Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Region Sjælland får ny psykiatridirektør

Fra 1. november bliver 46-årige Kresten Dørup ny direktør for Psykiatrien i Region Sjælland, hvpr han skal stå i spidsen for driften og udviklingen af et sundhedsområde, der er under stor bevågenhed og stigende pres.

Han kommer fra en stilling som centerchef for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden.

"Mange øjne er rettet mod psykiatrien lige nu og har været det gennem længere tid – og med rette. Psykiatrien står højt på forandringsdagsorden, også hos os i Region Sjælland, og vi er kommet langt, men vil gerne tage det et skridt videre. Her er jeg overbevist om, at Kresten Dørup har den helt rigtige profil til at løfte den store og vigtige opgave, der venter," siger regionsdirektør Per Bennetsen og forklarer videre:

"Kresten består af en kombination af at være en relativt ung lederprofil med spændende tanker og visioner med stor erfaring fra Region Hovedstadens psykiatri. Han har skabt flotte resultater – bl.a. ved en markant satsning på det tværsektorielle samarbejde mellem region, kommuner og almen praksis for at styrke forebyggelse og forløb for børn og unge i psykisk mistrivsel samt succes med at rekruttere i alle faggrupper."

Kresten Dørup har de seneste fem år stået i spidsen for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden, der er landets største hospitalsfunktion for børn og unge med psykisk sygdom og har nære samarbejdsflader til 29 kommuner og hele praksissektoren.

"Psykiatrien som område er virkelig vigtigt og et felt, der flytter sig meget hurtigt for tiden – den udvikling skal vi være med til at adressere. Vi skal sikre behandling af høj kvalitet og tæt på borgerne ved for eksempel at være mere udgående og benytte digitale platforme. Det skal bygge på et stærkt samarbejde med kommuner og praktiserende læger og med de somatiske sygehuse," siger Kresten Dørup.

Han har som centerchef været medformand i STIME, som er en samarbejdsplatform, hvor Region Hovedstadens Psykiatri og syv kommuner tager fælles ansvar for at hjælpe børn og unge i psykisk mistrivsel tidligt og tæt på deres hverdag. Netop STIME er et nyt projekt, der indgår i den budgetaftale for 2023, som Regionsrådet i Region Sjælland indgik i sidste uge.

Som psykiatridirektør kommer Kresten Dørup til at være chef for cirka 2.000 fastansatte medarbejdere.

I Psykiatrien i Region Sjælland vil den nye psykiatridirektør indgå i en ledelse, der består af vicedirektørerne Dorthe Juul og Søren Bredkjær. De to vicedirektører vil udgøre psykiatriledelsen frem til 1. november. Derudover bliver Kresten Dørup en del af Region Sjællands koncernledelse.

Kresten Dørup erstatter Michael Werchmeister, der har valgt at gå på pension.

Udskriv