Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Professor får hæderslegat

Lene Baad-Hansen, som er professor på Aarhus Universitet, modtager Ingeborg og Leo Dannins Legat for sit bidrag til at forstå årsagerne til kæbesmerter og hovedpine hos den voksne befolkning.

Kroniske smerter i tænder og kæber er svære at komme af med og kan i værste fald være invaliderende. Lene Baad-Hansen fra Institut for Odontologi og Oral Sundhed forsker i metoder til udredning af sensoriske forstyrrelser hos patienter med f.eks. smerter efter nerveskader i mund og ansigt eller problemer med kæbeled og –muskler. Hendes forskning har bl.a. bidraget til en ny international klassifikation af orofaciale smerter, og hun får nu Ingeborg og Leo Dannins Legat for Videnskabelig Forskning for sin indsats.

Lene Baad-Hansen fik legatet ved et arrangement på Health den 25. marts 2022. Legatet er på 300.000 kr. øremærket forskning og 50.000 kr. som en personlig hæderspris. 

Legatet vil Lene Baad-Hansen anvende til et større projekt, hvori hun undersøger genetiske og ernærings- og livsstilsmæssige risikofaktorer for udvikling af kæbesmerter og hovedpine blandt unge danske voksne. 32.000 personer er inviteret til at deltage i forskningsprojektet.

Udskriv