Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny le­den­de over­læ­ge på Rigshospitalet

Den erfarne speciallæge i hæmatologi, ​Peter Kampmann, tiltrådte 1. maj som ny ledende overlæge i ​Afdeling for Blodsygdomme på Rigshospitalet.

​Peter Kampmann kommer med 12 års ledererfaring fra den afdeling, som han nu skal være ledende overlæge for. I 2010 blev han speciallæge i hæmatologi og blev afsnitsleder på Rigshospitalets daværende leukæmiafsnit. Ledelsesfeltet er siden blev udvidet til også at dække blødersygdomme og knoglemarvstransplantation frem til han nu skifter ledelsesniveau. Sammen med ledende oversygeplejerske Hanne Merete Pedersen udgør Peter Kampmann ledelsen i Afdeling for Blodsygdomme.

Han afløser Lars Kjeldsen, som er stoppet som ledende overlæge på Rigshospitalets Afdeling for Blodsygdomme efter 14 år i ledelsen. Han vil dog fortsat være tilknyttet afdelingen som overlæge.  

“Efter 14 år og mange spændende, men også meget krævende ledelsesopgaver var det tid til at stoppe og få et andet arbejdsliv med lidt mere tid og mindre mentalt pres. Det har været 14 utroligt spændende år,” siger Lars Kjeldsen.

Lars Kjeldsen forklarer, at det har foregået ganske udramatisk, da hans kontrakt udløb i maj, og at det var et naturligt skridt.

Han vil dog stadig være at finde på afdelingsgangene, da han fortsætter som overlæge på afdelingen. 

Lars Kjeldsen har blandt andet stået for fusionen af Herlev-Gentoftes hæmatologiske afdelinger, der blev overflyttet til Rigshospitalets afdeling. Fusionen og forløbet mødte kritik fra flere patientforeninger, der mente, at flere løfter i skåltalerne ikke var blevet indfriet. Samtidig var afdelingen præget af personalemangel og mangel på sengepladser. 

Kritikken fik Lars Kjeldsen til at beklage forløbet og vilkårene i februar og mente, at virkeligheden havde overhalet dem. 

Den nye ledende overlæge Peter Kampmann lægger vægt på at, den tidligere ledelse er kommet langt med fusionen af afdelingerne på Herlev Hospital og Rigshospitalet. Han står derfor overfor en stor udfordring med en ny-fusioneret afdeling. Nu skal der arbejdes på at fintune kulturen og alle de vigtige arbejdsgange som, hver afdeling har med i bagagen.
 
Peter Kampmann ser store muligheder i sit kommende virke.
 
"Jeg ser klart nogle driftsmæssige udfordringer ved at være ny-fusioneret, men i højere grad ser jeg udviklingsmuligheder. Den medarbejdergruppe, vi har på afdelingen, er vækstlaget i den nye Afdeling for Blodsygdomme, og derfor med til at skabe fremtiden," siger Peter Kampmann. 
 
Peter Kampmann peger på, at en af de udviklingsmuligheder, han ser, er, at klinik og forskning overlapper. Det at være en større afdeling gør, at det nu er nemmere at støtte de ideer og initiativer som speciallægerne og sygeplejerskerne har. Større volumen i afdelingen giver bedre mulighed for forskningen. For eksempel har de små og sjældne diagnoser gavn af at være samlet et sted med større volumen. Og de store hæmatologiske diagnoser drager fordel af en stor forskningsstruktur og mulighed for afprøvning af ny medicin; herunder fase 1 medicin.
 
"Dertil kommer at vores læger og sygeplejersker har et drive og forståelse for at arbejde tværfagligt og at gensidig respekt er kendetegnede for afdelingen. Det er positivt og udviklende for det klinisk arbejde og forskningen. Det smitter også af på relationen til patienterne, og giver lyst til at gøre dét ekstra for dem," siger Peter Kampmann.
 
Privat bor Peter Kampmann i et solenergidrevet klimavenligt bofællesskab i Roskilde med sin kone og to børn på 16 og 17 år. 

Udskriv