Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny professor skal forske i lægemiddelallergi

Lene Heise Garvey tiltræder 1. oktober som professor i dermato-venerologi (allergologi) med særligt fokus på anafylaksi og lægemiddelallergi ved Københavns Universitet og overlæge på Allergisygdomme klinik 1, Afdeling for Allergi, Hud- og Kønssygdomme på Herlev og Gentofte Hospital.

Hun er den første professor med særligt fokus på lægemiddelallergi i Nordeuropa.

"Det er en stor ære og anerkendelse for mig at blive udnævnt til professor. Jeg vil med dette professorat øge fokus på allergiske sygdomme til gavn for patienterne og yderligere styrke afdelingens og hospitalets position indenfor allergologien generelt og lægemiddelallergien i særdeleshed," siger Lene Heise Garvey, speciallæge i anæstesiologi og fagområdespecialist i allergologi og siden 2017 klinisk forskningslektor.

Lene Heise Garvey har siden 2007 haft allergologi som forskningsområde, med fokus på at afdække mekanismer og risikofaktorer bag anafylaksi (livstruende allergiske reaktioner), samt bedre diagnostik og behandling af allergiske reaktioner på lægemidler.

"I min forskning fokuserer jeg på projekter, som fører til resultater, der er umiddelbart anvendelige i patientbehandlingen. Jeg ser frem til at udbygge vores forskergruppe i afdelingen og etablere nye og fremme eksisterende samarbejder, så vi kan sprede vores viden og gavne patienter med allergiske sygdomme lokalt, nationalt og internationalt."

​Lene Heise Garveys seneste forskning har bl. a. drejet sig om flere aspekter af penicillinallergi, som mistænkes hos 10 procent af indlagte patienter, men som kan afkræftes hos 90 procent af disse. Hvis man har en penicillinallergi label, får man behandling med andre antibiotika, som ofte virker dårligere og øger risikoen for udvikling af resistente bakterier.

"Vi har udviklet metoder som hurtigere og mere effektivt afkræfter penicillinallergi, således at patienterne kan få den bedste behandling."

Lene Heise Garvey er også daglig leder af Dansk Anæstesi Allergi Center (DAAC) som siden 2010 har haft landsfunktion for udredning af patienter, der udvikler allergiske reaktioner under operation og bedøvelse.

"Vores mangeårige erfaring og systematiske tilgang til disse patienter har ført til at vores center er blandt de absolut førende i verden," siger hun.

Lene Heise Garvey har desuden specialiseret sig i allergi overfor sjældne og "skjulte" allergener såsom klorhexidin og fyldstoffer. Hendes ekspertviden kom for eksempel i brug ifm. COVID-19 mRNA-vaccinerne, som indeholdt et fyldstof, der blev mistænkt for at udløse allergiske reaktioner.

"Det viste sig at fyldstoffet ikke var et problem, men det er et godt eksempel på, at det også kan være nødvendigt at have fokus på de mere sjældne og "skjulte" årsager til allergi," siger Lene Heise Garvey

Lene Heise Garvey er 54 år, uddannet læge ved University of Bristol, England 1994. Speciallæge i anæstesiologi 2006 og Fagområdespecialist i allergologi 2012. Næstformand i Dansk Selskab for Allergologi, Sekretær i Drug Allergy Interest Group i European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), Bestyrelsesmedlem i ISPAR (International Suspected Perioperative Allergic Reactions Group) samt medlem af World Allergy Organization Drug Hypersensitivity Reactions committee.