Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny cheflæge for de ældste patienter

Anette Tanderup bliver 1. juni cheflæge for Geriatrisk Afdeling i Svendborg samt for Ærø Sygehus. Hun har bl.a. forsket i akut geriatri og behandling af ældre i hjemmet på tværs af sektorer.

Antallet af 80+ årige danskere forventes at være forøget med 46 % i 2030, mens antallet af medarbejdere, der kan varetage pleje og behandling af de 80+ årige, falder med 32 procent. 

Udfordringen er derfor til at tage og føle på. Og Anette Tanderup, den nye cheflæge på Geriatrisk Afdeling i Svendborg og Ærø, har forsket i løsningerne:

”Vi kommer ikke i mål med den opgave uden at optimere vores måde at arbejde på. Både vores processer og vores brug af teknologi her på sygehuset, men også i vores samarbejde med kommunerne og de praktiserende læger. Og den ældre patients interesse og forudsætninger for hjemmebehandling er udslagsgivende for, om vi lykkes med at omstille vores sundhedstilbud. På Ærø er vi langt fremme på det felt. Jeg glæder mig til sammen med Janeke og alle medarbejderne at tage fat på opgaven, siger Anette Tanderup.

Anette Tanderup har siden sin ansættelse som afdelingslæge på Geriatrisk Afdeling i december 2022 været primær praksisnær kontaktperson i ”Geriatri i døren.”

I 2018 færdiggjorde hun sin ph.d. ved forskningsenheden for Geriatri på OUH/Klinisk Institut på SDU med titlen ”Akutte Medicinske Ældre Patienter i Akutmodtagelsen: Akut geriatri, hjemmepleje og hjemme-hospitalisering”.

Anette Tanderup har siden 2021 været medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Geriatri. I regi af selskabet indgår hun i arbejdet med en national behandlingsvejledning i akut-og tværsektoriel geriatri.

 

  • Oprettet den .