Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Morten Bestle er ny professor i intensiv medicin ​

Akut nyresvigt og væskeoverskud hos patienter med kritisk sygdom er omdrejningspunktet for forskningen hos overlæge Morten Bestle, som netop er blevet udnævnt som klinisk professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. 

Siden sin ansættelse som overlæge på Anæstesiologisk Afdeling, Intensiv Afsnit i 2006 er Morten Bestle, 59, blevet en erfaren forskerprofil på Nordsjællands Hospital. 

Som klinisk professor ved Københavns Universitet fortsætter Morten Bestle sit virke ved Nordsjællands Hospital. 

Omdrejningspunkt for Morten Bestles forskning er den kritisk syge patient på intensiv afdeling, herunder akut nyresvigt og væskeophobning i forbindelse med kritisk sygdom. Han er aktuelt i spidsen for blandt andet det internationale forskningsprojekt GODIF, der netop undersøger fjernelse af uønsket væskeophobning hos patienter på intensiv.

I 2011 blev han klinisk lektor i anæstesi ved Københavns Universitet og herefter forskningsansvarlig overlæge på Intensiv Afsnit. Han har siden 2017 bedrevet forskning som klinisk forskningslektor, herunder som formand for hospitalets forskningsklynge Infektion og Inflammation med ansvar for koordination og fremdrift af forskningen indenfor dette felt.

Morten Bestle holder tiltrædelsesforelæsning den 11. november 2022 kl. 15.00 i auditoriet på Nordsjællands Hospital i Hillerød.

Udskriv