Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Professor skal gøre kræftkirurgi mere skånsom

Michael Achiam er ny professor i kræftkirurgi og skal hjælpe med at sikre mere skånsomme og højteknologiske operationer til danske patienter med kræft i den øvre mavetarmkanal.

Patienter med kræft i for eksempel spiserøret, maven eller galdeblæren skal tilbydes mere skånsomme, højteknologiske operationer og bedre forløb. Det er ambitionen for Michael Achiam, der er ny professor i kræftkirurgi i den øvre mavetarmkanal ved Københavns Universitet og Rigshospitalet. 

Michael Achiam har i mange år været fascineret af anvendelsen af ny teknologi til udvælgelse og behandling af kræftpatienter. Efter at have afsluttet sin ph.d. og doktordisputats om virtuelle kikkertundersøgelser for tyktarmskræft, kom han for 12 år siden til Rigshospitalet og er nu ansat som overlæge ved Afdeling for Organkirurgi og Transplantation. Her har han forsket i at afprøve eksisterende kirurgiske metoder i nye sammenhænge.  

"Kræft i den øvre mavetarmkanal er et særligt område, fordi prognosen tidligere har været meget dårlig for mange af vores patienter, selv dem vi kunne tilbyde kirurgi,# siger Michael Achiam.  

Som formand for den nationale multidisciplinære kræftgruppe inden for kræft i spiserør og mavesæk (DEGC) har han selv oplevet forbedringerne i den tværfaglige kræftbehandling.  

"Der er sket store fremskridt gennem tværfagligt samarbejde i de seneste årtier, hvilket har ført til betydelige forbedringer i resultaterne for patienter med kræft i den øvre mavetarmkanal. Andelen af tumorer, der er blevet mulige at operere, er steget, og der er sket en reduktion i dødelighed og komplikationer omkring operationen samt forbedrede langsigtede overlevelsesrater," forklarer han. 

Han har selv arbejdet på at udvikle helt nye teknikker og anvende augmented reality (AR) inden for kikkert-, åben- og robotassisteret kirurgi, især inden for kræftkirurgi i den øvre mavetarmkanal. AR i kræftkirurgi involverer brugen af avanceret teknologi, såsom specielle briller eller skærme, der viser digitale informationer og billeder lagt oven på det virkelige synsfelt for kirurgen. Dette kan hjælpe kirurgen med at se vigtige data, såsom scannede billeder af patientens indre strukturer, tumorer, og blodgennemstrømningen af vitale organer under operationen.  

"AR kan forbedre præcisionen og nøjagtigheden af kirurgiske indgreb ved at give realtidsinformation og vejledning til at hjælpe kirurger med at træffe bedre beslutninger under operationen. Vi har blandt andet arbejdet med at støtte kirurgernes vurdering af blodforsyningen under operationen ved hjælp af fluorescerende lys i vævet og med assisteret beslutningstagning baseret på kunstig intelligens," siger han. 

Michael Achiam har i det seneste år udvidet sit forskningsområde for at inkludere anvendelsen af nye teknologier til automatisk visualisering, diagnose og detektion af uhensigtsmæssige begivenheder og patientforløb før, under og efter operationen. Hans ambition er at kunne tilbyde en målrettet, individualiseret og mindre invasiv kirurgisk behandling til de rigtige patienter med patientforløbet som omdrejningspunkt. 

"Den seneste udvikling inden for kirurgiske teknikker som robotkirurgi, augmented reality og avanceret endoskopi har banet vejen for en potentiel sikrere og mere målrettet tilgang. Men hvis vi skal fortsætte denne positive udvikling, er det afgørende at forstå komplekse interaktioner mellem præ-, intra- og postoperative faktorer og udvikle innovative elementer inden for kræftkirurgi. Det er ikke tilstrækkeligt at forbedre kirurgien isoleret set," påpeger han. 

En vigtig del af Michael Achiams plan er at styrke samarbejdet nationalt og internationalt. Med udgangspunkt i sit professorat og sit arbejde inden for DEGC og Dansk Kirurgisk Selskab håber han at udbygge samarbejdet, især i Norden. 

"På mange måder ligner vi hinanden i Norden. Vores patienter, sundhedssystemer, kræftbehandling og samfund har mange ligheder. Det giver os en unik mulighed for at øge vores samlede patientgrundlag og opnå et bredere perspektiv samt større styrke, når vi gennemfører kliniske studier, der skal belyse nye kræftbehandlinger," siger han. 

Michael Achiam tiltrådte som professor d. 1. december 2023.