Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Flere hæmatologiske sygdomme blandt flygtninge

Med flygtningestrømmen følger en lang række udfordringer inden for det hæmatologiske felt. De genetiske og sygdomsmæssige forskelle kræver en samlet indsats fra EU’s side, mener Dr Christine Chomienne, der er tidligere præsident for EHA.