Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Genvalg til Hjerteforeningens formand

Der var genvalg til Hjerteforeningens formand, Christian Hassager, ved repræsentantskabsmødet 13. maj i Odense, mens Lars Frederiksen blev valgt som ny næstformand. 

Lars Frederiksen har betydelig erfaring med ledelses- og bestyrelsesarbejde fra erhvervslivet, herunder som tidligere adm. direktør for Chr. Hansen og som nuværende bestyrelsesformand for Matas.

På Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde i Odense lørdag 13. maj 2023 fortalte formand Christian Hassager i sin beretning, at Hjerteforeningen i 2022 har haft 114,2 mio. kr. til disposition til foreningens fire formål: forebyggelse, forskning, interessevaretagelse og patientstøtte. Det er på niveau med 2019 og 2020, men en lille nedgang i forhold til 2021.

Således brugte Hjerteforeningen i 2022 14,6 mio. kr. på forebyggelsesarbejde, 49,8 mio. kr. på forskningsområdet, 9,1 mio. kr. på politisk interessevaretagelse og 40,7 mio. kr. på patientstøtteindsatsen.

  • Oprettet den .