Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny cheflæge i Patologi Randers

1. maj tiltræder Parag Dabir, 45, stillingen som cheflæge i Patologi/Blodprøver og Biokemi på Regionshospitalet Randers.

Han kommer fra en stilling som overlæge i Patologi på Aarhus Universitetshospital.

Men faktisk kender han Regionshospitalet Randers særdeles godt, idet han tidligere har været ansat i sammenlagt 8 år, senest som uddannelsesansvarlige overlæge, i Patologi på hospitalet.

Parag Dabir er uddannet speciallæge i Pune i Indien og kom til Danmark i forbindelse med Region Midtjyllands rekrutteringsprojekt i 2007. Siden har han arbejdet i forskellige stillinger på både Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Randers, og nu er han altså klar til at prøve kræfter med ansvaret som cheflæge.

Parag Dabir kommer til at udgøre afdelingsledelsen i Patologi/Blodprøver og Biokemi sammen med ledende bioanalytiker Jette Krüger Jensen.

Privat bor Parag Dabir i Aarhus med sin kone og to børn.

Udskriv