Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Rigets nye direktør skifter mangeårige vicedirektører ud

Rasmus Møgelvang tiltrådte som ny direktør på Rigshospitalet 1. januar. Og noget af det første, han har gjort, er at skifte sine tidligere vicedirektør-kolleger Per Erik Jørgensen og Susanne Poulsen ud.

Rigshospitalet skriver 17. januar, at hospitalet får en midlertidig ledelse, og at "ændringerne sker i forlængelse af, at Rasmus Møgelvang tiltrådte som hospitalsdirektør 1. januar", og at de to hidtidige vicedirektører er fratrådt "efter gensidig aftale med Region Hovedstaden".

Den midlertidige ledelse består af Rasmus Møgelvang, de syv centerdirektører og Helen Bernt Andersen, som konstitueres som vicedirektør. Hun er hidtidig sundhedsfaglig direktionskonsulent samt formand for Kræftens Bekæmpelse.

Sundhedspolitisk Tidsskrift har bedt om en kommentar fra Rasmus Møgelvang til, hvorfor han har ment det nødvendigt at skifte de to vicedirektører ud. Men Rigshospitalets presseteam henviser blot til en tekst på Rigshospitalets intranet, hvori Rasmus Møgelvang skriver:

"Rigshospitalet står sammen med resten af det danske sundhedsvæsen over for massive udfordringer, som kalder på et nyt mindset i topledelsen. Derfor er det nødvendigt at få nye kræfter ind i Rigshospitalets direktion. Jeg vil gerne takke Susanne og Per for deres mangeårige og store indsats i spidsen for Rigshospitalet. De har begge været med til at sikre høj faglighed, kontinuitet og sammenhængskraft på tværs af hospitalets funktioner og matrikler."

Han fremhæver særligt Susanne Poulsens indsats i forbindelse med sygeplejerskeuddannelsen, implementeringen af Sundhedsplatformen, indflytningen i Nordfløjen og hele det tværsektorielle område. Herudover at hun havde en central rolle i etablering af den ekstra regionale intensive kapacitet på 60 senge under corona-epidemien.  

Per E. Jørgensen fremhæves for at have haft en vigtig rolle med at understøtte forskningen – både på Rigshospitalet og i spidsen for Greater Copenhagen Health Science Partners. Derudover har han haft en række nationale opgaver som for eksempel medlem af Medicinrådet og Behandlingsrådet, ligesom han stod i spidsen for den nationale taskforce for at skaffe test- og analyseudstyr, som blev nedsat under corona-epidemien. 

Der er ikke sat en dato for, hvor længe den nye, midlertidige direktion skal fungere. 

Rigshospitalets nye direktør ønsker nye kræfter

Susanne Poulsen, som har været vicedirektør på Rigshospitalet i otte år, skriver på Linkedin, at "Rigshospitalets nye direktør ønsker nye kræfter i direktionen. Derfor skal jeg nu finde nye måder at bruge mine kompetencer og erfaringer på."

"Lige nu er alle muligheder åbne. Livet går jo videre, og jeg er heldigvis frisk og rask, men det er en hård opbremsning fra at have kørt med 110 i timen i de mange år på toplederniveau," skriver hun.

På Rigshospitalets intranet skriver hun, at "det kom som en overraskelse, at jeg ikke er tænkt ind som en del af den fremtidige ledelse på Rigshospitalet."

Susanne Poulsen er uddannet sygeplejerske, er master i organisationspsykologi og har taget flere ledelsesprogrammer. Hun har også tidligere været vicedirektør på Glostrup Hospital i 2014 og vicedirektør på Bornholms Hospital i perioden 2008-2014.

65-årige Per Jørgensen er uddannet læge og har også været vicedirektør på Rigshospitalet i otte år og før det vicedirektør i ni år på Glostrup Hospital.

Han siger til Sundhedspolitisk Tidsskrift, at han ikke har en kommentar til, at han er røget ud, og at det endnu ikke er klarlagt, hvad han nu skal.

  • Oprettet den .