Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Nyt medlem af Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse

Speciallæge Mads Koch Hansen er af repræsentantskabet i Kræftens Bekæmpelse blevet valgt som nyt medlem af Kræftens Bekæmpelses Hovedbestyrelse.

Mads Koch Hansen  er fhv. formand for Lægeforeningen, fhv. lægefaglig direktør på Sygehus Lillebælt, fhv. medlem af Dansk Bryst Cancer Gruppe og fhv. medlem af Kræftens Bekæmpelses Patientstøtteudvalg

Han vil som medlem af hovedbestyrelsen bl.a. arbejde for: ”Et stærkt Kræftens Bekæmpelse med fokus på hele patientens vej fra diagnose og tilbage i livet. Forebyggelse, rehabilitering og palliation skal, udover god behandling, være i fokus.”

Desuden vil han fokusere på ulighed i sundhed og pårørenderollen.