Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

10 sundhedspersoner optaget i Kraks Blå Bog

10 personer indenfor sundhedsområdet er i år kommet med blandt de 116 nye optagne i Kraks Blå Bog, der rummer personer, som er med til at sætte dagsordenen inden for erhvervslivet, i kulturlivet og i det offentlige.

Kraks Blå Bog er udkommet siden 1910. I alt indeholder den trykte udgave af bogen 8.418 biografier over nulevende personer, mens den digitale version på blaabog.dk rummer samtlige biografier på de ca. 30.000 personer, der har været optaget i Kraks Blå Bog gennem tiden.

”I sin oprindelse havde Kraks Blå Bog det afsæt, at ingen skulle være selvskrevet i bogen i kraft af deres herkomst eller udelukket på grund af den, og det samme gælder naturligvis deres køn. Derfor er vi i redaktionen glade for for første gang at kunne præsentere lige mange mænd og kvinder blandt årets nyoptagne. Blå Bog skal naturligvis afspejle den tid og det samfund, vi lever i. At det har taget 112 år at nå hertil, er måske ganske sigende for den hastighed, hvormed samfundsudviklingen sker,” siger Bolette Rud. Pallesen fra Gads Forlag, der udgiver bogen.

De ny navne i Kraks Blå Bog indenfor sundhedsområdet 

  • Henrik Dimke, professor i translationel nyrefysiologi ved Institut for Molekylær Medicin på Syddansk Universitet
  • Christina Krzyrosiak Hansen (Soc), borgmester i Holbæk Kommune og formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg
  • Thea Kølsen Fischer, forskningschef, professor, Nordsjællands Hospital, Københavns Universitet
  • Susanne Axelsen, formand for Lægevidenskabelige Selskaber samt overlæge, ph.d., lektor, Aarhus Universitet
  • Karsten Buschard, professor i eksperimentel patologi, overlæge, dr.med., dr.med.vet., Københavns Universitet og Rigshospitalet
  • Nina Tejs Jørring, forperson for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, overlæge, Region Hovedstaden
  • Anne Møller, praktiserende læge, ph.d., lektor
  • Maiken Nedergaard, professor, hjerneforsker, co-director, Københavns Universitet
  • Ole Haagen Nielsen, professor, overlæge, dr.med.
  • Martin Andreas Røder, professor, overlæge, ph.d., Københavns Universitet og Rigshospitalet

 

Udskriv