Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Forskningschef: Indholdsstoffer i cannabis skal kortlægges

Der er 400 forskellige kemikalier i den komplekse cannabisplante. Nu skal virkningsstofferne yderligere kortlægges, så man får ny viden om, hvordan man bedst muligt udnytter plantes egenskaber i medicinsk cannabis, mener bestyrelsesmedlem i Cannabis Danmark, Per Falholt.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Fedmeforsker: Sundhedsstyrelsen forsømmer guidelines til medicinsk behandling

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet nye anbefalinger for valg af lægemidler til behandling af svær overvægt. Hensigten med de nye anbefalinger er at give læger i almen praksis et opdateret og bedre grundlag for at vurdere de forskellige lægemidler i forhold til den enkelte patient. Men ifølge professor Bjørn Richelsen, Aarhus Universitetshospital, er konkrete anbefalinger svære at få øje på.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Læger vil indføre aktiv dødshjælp

Anæstesilæge Søren Mehl Knudsen stiller nu sammen med en række andre læger et borgerforslag om at indføre aktiv dødshjælp. Han har selv en klar plan for, hvad der skal ske med ham selv, hvis han en dag kommer i en situation, hvor livet ikke længere rummer andet end lidelse.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Tatoveringer kan give autoimmun sygdom

Personer med tatoveringer har 100 gange større risiko for at udvikle sarkoidose end baggrundsbefolkningen, og blandt personer med papulære tatoveringsreaktioner er prævalensen 500 gange større sammenlignet med prævalensen i befolkningen.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Politikere i etisk dilemma om hjerteventetider

Mens alle i Region Hovedstaden venter spændt på de nyeste tal for ventetider og aflyste operationer på hjerteområdet, gør politikerne klar til en diskussion om prioriteringer og eventuelle nye initiativer.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

En sød tand kan give mindre kropsfedt

Mennesker, der har en gen-variation af FGF21, er disponeret for mindre fedt i kroppen end andre mennesker. Samtidig er netop denne genændring en af forklaringerne på hang til søde sager. Og således ser det overraskende ud til, at genet bag den søde tand er forbundet med mindre fedt på kroppen.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Overlæge kritiserer egenbetaling for rygestop

Overlæge ved Aarhus Universitetshospital, Anders Løkke, er under udarbejdelsen af Kliniske retningslinjer for rygeophør ved udredning og behandling for lungekræft, slået af undren over to - indbyrdes modsatrettede - facts om rygestop og lungesygdomme.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

I Odense fryser de kræften væk

Nyrekræft bliver oftest behandlet ved at bortoperere den syge nyre. Men i Odense fryser de et stigende antal nyrekræft-knuder væk. Behandlingen tager en times tid, og patienten kan selv gå hjem efterfølgende.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Risskovlæger udfordres etisk af jobbet

I voksenpsykiatrien i Risskov i Aarhus føler otte af ti læger sig etisk udfordret af arbejdet, f.eks. når det handler om at udskrive patienter.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Psykiske arbejdsskader rammer hårdest

Medarbejdere, der får stress eller andre psykiske lidelser på jobbet, står langt ringere end kolleger med ondt i ryggen, eksem eller tilsvarende fysiske arbejdsrelaterede sygdomme. Deres skader anerkendes sjældent, deres chef og arbejdsmiljørepræsentant håndterer sygdommen dårligt, og de fleste af dem mister jobbet.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Mange kræftpatienter mangler hjælp til sexlivsproblemer

Godt en fjerdedel af alle kræftpatienter oplever, at de under eller efter kræftbehandlingen får behov for hjælp til at håndtere problemer med sex- og samliv. 79 procent af dem oplever, at de ikke får den nødvendige hjælp.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Derfor har rygere måske en øget diabetes-risiko

Øget koncentration af glukagon og langsommere optagelse af mad i kroppen hos rygere kan være med til at forklare, hvorfor rygere har forhøjet risiko for at udvikle type 2-diabetes.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Fedme øger børns risiko for leukæmi

Fede børn har både en højere risiko for leukæmi og en ringere helbredschance fordi fedtceller aktivt ser ud til at styrke leukæmiceller og samtidig bekæmper kemoterapi.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Hæmatologien friholdes fra overenskomst-konflikt

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger har aftalt at friholde en række hospitalsområder, heriblandt hæmatologi, fra en eventuel konflikt.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Uacceptabel ulighed i behandling af børnediabetes

Nye tal viser, at der er store forskelle i behandling af børnediabetes. Dansk Diabetes Database har afsløret, at børnenes langtidsblodsukker kan variere til dobbelte værdier fra det ene behandlingssted til det andet.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Stort medicin-potentiale i uudforskede proteiner

Førende danske og internationale proteinforskere har afdækket to større uudforskede områder i det menneskelige genom. Undersøgelsen er den første, der giver et solidt, fyldestgørende og brugbart billede af samtlige de proteiner, der kan anvendes til at udvikle nye lægemidler.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Videokonsultationer med døende er en succes

Videokonsultationer i den specialiserede palliative indsats giver bedre kvalitet og kommunikation for både patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Aarhus-læger underviser indere i varm kemoterapi

To læger fra Aarhus Universitetshospital (AUH) er taget til Indien for at undervise i, hvordan man behandler udvalgte kræftformer med varm kemoterapi.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Transplanterede patienter og læger ser ikke verden på samme måde

”Der eksisterer et gab mellem behandleres og patienters opfattelse af livet som transplanteret. Der kan sommetider være den opfattelse blandt behandlere, at det at tage sin medicin på den rette tid er lettere end det reelt er, når hverdagen sætter ind.”

MS TIDSSKRIFT

Mange MS-patienter går i årevis uden at se en sclerose-læge

Seks ud af ti af de sclerosepatienter, som ikke er i sygdomsmodificerende behandling kommer ikke til årlig opfølgning i scleroseklinikkerne og det betyder, at patienterne hverken får den symptomlindrende behandling eller rehabilitering, de har brug for.

MS TIDSSKRIFT

Besparelser på fysioterapi koster MS-patienter deres job

Siden kommunalreformen har man sparet 20 procent af fysioterapeuterne på hospitalerne væk. Derfor møder mange sclerosepatienter ikke en ergo- eller fysioterapeut på deres vej gennem systemet.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Dagligt indtag af frugt og grønt kan mindske risikoen for KOL

Et dansk studie med mere end 12.000 personer, der har besvaret et spørgeskema om deres kost, sundhed og motion, viser, at et dagligt indtag af frugt og grønt sænker risikoen for at udvikle KOL betragteligt.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Psykiatere skeptiske overfor ny psykiatriplan

Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) og PsykiatriAlliancen er skeptiske over for en samlet plan for at løfte psykiatrien, som Sundhedsministeren er på vej med. Planen kommer på baggrund af en række nye anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der sidste år blev nedsat til at se på en bedre styring af psykiatrien.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

MS TIDSSKRIFT

Scleroseforeningen: Alle MS-patienter skal have specialistadgang

Scleroseklinikkerne kæmper for at nå konsultationerne med patienter i sygdomsmodificerende behandling, og alle andre patienter, må kigge langt efter tid med en specialist. Der er brug for politisk handling og en plan for scleroseområdet, siger næstformand i Scleroseforeningen Malene Kappen-Krüger før tirsdagens MS topmøde.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Professor: Husk vægttabs positive effekt på psoriasis

Undersøgelser peger på, at vægttab ikke alene nedsætter risikoen for følgesygdomme hos patienter med psoriasis, men også kan bedre sygdommens sværhedsgrad og øge livskvaliteten.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Ny teknologi: Flere med slagtilfælde kan reddes

Nye teknologier gør det muligt i dag at redde mange flere patienter med slagtilfælde fra at dø eller blive hjerneskadet. Et nyt studie har netop vist, at når lægerne brugte en speciel type hjernescanning kunne de bedre identificere de patienter med levende hjernevæv, der stadig kunne reddes, hvorefter de kunne fjerne blodproppen.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Fiskeolie beskytter ikke mod hjertekarsygdom

En ny analyse af ti tidligere studier rammer en tyk pæl gennem myten om, at kosttilskud med fiskeolie beskytter mod hjertekarsygdom.