Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny cheflæge i øjensygdomme

Ledende overlæge Rune Salling Holmbjørn fra øjensygdomme, Sygehus Sønderjylland, er ansat som ny cheflæge i øjensygdomme på Aarhus Universitetshospital per 1. juni.

"Vi er rigtig glade for, at vi med ansættelsen af Rune nu har en komplet afdelingsledelse i Øjensygdomme. Rune kommer med en god portion ledelseserfaring med fem år som afdelingsleder for øjensygdomme på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg. Her er han lykkedes med at opbygge en god og robust afdeling med særligt fokus på uddannelse og forskning. Rune har lægefaglige ambitioner for øjenspecialet på AUH og for Region Midtjylland, og vi er sikre på, at disse ambitioner og lægefaglige perspektiver vil gøre stor gavn i Øjensygdomme sammen med chefsygeplejerske Lone Hauritz og lærestolsprofessor Toke Bek," siger sygeplejefaglig direktør på AUH, Susanne Lauth.  

Rune Salling Holmbjørn er uddannet i medicin i 2008 fra Aarhus Universitet og er uddannet speciallæge i oftalmologi i Vejle og Odense i 2015, ligesom han har erfaring fra Øjenklinikken på det daværende Regionshospital i Holstebro.

Fra 2015 til 2016 arbejdede han som afdelingslæge i Øjenklinikken på Sygehus Sønderjylland, inden han i ultimo 2016 blev overlæge og klinikleder for Øjenklinikken på Sygehus Sønderjylland. Få måneder senere blev han ledende overlæge – afdelingsleder for Øjensygdomme på samme sygehus, hvor han har været indtil nu.

På Sygehys Sønderjylland har Rune stået i spidsen for genopbygning af Øjensygdomme i Sønderborg med fokus på udvikling af et uddannelsesmiljø og etablering af et forskningsafsnit. Her har han også været med til at udvikle et nyt øjenjournalsystem for Region Syddanmark.

Rune har fra 2011 til 2016 været aktiv i Foreningen af Yngre Oftalmologer, først som bestyrelsesmedlem herefter som formand i fire år.

Siden Rune blev ledende overlæge i 2016, har han i regi af Region Syddanmark og Lægeforeningen efteruddannet sig inden for ledelse. I Region Syddanmark har han ligeledes bidraget til udviklingen af regionens innovationsstrategi og lederuddannelsen "Digital ledelse". Rune har været en del af talentprogrammet for læger i Regions Syddanmark, Sydtalent, hvor han også selv har undervist.

Rune Salling Holmbjørn er 41 år gammel og bor i Vejle.

Fra 1. juni udgør afdelingsledelsen i Øjensygdomme på Aarhus Universitetshospital af cheflæge Rune Salling Holmbjørn, chefsygeplejerske Lone Hauritz og lærestolsprofessor Toke Bek.