Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny klinisk professor skal løfte ernæringsforskningen

Overlæge Søren Gregersen fra Steno Diabetes Center Aarhus er udnævnt til klinisk professor i eksperimentel ernæring på Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet.

Han vil sætte større fokus på samarbejde mellem fødevareindustrien, universitetet og hospitalet.

Søren Gregersen har i sit forskningsfelt fokus på effekterne af kostændringer og kosttilskud med såkaldte naturligt forekommende bioaktive stoffer. Hans omdrejningspunkt er, hvordan ekstrakter fra bær og oprensede stoffer fra kaffe påvirker sukker- og fedtomsætning hos personer med type 2-diabetes eller forstadier dertil.

Ved siden af sin forskning har Søren Gregersen som overlæge i klinikken ved Steno Diabetes Center Aarhus kontakt til patienter med diabetes. Han håber, at hans forskning på sigt kan styrke muligheden for at forebygge type 2-diabetes samt at forbedre behandlingen hos personer, der allerede lider af sygdommen.

”Med det nye professorat ser jeg frem til at udbygge forskningen på dette område i samarbejder mellem både fødevareindustrien, universitetet og hospitalet og at kunne styrke samarbejdet mellem universiteter i ind- og udland,” siger han i en nyhed på Steno Diabetes Center Aarhus’ hjemmeside.

Forskningschef ved Steno Diabetes Center Aarhus Niels Jessen glæder sig over, at Søren Gregersen nu er udnævnt til professor. Han finder visionen om at bruge kostprodukter til behandling og forebyggelse virkelig spændende.

”Sørens tilgang om at teste disse produkter med en streng videnskabelig tilgang er meget vigtig for, at vi kan få skilt de virkelig virksomme stoffer fra de mange produkter, der ikke leverer på løfterne. Dette grundige arbejde er essentielt for at kunne flytte klinisk praksis, så forventningerne er tårnhøje,” siger Niels Jessen.

Søren Gregersen, som er tiltrådt stillingen som klinisk professor den 15. november 2023, er desuden involveret i forskningsprojekter om de gavnlige effekter for insulinfølsomhed på knoglesundhed hos raske personer og i databasestudier i effekter af diabetes-medicin på knoglesundhed.