Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Ny teknik kan forudsige udfaldet af fedmekirurgi

En ny metode til at måle subkutant fedt, altså fedtlaget lige under huden, kan vise sig at gøre det muligt at forudsige, hvordan patienter vil reagere på fedmekirurgi.

Genetik kan ligge bag sen diabetesdebut

Et studie gennemført af et hold forskere fra Storbritannien anført af Nick Thomas, Universitetet i Exeter, i samarbejde med Andrew Hattersley, superstjernen, når det gælder diabetes og genetik, viser en mulig genetisk disponering for patienter, der får type 1 diabetes i sen alder.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Endnu en lovende PARP-hæmmer på vej mod æggestokkræft

ESMO2017: På sidste års ESMO-kongres vakte overlæge Mansoor Mirza fra Rigshospitaler stor opsigt, internationalt såvel som nationalt, da han præsenterede overbevisende overlevelsesdata for PARP-hæmmeren niraparib mod æggestokkræft.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Forhåbninger til tidlig immunterapi mod hovedhalskræft

ESMO2017: Hovedhalskræft er en af de nyeste diagnoser, hvor immunterapi har vist sig effektiv. I øjeblikket går forskningen især på at prøve at trække stofferne længere frem i behandlingsforløbet, hvilket overlæge på Onkologisk Klinik, Rigshospitalet, Claus Andrup Kristensen, har store forventninger til.

ESMOs største lungekræftnyhed giver ressourcemæssig udfordring

Den europæiske kræftkongres ESMO's største ’breaking’ nyhed på lungekræftområdet – nemlig at immunterapien durvalumab (Imfinzi) tredobler overlevelsen for visse lungekræftpatienter - bringer udover løftede arme også en udfordring med sig.

Mavenclads merværdi på prøve i Medicinrådet

EMA har givet grønt lys for markedsføring af Mavenclad (cladribin) til behandling af højaktiv RMS, og Medicinrådet skal nu afgøre, om lægemidlet skal være standardbehandling i den danske sclerosebehandling.

MS TIDSSKRIFT

Ny viden er grund til at prioritere træning højere i MS-behandling

Et studie fra Aarhus har påvist sammenhæng mellem træning og sygdomsudvikling hos MS-patienter. Resultaterne sætter to fede streger under vigtigheden af træning, mener udviklingsleder ved Sclerosehospitalerne i Danmark Anders Skjerbæk.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Udvikling af målrettede kræftbehandlinger kræver netværk

Kræft er i stigende grad blevet små, sjældne sygdomme med hver deres genetiske mutation og dertil hørende målrettede lægemiddel. Den kendsgerning står højt på dagsordenen for leder af Fase 1-enheden på Rigshospitalet overlæge Morten Mau-Sørensen.

Professor: Scleroselæger skal spille med på cannabisforsøgsordningen

Det er pudsigt at skulle behandle med noget, der er dårligere beskrevet, end det, der allerede er på markedet, men når der både er en vis dokumentation og et stort ønske om det, skal scleroselægerne også gå med på Sundhedsministeriets cannabisforsøgsordning, siger professor Finn Sellebjerg.

Patientforening: Tilskud er afgørende for cannabisordning

Patienters omkostning til medicinsk cannabis i kommende forsøgsordning må ikke overstige det, de i forvejen kan finde på det illegale marked, hvis ordningen skal være for alle, mener Scleroseforeningen.

Dansk undersøgelse udfordrer opfattelsen af aktiv progression

Forskere fra Dansk Multipel Sclerose Center har fundet tegn på inflammation, demyelinisering og neuronal/aksonal skade hos patienter med aktiv progressiv MS, hvor andre patienter hovedsageligt viser tegn på aktiv demyelinisering.

Mange overlevende efter slagtilfælde får kræft

Et spansk observationsstudie har fundet, at forekomsten af kræft hos personer, der overlever et slagtilfælde, er næsten dobbelt så stor som for den generelle befolkning.

Mange tumormarkørtest er unødvendige

Det store antal tumormarkørtest, der bliver bestilt i primær- og sekundærsektoren, er ikke nødvendige. Testene ender nemlig kun med en kræftdiagnose hos to procent af patienterne.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Immunterapi tredobler overlevelsen for lungekræftpatienter

Tre gange så lang progressionsfri overlevelse og en ikke øget risiko for alvorlige bivirkninger. Sådan lød den opmuntrende besked for patienter med lokalt avanceret, resekterbar fase III ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) på den europæiske kræftkongres ESMO 2017 i Madrid lørdag.

Tarmkræft er immunterapiens sorte får

Mens det går strygende for immunterapi mod modermærkekræft og lungekræft, og hovedhalskræftområdet er godt på vej, findes der endnu ikke gode data for immunterapi mod tarmkræft.

Velkendte stoffer dominerer tarmkræftområdet

Mens immunterapi er det hotte inden for mange kræftområder, er det langt overvejende tema inden for tarmkræft stadig de behandlinger, der er blevet brugt i mange år.

Professor: Genreparation er nyskabende og kontroversielt

Nyheden i august om at amerikanske forskere havde repareret et muteret gen i et menneskefoster, vakte både beundring og bekymring over hele verden, især fordi ændringen vil nedarves. Claus Yding Andersen, professor i human reproduktiv biologi, er begejstret, men råder dog til, at man fokuserer på horisontal nedarvning, der ikke bringer den genetiske forandring videre til næste generation.

Højrisikopatienter: Jo lavere LDL desto bedre

Der er tilsyneladende ingen grænser for, hvor lavt LDL-kolesterol kan blive, i forhold til, hvor god effekt det har for højrisikopatienter, og hvor sikkert det er for dem.

Apixaban mere sikkert end warfarin til AF-patienter

Patienter med atrieflimren (AF), der får kardioversion, har især færre strokes, hvis de får apixaban (Eliquis) frem for warfarin. Der er dog ikke den store forskel på de to præparater ift. blødninger.

Her kan intensiv statinbehandling ikke svare sig

Noget tyder på, at det ikke virker bedre at behandle diabetespatienter med øjensygdommen retinopati med en intensiv statinbehandling frem for med en standard behandling med statiner.

Ablation af AF giver bedste livskvalitet

Hvor ablation hidtil kun er undersøgt for effekt i forhold til reduktion af symptomer, er denne behandlingsform nu for første gang også undersøgt med forbedret livskvalitet som endemål i sammenligning med medicin.

Screening for hjertesygdom vil spare mange liv

Screening for hjertekarsygdom vil give rigtig god mening. Både sundhedsmæssigt og samfundsøkonomisk endda endnu mere end de eksisterende screeningsprogrammer for kræft og andet.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Evolocumab effektivt for patienter med slagtilfælde

Patienter, der har haft slagtilfælde, har stor gavn af PCSK9-hæmmere til sænkning af LDL-kolesterol og reduktion af risiko for hjertekarsygdom. Det viser det første studie af netop denne patientgruppe ift. effekt af evolocumab (Repatha).

Kun lille effekt af CETP-hæmmer

CETP-hæmmere får næppe nogen glorværdig plads i lipidbehandlingen – hvis de overhovedet bliver markedsført. Tidligere studier af disse præparater er stoppet før tid pga. både manglende og decideret negative resultater. Og nu er endnu et forsøg, REVEAL, netop offentliggjort, uden at have imponeret eksperterne.

Globalt samarbejde giver viden om bivirkninger hos børn med leukæmi

Hvis et barn med leukæmi får bugspytkirtelbetændelse (pancreatitis) som følge af kræftbehandlingen, er der en betydelig risiko for, at barnet vil udvikle diabetes. Det er en af konklusionerne i en ph.d.-afhandling, som Benjamin Ole Wolthers fra Rigshospitalet står bag.

Ny og bedre behandling af åreforkalkning på vej

Overbevisende resultater fra COMPASS-studiet vil formentlig snart ændre standarden herhjemme for behandling af patienter med åreforkalkning i kranspulsårerne eller i perifere pulsårer.

Grønt lys til godkendelse af Gazyvaro mod ubehandlet FL

Det Europæiske Lægemiddelagenturs komité for lægemidler til mennesker, CHMP, har givet grønt lyst til godkendelsen af det målrettede lægemiddel Gazyvaro (obinutuzumab) til behandling af tidligere ubehandlet follikulært lymfom (FL).

Gislason: Studie peger væk fra triplebehandling med warfarin

Brug af kun to lægemidler til patienter med atrieflimren (AF), der har fået en ballonudvidelse, er sikrere end at bruge den nuværende standardbehandling med tre lægemidler, ifølge det nye RE-DUAL studie. Det blev præsenteret på ESC 2017 i Barcelona i weekenden.

Immunterapi indtager hjerteområdet

Et lægemiddel mod inflammation – canakinumab, der i dag bruges til gigtpatienter – kan reducere risikoen for hjerteanfald og slagtilfælde og muligvis lungekræft hos mennesker, som allerede har haft et hjerteanfald og er i høj risiko for endnu et.

CML-patienter får oftere alvorlig øjensygdom

Personer, der har fået diagnosen kronisk myeolid leukæmi (CML), udvikler i 30 procent flere tilfælde den alvorlige øjensygdom aldersrelateret macula degeneration (alderspletter på nethinden) end den almindelige befolkning.

LDL-kolesterol kan med fordel sænkes yderligere

Nye data peger på, at LDL-kolesterol med fordel kan sænkes endnu mere hos patienter med hjertekar-sygdomme – endda til langt under de nuværende anbefalinger. Det fremgår af en sekundær analyse af det store FOURIER-studie af evolocumab (Repatha).

Hver fjerde kræftdiagnose er sjælden kræft

Næsten en fjerdedel af alle kræftdiagnoser i EU fra 2000 til 2007 var sjældne kræftformer, med en årlig forekomst på mindre end seks ud af 100.000 individer.