Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Tidligere Amgros-direktør vender tilbage til Odense Universitetshospital

Efter et år som direktør for Forretningsudvikling og Rådgivning i Amgros I/S vender Anna Skat Nielsen, tidligere stabschef for Klinisk Udvikling, tilbage til OUH.

1. marts tiltrådte hun som chef for den regionale forskningsstøtteenhed OPEN, der har til huse på Odense Universitetshospital. Enheden understøtter og hjælper regionens forskere i hele processen fra ide over administration, jura, oprettelse og drift af databaser og biobanker, til datamanagement, statistisk analyse og kvalitetskontrol af data.

"I tæt samarbejde med SDU og patienterne skal vi skabe optimale muligheder for forskning, så endnu flere af vores patienter kan få udbytte af forskernes resultater. Vi har SÅ meget tilgængelig data, som vi kan blive endnu bedre til at gøre brug af," siger Anna Skat Nielsen.

Udover tre år som stabschef i Klinisk Udvikling har hun 13 års erfaring fra Sundhedsministeriet, hvor hun blandt andet var kontorchef ved Center for Lægemidler og Internationale Forhold.

"I takt med den teknologiske udvikling kan vi tilbyde flere borgere behandling i deres eget hjem. Det vil kræve nye samarbejder og partnerskaber med offentlige myndigheder og private virksomheder. At vi skal arbejde på nye måder på det nye OUH og flytter fysisk sammen med SDU vil kunne blive en katalysator for nye samarbejder på tværs af fagligheder. Så der er masser af iderigdom og innovationskraft som vi i OPEN kan hjælpe godt på vej," siger Anna Skat Nielsen.

  • Oprettet den .