Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Kræftlæge stopper i Medicinrådet

Onkolog og professor Dorte Lisbet Nielsen, som har været medlem af Medicinrådet i syv år, stopper ved årsskiftet.

Hun har ikke altid været enige i rådets beslutninger. Det kan gøre ondt at prioritere mellem lægemidler og patienter, men der er ingen vej uden om, siger hun ifølge de Lægevidenskabelige Selskaber (LVS).

”Jeg er ikke enig i alle Medicinrådets beslutninger, men i de fleste, og selvom vi kun når at beskæftige os med toppen af isbjerget, så forventer jeg at der vil komme prioriteringer i hele sundhedsvæsenet,” siger Dorte Lisbet Nielsen.

Det har dog ikke været lige nemt at være en del af prioriteringerne, fortæller hun.

”Nogle gange kan jeg godt få ondt i maven over det, men vi kommer ikke udenom, og det er vigtigt, at vi læger er med, når der skal prioriteres. Ikke når man sidder med den enkelte patient – her skal man gøre det bedst muligt og bruge de muligheder, der er. Det er rigtig vigtigt for at bevare tilliden mellem patient og læge,” siger hun og uddyber:

”Det kan være svært at arbejde med QALY (kvalitetsjusterede leveår, red.) og sige nej til en medicin, der virker rigtig godt, men måske er prissat urimeligt højt.”

Helt generelt mener hun, at vi som samfund i højere grad bør investere i kloge valg.

”Vi bør bruge mange flere ressourcer på at vurdere, om det vi gør, nu også giver mening, og der skal være langt mere opfølgning og monitorering.  Det er også vigtigt at få og bruge data i real life og gøre det til et krav, at der følges op på data. Der er lidt for megen frivillighed og dermed tilfældigheder. Sæt ressourcer af og stil krav,” siger Dorte Lisbet Nielsen.