Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny professor i sundhedspolitik og -organisering

Viola Burau er ny professor i sundhedspolitik og organisering af indsatser på sundhedsområdet i et nyt professorat på Aarhus Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet. 

Viola Burau fra Institut for Folkesundhed forsker i emner som sammenhæng i sundhedsvæsenet og de sundhedsprofessionelles betydning for implementering af nye sundhedsindsatser. Hun har særligt beskæftiget sig med at sammenligne sundhedsvæsenet i Norden med sundhedsvæsenet i andre lande. Hun undersøger bl.a., hvordan vores organisering i sundhedsvæsenet har en væsentlig indflydelse på folkesundheden, og hvordan vi kan skabe bedre sammenhænge for både borgere og sundhedsprofessionelle, så eksempelvis sårbare grupper får én samlet indgang til sundhedsydelser.

Den nyudnævnte professors forskning er teoribaseret, kvalitativ og landekomparativ, og hendes forskningsprojekter omhandler bl.a. ulighed i adgangen til sundhed for mennesker med svær psykisk sygdom og organisering af sammenhæng i sundhedsvæsenet i for eksempel Danmark, Canada og New Zealand.

Det nye professorat forankrer ifølge Viola Burau tilgange og metoder fra samfundsfag og humaniora inden for folkesundhedsvidenskab, og det afspejler sig i curriculum på bachelor- og kandidatuddannelserne i folkesundhedsvidenskab på universitetet. 

  • Oprettet den .