Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Medicinrådets formand bliver bestyrelsesmedlem i life science-selskab

Steen Werner Hansen, der er den ene af to formænd for Medicinrådet, træder 1. april ind i bestyrelsen for det danske selskab Human Bytes.

Human Bytes leverer sundhedsteknologiske løsninger og vil øge brugen af kunstig intelligens til det nordiske sundhedsvæsen.

Steen Werner Hansen er 70 år, uddannet læge og har gennem en længere årrække været vicedirektør på først Bispebjerg Hospital og senest Herlev og Gentofte Hospital samt formand for Den Regionale Lægemiddelkomite i Region Hovedstaden.

Desuden er han formand for Medicinrådet siden dets etablering i 2017.

Udskriv