Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Pris til forsker, som vil undersøge insulinpumper i sport

Olivia McCarthy, BSc, ph.d og Post.Doc. ved Steno Diabetes Center Copenhagen, er en af tre yngre diabetesforskere, som hver modtager 600.000 kroner fra Diabetesforeningen.

Risikoen for lavt blodsukker – eller alene frygten for det – kan afholde mennesker med type 1-diabetes fra fysisk aktivitet.

Olivia McCarthy skal undersøge, hvordan nye automatiske og selvjusterende insulinpumper – også kaldet Hybrid Closed-loop insulin delivery systems (HCL-systemer) – virker under planlagt og spontan fysisk aktivitet som sport og hverdagsmotion. Målet er, at mennesker med type 1-diabetes skal have mulighed for at dyrke motion uden at frygte lavt blodsukker, som kan føre til insulinchok.

HCL-systemer består af en insulinpumpe, en glukosemåler og en doseringsalgoritme, der dynamisk kontrollerer insulintilførslen på baggrund af glukoseværdier fra sensoren.

Forskningsprojektet skal undersøge, hvordan brugen af HCL-systemer kan optimeres i forbindelse med fysisk aktivitet.

Samtidig ser forskningsprojektet nærmere på stofskifteprocesserne under fysisk aktivitet og vil ad den vej bidrage med viden, der kan reducere omfanget af lave glukoseværdier hos personer med type 1-diabetes.

Udskriv