Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny professor i transportsyge

Professor og overlæge Måns Magnusson er ansat i en ny stilling delt mellem DTU Sundhedsteknologi og Rigshospitalets Center for Hørelse og Balance.

Her skal Magnusson med støtte fra Novo Nordisk Fonden fortsætte sin verdensklasseforskning i transportsyge til fordel for både patienter og videnskab.

Måns Magnusson er blandt verdens førende forskere på sit felt og kommer fra en stilling på Lunds universitet. I sin nye stilling skal han understøtte og udvikle samarbejdet mellem den kliniske forskning på Rigshospitalet og den tekniske forskning på DTU Sundhedsteknologi.

Tidligere i år underskrev DTU og Rigshospitalet en hensigtserklæring om at at øge samarbejdet og etablere et strategisk partnerskab for at styrke udvikling og udnyttelse af teknologiske sundhedsløsninger til fremtidens patienter. Oprettelsen af et fælles klinisk professorat er en udløber af dette.

Måns Magnussen bliver den første kliniske professor på DTU, hvilket Institutdirektør for DTU Sundhedsteknologi, Jan Henrik Ardenkjær-Larsen, ser store perspektiver i: ”Jeg er rigtig glad for, at vi har kunnet ansætte den første kliniske professor på DTU. Det er stort skridt i retning af at bringe medicinen tættere på de tekniske forsknings- og undervisningsmiljøer på DTU med det formål at skabe mere teknologisk innovation i sundhedssystemet.”

På Rigshospitalet ser Mads Klokker, som er cheflæge på Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi & Audiologi og leder af Rigshospitalets Center for Hørelse og Balance, ansættelsen af Måns Magnusson som en naturlig styrkelse af de to organisationers mangeårige samarbejde: ”Vi er meget glade for muligheden af at kunne udbygge samarbejdet med det første fælles professorat. Delte ansættelser og fælles forskningsprojekter, som DTU og vi påbegyndte for adskillige år siden, er helt klart vejen frem indenfor innovativ klinisk MedTech,” siger han.

Måns Magnussons opgaver er først og fremmest udvikling af balanceforskning. Ifølge Måns Magnusson er der mange medicinske problemer, der vil kunne løses bedre med hjælp fra de forskningsteknikker, der findes på DTU. Han vil således udvikle nye undersøgelsesteknikker for patienter med balanceforstyrrelser og svimmelhed - herunder transportsyge.