Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ledende overlæge forlader afdeling efter uenighed

Ledende overlæge på akutafdelingen på regionshospitalet i Horsens, 48-årige Ulf Hørlyk, har sagt sit job op efter uenigheder med sygehusledelsen om rammerne for de akutte patienter.

Det skriver han på sin Linkedin-profil.

"Min uenighed med ledelsen om rammerne for de akutte patienter og jer (kolleger og medarbejdere, red.), har nået et punkt, hvor jeg føler min person står i vejen for en sund udvikling for jer og de akutte patienter. Det kan jeg ikke tillade," skriver han.

Ulf Hørlyk skriver, at han selv har en stor del af ansvaret for, at samarbejdet med sygehusledelsen er er kørt af sporet.

"Det er vigtigt for mig, at I forstår, at det er mindst lige så meget min skyld, at jeg står der, jeg står, i min relation til ledelsen. Jeg er nok for stejl og stolt. Jeg forlader jer i tiltro til, at ledelsen finder en anden vej end min til at passe godt på jer," skriver han.

Ulf Hørlyk ønsker overfor Sundhedspolitisk Tidsskrift ikke at fortælle, hvad uenighederne består i.

"Jeg mener at have sagt det, der skal siges og tror ikke, det gavner med yderligere. Helt overordnet tror jeg, det er på tide med en gennemgang af, hvad der bør gøres for de akutte patienter og de sundhedsprofessionelle, der skal modtage dem. Måske der skal snakkes minimums-normeringer," skriver han i en mail.Udover at være ledende overlæge har Ulf Hørlyk de seneste år gjort sig bemærket i offentligheden ved at skrive ‘Akutlægens Dagbog’. Sundhedspolitisk Tidsskrifts anmelder Maria Cuculiza gav den i 2020 seks stjerner og citerede fra bogen:

"Jeg er akutlæge. Specialist i akutmedicin. Mit håndværk er mødet med den akutte, uafklarede patient. Mit arbejdsliv er at lede og skabe rammer for, at akutfolket kan modtage de akut syge. Hvis akutfolket ikke har det godt, har patienterne det ikke godt. Akutfolkets ve og vel er mit ansvar. Det er jeg stolt af. ”

Ulf Hørlyk understreger i sit opslag på Linkedin, at han ikke er færdig med akutarbejdet.

Udskriv