Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Nyt medlem af Medicinrådet

Farmaceut Christine Dinsen-Andersen er udpeget som nyt medlem af Medicinrådet. 

Hun er chefspecialist ved Sygehusapotekerne i Danmark, og Danske Regionere har netop udpeget hende til Medicinrådet som ny repræsentant for sygehusapotekerne.

Christine Dinsen-Andersen er ansat på Region Hovedstadens Apotek i Enhed for Implementering og Rationel lægemiddelanvendelse. Hun overtager pladsen i Rådet efter sygehusapoteker Lars Nielsen, som er gået på pension.

Udskriv