Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny cheflæge på Amager og Hvidovre Hospital

Den 1. marts tiltrådte Kirstine Lærum Sibilitz som cheflæge på Amager og Hvidovre Hospital i Afdeling for Hjerte- og Medicinske Sygdomme.

Hun er speciallæge i kardiologi og kommer fra en stilling som afdelingslæge i Hjertecentret på Rigshospitalet.

Sammen med to chefsygeplejersker skal hun lede den store medicinske afdeling, som er fordelt på tre matrikler i Glostrup, Hvidovre og på Amager.

”Vi har et stort ansvar for at levere samme kvalitet i behandlingen, uanset om den foregår på Glostrup, Amager eller Hvidovre Hospital,” forklarer hun.

”Det er selvfølgelig vigtigt, at jeg er til stede og synlig alle steder, og at jeg yder samme omsorg og er til stede for medarbejderne på samme måde,” siger Kirstine Lærum Sibilitz om udfordringen ved at have en geografisk opdelt afdeling.  

Det gode patientforløb har en høj prioritering hos den nye cheflæge, og det afhænger af, at det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde fungerer:

Som leder interesserer hun sig for at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor det både er sjovt og rart at gå på arbejde, og at man bliver ved med at arbejde for en god kultur.

”Der er et ord som ordentlighed, der bliver ved med at komme til mig igen og igen. Det handler selvfølgelig om at opføre sig ordentligt, men lige så meget om, at vi skal kunne tale om det, der ikke fungerer og som er svært, for hvis vi kan tale om det, kan vi også gøre os bedre,” siger Kirstine Lærum Sibilitz.

Kirstine Lærum Sibilitz er 43 år, bor i Valby og er gift og mor til to børn. Hun var i sine yngre dage i tvivl, om hun skulle vælge lægestudiet eller søge ind på musikkonservatoriet som tværfløjtenist. Selvom lægestudiet blev vinderen, holder hun musikken i live i ny og næ.  

  • Oprettet den .