Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Snart kan koloskopisygeplejersker foretage gastroskopier

En ny uddannelse gør det muligt for trænede koloskopisygeplejersker at videreuddanne sig til gastroskopisygeplejersker. Det er fornuftigt at udviske faggrænserne på det område, så lægerne kan tage sig af de mere komplicerede opgaver i en hverdag med en tiltagende mængde af opgaver, lyder det fra oversygeplejerske.

Blodprøve kan screene for colitis

En hurtig, simpel blodprøve kan erstatte koloskopi for at afgøre om mavetarm-problemer skyldes colitis ulcerosa.

Smertestillende medicin sættes under skarp overvågning

Efter at Lægemiddelstyrelsen på en måned har modtaget 49 indberetninger om bivirkninger ved tramadol skærpes overvågningen. De 49 tilfælde er indberettet som følge af en skærpet indberetningspligt for midlet i begyndelsen af september og er lige så mange, som styrelsen har fået om stoffet gennem de seneste 20 år tilsammen.

Regeringen vil afsætte millioner til psykisk syge børn

Regeringen vil afsætte i alt 530 mio. kr. fra satspuljemidlerne til sundhed. Pengene skal primært gøre gavn hos psykisk syge unge, personer med spiseforstyrrelser og give omsorg til de svageste ældre.

Børns egen reaktion på ADHD er hovedproblemet

Når børn med ADHD ikke får det bedre, skyldes det et ’missing link’ i omverdenens opfattelse af lidelsen. Det mener den amerikanske psykolog og ADHD-ekspert, Jerome Schultz, som netop har besøgt Danmark.

Sund seksualitet er vigtig for par med ADHD

ADHD påvirker parforholdet - også under dynerne, hvor voksne med ADHD støder på udfordringer. Og hvad de går ud på, og hvad parret kan gøre ved det, har den amerikanske psykolog, forsker og forfatter, Ari Tuckman, set på.

Region Syd gør behandling nemmere med app-løsning

Efter flere vellykkede forskningsprojekter mellem Region Syddanmark og virksomheden Monsenso, der udvikler it-hjælpemidler til mennesker med psykiske lidelser, har regionen nu besluttet at implementere disse løsninger som et fast element bredt i hele psykiatrien.

150.000 kræftoverlevere lever med senfølger

Næsten 300.000 danskere har overlevet en kræftsygdom. Langt de fleste mener, at de er ved godt helbred og har en god eller meget god livskvalitet. Men for andre har den forbedrede behandling og den længere overlevelse sin pris.

Straksbevilling til karkirurgiske patienter

Rigshospitalet har givet et større straksbeløb til at afvikle den aktuelle venteliste på karkirurgisk klinik, hvor 17 patienter døde i perioden november 2016 til august 2017, mens de stod på venteliste.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Risikabelt at stoppe med antidepressiv medicin for tidligt

Psykisk syge, der stopper med at tage antidepressiv medicin, har tre gange øget risiko for tilbagefald i forhold til, hvis de fortsætter med medicinen. Det gælder både de, der lider af angst, OCD og PTSD.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Mænd forsømmer at tage deres medicin

Risikoen for at glemme at tage sin medicin efter udskrivelse fra hospitalet er stor især for borgere i den erhvervsaktive alder og for mænd uanset alder. Det viser en ny undersøgelse.

De kreative evner hos folk med ADHD kan udnyttes langt bedre

Mentalt syge er ofte meget kreative. Og de mest kreative er dem med ADHD. De har en stærk drivkraft, når de er motiverede for en opgave, og er desuden impulsive, risikovillige og klar til at kaste sig ud i ukendt terræn. Derfor vil det give god mening at integrere dem langt mere på arbejdsmarkedet.

Stor arvelig risiko for autisme

En ny analyse af data fra en tidligere undersøgelse af familiær risiko for autismespektrumforstyrrelse (ASD) antyder, at genetik bidrager med 83 procent af risikoen for ASD.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Læger siger nej til forsøg med medicinsk cannabis

Forventningerne til en ny forsøgsordning med lægeordineret cannabis er høje hos syge og smerteplagede. Men modstand hos lægerne risikerer at bremse ordningen, inden den er kommet i gang.

Kræftlæger: Kongresser er uerstattelige for vores uddannelse

Beslutter regionerne, at læger ikke må tage på firmabetalte kongresrejser, skal der findes en anden finansieringsmulighed. For de internationale kongresser er en uerstattelig del af onkologers uddannelse. Det mener en række af Danmarks førende kræftlæger..

Behandlingen er af høj kvalitet på hjertecentre

Risikoen for at dø inden for 30 dage efter en bypassoperation eller en hjerteklapoperation er fortsat lille, og der er kke sket større ændringer i dødeligheden inden for de seneste tre år, viser en ny årsberetning om landets 14 hjertecentre.

Sjællandske kræftpatienter skal have kemo i Vejle

For at sikre Region Sjællands kræftpatienter behandling til tiden under implementeringen af Sundhedsplatformen skal en del af dem behandles på Vejle Sygehus fra slutningen af november.

Minister under pres for at løse mangel på neurologer

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) skal undersøge, hvordan regionerne har brugt de trecifrede millionbeløb, som regeringen sidste år afsatte til at understøtte hurtigere udredning på sygehusene.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Meget af børns medicin er ikke testet til børn

Helt op til 50 pct. af den medicin, der i dag bruges til børn, er voksenmedicin, som ikke er testet og godkendt til børn. ”Det kan have alvorlige konsekvenser," siger overlæge Helle Holst, der ønsker at etablere et særligt center med ekspertise i medicin til børn, som skal forske i virkninger og bivirkninger af de lægemidler, der benyttes til dagligt på Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Nye PCSK9-resultater glæder endokrinologer

Data fra et nyt studie om en type hjertemedicin kaldet PCSK9-hæmmere, som hjælper til at reducere kolesterol-tallet, skaber glæde blandt endokrinologer, der behandler diabetespatienter.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Patienters intelligens og disciplin kan afgøre behandlingen

“Det er ikke uddannelsesniveau, men intelligens og disciplin, der kan være afgørende,” siger overlæge i hæmatologi ved Sygehus Lillebælt i Vejle, professor Torben Plesner, efter at en ny dansk undersøgelse har vist store forskelle i overlevelsen mellem højtuddannede og kortuddannede leukæmipatienter. Selv indretter han i høj grad indholdet og formen af sine konsultationer efter, hvilken patient han sidder overfor.

Lungeselskabs nye vejledning skiller sig ud fra internationale standarder

Når Dansk Lungemedicinsk Selskab sidst på året udkommer med deres opdaterede retningslinjer til behandling af patienter med KOL, kommer det videnskabelige selskab med et nyt bud på behandlingstilgangen, der ikke fuldstændigt læner sig op af de etablerede internationale GOLD-vejledninger.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Astmasymptomer hos normalvægtige kan mindskes ved motion og diæt

Det er ikke udelukkende svært overvægtige astmapatienter, der kan forbedre deres livsbetingelser gennem kost og motion. Ny dansk forskning viser, at normalt- og lidt overvægtige astmasyge også kan optimere deres livskvalitet samt reducere astmasymptomerne ved at fokuserer på at ændre kost- og motionsvaner.

24.000 danskere i risiko for at dø af uopdaget arvelig sygdom

Overvægt, fed kost og manglende motion kan give forhøjet kolesterol. Men sygdommen kan også være arvelig. Familiær hyperkolesterolæmi er langt hyppigere end hidtil antaget – og der er kun sparsom fokus på den farlige sygdom.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Smerter i kroppen årsag til hver fjerde langtidssygemelding

Skader og sygdomme i muskler og led er skyld i 25 procent af alle langtidssygemeldinger over 8 uger. Sundhedsstyrelsen vil i samarbejde med fagforeninger og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø have virksomheder til at gøre en indsats for at forebygge smerter og sygdomme hos deres ansatte.

Antal udredningssteder for demens skal halveres

Som led i udmøntningen af den nationale demenshandlingsplan skal udredningen af demens samles på færre enheder. Det nuværende antal på omkring 30 steder skal ifølge Sundheds- og Ældreministeriet halveres.

Markante fordele for hypoglykæmi med degludec

Hypoglykæmi skal tages alvorligt. Det var hovedbudskabet i fredag morgens præsentation baseret på nye analyser af DEVOTE-studiet. De viser, at personer med type 2-diabetes, der oplever alvorlige tilfælde af hypoglykæmi har større risiko for død sammenlignet med personer, der ikke har episoder med alvorlig hypoglykæmi under hele forsøget.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Salt forhøjer risiko for type 2 diabetes

Indtag af sodium – som er en del af salt – sættes nu i forbindelse med forhøjet risiko for type 2-diabetes, viser et studie fra Sverige.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Kunstige sødemidler øger risiko for diabetes

Ny forskning afslører, at kunstige sødestoffer kan ændre kroppens evne til at optage glukose, og dermed kan et stort forbrug af kunstige sødemidler medvirke til at udvikle type 2-diabetes.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Koffein reducerer måske mortalitet for kvinder med diabetes

Der er lavet talrige studier, der viser koffeins fordele (og nogle, der viser mindre positive effekter), men nu viser det sig, at koffein også kan reducere mortaliteten for kvinder med diabetes. Mændene, derimod, har ikke sådanne fordele, men dog heller ikke ulemper af et stort dagligt koffein-indtag.