Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

34-årig hjerteforsker får den lille Nobelpris

Lektor Lars Wiuff Andersen fra Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital modtager i år Anders Jahre-prisen for yngre medicinske forskere. Prisen anses som en af Nordens mest prestigefulde forskningspriser og kaldes populært den lille Nobelpris.

Lars Wiuff Andersen er bare 34 år, men har gjort kometkarriere – ud over at være læge og lektor, han har også allerede en ph.d., en doktorgrad og en master i public health fra Harvard Medical School i Boston. Og så har han vundet et hav af store priser – nu også den lille Nobelpris. 

Han får prisen overrakt til november ved en ceremoni på Universitetet i Oslo. Prisen får han ifølge uddelingskomiteen som anerkendelse for sine imponerende forskningsresultater og fremragende undersøgelser af behandling af hjertestop.

”Jeg er beæret over at modtage Anders Jahre-prisen for yngre forskere i 2022. Prisen skal hjælpe os til at fortsætte vores forskning i hjertestop,” siger Lars Wiuff Andersen, der også er læge på Aarhus Universitetshospital.

Lars Wiuff Andersen forsker i akut og kritisk sygdom, og hans forskningsindsats har primært omhandlet svære infektioner, hjertekirurgi og kritisk syge patienter med hjertestop.

Gennem kliniske forsøg, kohortestudier og omfattende reviews af tidligere studier har han tilvejebragt grundlæggende ny viden om, hvordan vi bedst behandler patienter med hjertestop. Det har resulteret i en lang række publikationer i internationalt anerkendte tidsskrifter og ført til ændringer af anbefalingerne for behandling af hjertestop.

”Lektor Wiuff Andersen har gjort en imponerende indsats inden for sit forskningsområde. Forskningsresultaterne får stor betydning for forebyggelse og behandling af sygdomme, som rammer mange mennesker,” fortæller Svein Stølen, der er rektor ved Universitetet i Oslo og leder af Anders Jahre Fonden.

 

Udskriv