentudløb

DANNOAC-AF-studiet, som blev stillet i bero i 2017 på grund af uenighed om fortolkning af regler for kliniske forsøg, bliver nu genoplivet. Effekt og sikkerhed af fire stort set ligeværdige AK-behandlinger skal afdækkes på flere danske afdelinger med det formål at kunne behandle fremtidens patienter mere sikkert. Men patentudløb af præparaterne kan stikke en kæp i hjulet for at studiet når helt i mål.

RESPIRATORISK TIDSSKRIFT

Behandling af obstruktiv søvnapnø forebygger dødsfald som følge af hjertesygdom

Mennesker, der lider af obstruktiv søvnapnø (OSA), kan reducere deres risiko for at dø af hjertesygdom ved at bruge en CPAP-maskine om natten. CPAP kan muligvis også være mere effektiv end et vægttabsmiddel til at reducere ophobning af plak i arterierne omkring hjertet.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Social ulighed præger ny senfølgeklinik i Region Sjælland

Det er i høj grad personer med videregående uddannelser, som opsøger den nyetablerede klinik for senfølger efter kræft i Region Sjælland, viser statistik fra klinikkens første knap to år. Der bør sættes systematisk ind på landsplan for at løfte behandlingen på tværs af sociale skel, mener overlæge Lena Saltbæk.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Lymfom-læger: Det gør ondt, at vi ikke kan tilbyde CAR-T-celleterapi i Danmark

CAR-T-celleterapi har vist imponerende responsrater hos patienter med tilbagefald efter diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), og i landene omkring os har DLBCL-patienter fået adgang til disse behandlinger. Herhjemme har Medicinrådet afvist de cellulære terapier på stribe, og det betyder i praksis, at patienter mister livet. Det er en meget trist situation, lyder det fra flere fremstående lymfom-læger.

RESPIRATORISK TIDSSKRIFT

Yoga kan hjælpe voksne med astma

Yoga og vejrtrækningsøvelser i kombination med aerob træning anses for at være særligt vigtige for personer med astma, der ønsker at forbedre deres lungefunktion.

OFTALMOLOGISK TIDSSKRIFT

Nedsat syn øger risiko for selvmordstanker og selvmord

Der er en signifikant øget risiko for selvmord blandt personer, der har nedsat syn. Det viser en dansk metaanalyse, som inddrager data fra ti internationale studier med i alt 5,6 millioner deltagere.

NEFROLOGISK TIDSSKRIFT

Nyresygdom skal opdages og behandles tidligere i almen praksis

De seneste års nye behandlinger mod kronisk nyresygdom gør det vigtigere for de praktiserende læger at have fokus på at diagnosticere og behandle patienter med påvirket nyrefunktion, siger klinisk forskningslektor Rikke Borg.

GASTROENTEROLOGISK TIDSSKRIFT

Medicin mod tarmsygdom forbundet med øget risiko for kræft

Flere danske studier viser, at IBD-patienter har en øget risiko for kræft, hvis de får immunmodulerende behandling. Fordelene ved behandlingen overstiger dog stadig ulemperne, mener forskere.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Forskere: Kræftplan IV har ikke løst problemet med rodede patientforløb

Det halter gevaldigt med at sikre kræftpatienter sammenhængende og trygge forløb, som ellers var et af målene med kræftplan IV, konkluderer en ny undersøgelse fra VIVE. Det bør i høj grad sikres i en ny kræftplan V, opfordrer forskere bag.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Kræft-DNA i blodet kan komme til at spille en vigtig rolle for højrisiko lymfom-sygdom

Måling af cirkulerende tumor-DNA (ctDNA) er et effektivt værktøj til at forbedre risikostratificering og guide behandlingsbeslutninger for patienter med højrisiko storcellet B-cellelymfom (LBCL), viser fase II-studiet NLG-LBG-06. Patienter med ctDNA-værdier under en vis grænse kan formentlig klare sig med en mindre intensiv behandling.

RESPIRATORISK TIDSSKRIFT

Biologiske lægemidler mod svær astma er endnu bedre end forventet

Patienter med svær astma har utrolig god effekt af behandling med anti IL-5 biologiske lægemidler. Faktisk er effekten langt bedre end påvist i randomiserede studier, viser nye danske registerdata, der også giver lungemedicinere et fingerpeg om, hvilke patienter der responderer særligt godt.

PSYKIATRISK TIDSSKRIFT

Psykiater: Lithium bør være det eneste førstevalg mod bipolar lidelse

Lithium er psykiatriens panodil og bør være ikke bare et af førstevalgene, men det eneste førstevalg til behandling af bipolar lidelse type I. Det mener den tyske psykiater og professor med ekspertise i bipolar lidelse, Michael Bauer. Og de danske eksperter er enige.

DERMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Vigtigt at forvalte sygdomsbilledet rigtigt ved type 2-inflammation

Nye internationale data dokumenterer stort overlap mellem type 2-inflammationer. Det stiller krav til, at sygdomsbilledet forvaltes rigtigt, og at patienten er i centrum, pointerer professor Charlotte Suppli Ulrik.

ENDOKRINOLOGISK TIDSSKRIFT

Overrvejer om grænsen for type 2-diabetes er sat korrekt

En større andel af patienter med type 2-diabetes har allerede ved diagnosetidspunktet senkomplikationer som retinopati, nyresygdom eller hjerte-kar-sygdom. Det tyder på, at det nuværende kriterium baseret på langtidsblodsukker ikke er i stand til at fange nok patienter i tide. Man bør derfor revidere grænsen, mener flere danske forskere.