Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny doktor kan forudsige et kræftforløb

Lise Lindahl er ny doktor på Aarhus Universitet med en medicinsk doktorgrad inden for kutant T-celle lymfom (CTCL), som er lymfekræft i huden.

Hun har forsket i lymfekræft i huden, som udvikler sig fra lymfesystemets celler. og i sin doktordisputats beskrevet hvordan man i et tidligt stadie kan forudsige, om en kræftsygdom udvikler sig langsomt eller aggressivt. 

Ved at studere de danske sundhedsregistre og analysere data fra patienter med lymfekræft i huden kunne Lise Lindahl konstatere, at sygdommen kan udvikle sig forskelligt. Herefter analyserede hun kræftceller og fandt frem til en molekylær markør, der på diagnosetidspunket kan forudsige den enkelte patients sygdomsforløb.

Markøren har i sig selv en funktion, som øger celledeling og dermed også spredning af kræften. Lise Lindahl måtte endnu en tur i laboratoriet for at finde en kur og fandt frem til, at antibiotika, som dræber gule stafylokokker i huden, bremser sygdommen.

Forskningsresultaterne baner vej for mere målrettet patientbehandling, som har bedre effekt og færre bivirkninger.

  • Oprettet den .