Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Professor holder tiltrædelsesforelæsning med to års forsinkelse

Fredag den 20. maj 2022 kunne professor i infektionsmedicin på Amager og Hvidovre Hospital, Nina Weis, endelig holde sin tiltrædelsesforelæsning efter flere udsættelser på grund af corona.

Hun tiltrådte i maj 2020, og siden har pandemien sat sit præg på hendes forskning, ligesom hun også har tilbragt et omfattende antal arbejdstimer med at behandle COVID-19-patienter og deltage i interviews med mange medier om tilstanden på hospitalet.

Nu kan hun igen koncentrere sig om sit forskningsområde med fokus på at forbedre behandling af kroniske virusinfektioner i sårbare grupper, som ofte er overset i offentligheden. Det drejer sig f.eks. om patienter med kronisk hepatitis og kvinder med HIV.

"Jeg interesserer mig særligt for de oversete og sårbare grupper, for det er der, jeg kan se, at vi ofte ikke gør det godt nok. Mit professorat handler om de problemer, jeg ser i klinikken, og det tager jeg med ind i forskningen,” sagde Nina Weis i forbindelse med sin tiltræden.

 

Udskriv