Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Første professor i tobaks- og nikotinforebyggelse

Charlotta Pisinger har i en årrække haft et tæt og meget frugtbart samarbejde med tobaksforskerne på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Hun er derfor ansat i professoratet, der skal styrke og formalisere dette samarbejde.

Til daglig er Charlotta Pisinger ansat på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Bispebjerg-Frederiksberg Universitetshospital.

Charlotta Pisinger slap for 20 år siden patienter og den klassiske lægerolle for i stedet at vælge forskningen som ’hovederhverv’, og hun supplerede derefter lægeuddannelsen med en master i folkesundhed.

Hendes forskningsområder kredser om rygning og nikotinprodukter, f.eks. e-cigaretter. Aktuelt forsker hun blandt andet i udvikling af bedre former for rygestop og nikotinstoptilbud til unge, til kræftpatienter og til psykisk syge borgere. Udover dette har hun haft særligt fokus på tobaksindustrien og beskriver ofte denne industris virkemidler og ageren. Dette har ofte givet nogle knubs; blandt andet er hun blevet anmeldt af et tobaksfirma for videnskabelig uredelighed. Dette blev afvist.

Charlotta Pisinger er flittigt benyttet som foredragsholder rundt om i verden og har fået flere danske og internationale priser, senest Folkesundhedsprisen. Hun har holdt oplæg i EU-parlamentet, haft tillidsposter i mange medicinske selskaber og bidraget til nationale og internationale anbefalinger, bl.a. for WHO, som også benytter hende som ekspert. Hun er en utrættelig formidler på tobaksområdet, for eksempel i kronikker og podcasts, herhjemme og i udlandet. Desuden er hun ofte i dialog med politikerne på Christiansborg og brænder for at forskning skal have betydning for lovgivningen.

Ph.d.-afhandlingen blev udarbejdet på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed på Glostrup Hospital, hos professor Torben Jørgensen, som blev hendes mentor. Afhandlingen omhandlede en livsstilintervention med tilbud om støtte til rygestop.

Charlotta Pisinger blev læge fra Københavns Universitet i 1988 og arbejdede i flere år på hospitaler, inkl. et års tid på Færøerne. Årene på lungemedicinsk afdeling åbnede hendes øjne for rygningens omfattende konsekvenser, og forebyggelse af rygning blev hendes forskningsfokus. Hun blev også uddannet som rygestoprådgiver og fik erfaring med at hjælpe patienter og borgere ud af nikotinafhængigheden.

Hun er gift med Niels Ulrich. De har fem børn og tillige fire børnebørn. Charlotta Pisinger flygtede som otteårig med sine forældre og to søskende fra Prag og endte i Danmark.