Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

ALS-forsker bliver professor i Aalborg

Speciallæge Jakob Udby Blicher er pr. 1. februar startet som klinisk professor med fokus på ALS og demens på Klinisk Institut, Aalborg Universitet.

Sidste år demonstrerede han sammen med sin forskningsgruppe som de første i verden, hvordan patienter med muskelsvind med tankens kraft kan flytte ting via elektroder på hovedet, men vil nu koncentrere sig om sygdommes årsager.

”Jeg kommer primært til at arbejde med muskelsvind-sygdommen Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) og andre sygdomme i hjernen som Alzheimers Sygdom. Det, jeg især interesserer mig for, er avancerede MR-scanningsmetoder, som kan hjælpe os til at forstå årsagen til de her sygdomme, så vi kan finde en behandling, udvikle hjælpemidler og teknologiske løsninger til glæde for patienterne,” fortæller Jakob Udby Blicher.

Jakob Udby Blichers forskning har primært fokus på neurologiske sygdomme som ALS, demens og genoptræning efter blodpropper i hjernen. Han er aktiv i flere forskningsprojekter, der anvender avancerede hjerneskanningsmetoder til forståelse af ALS og Alzheimers sygdom.

”Dette er hot topic og et spændende skridt fremad for at afhjælpe svære handicap. Alene det at kunne styre sin motorik med tankens kraft er spændende. Klinisk Institut ser også frem til at komme tættere på gåden bag ALS og Alzheimer,” siger Sten Rasmussen, professor og institutleder, Klinisk Institut.

Jakob Udby Blicher kommer til at arbejde videre med REMAP-projektet, som blev startet i 2017 i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital, Rehabiliteringscenter for muskelsvind, Bioservo Technologies AB, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet samt Institut for Materialer og Produktion samme sted.

“REMAP-projektet har vist, at vi med elektroder på hovedet kan måle intentionen om bevægelse realtime. Og det er i virkeligheden det, der er det banebrydende. Det gør det muligt at anvende teknikken til at aktivere hjælpemidler, som f.eks. en robot-handske,” forklarer Jakob Udby Blicher.

”Aalborg Universitets strategi og fokus på innovation og forbedring af patientbehandling ligger tæt op ad det, jeg har lavet og interesserer mig for,” uddyber Jakob Udby Blicher om, hvorfor han har valgt Aalborg Universitet som sin nye arbejdsplads. Som klinisk professor deler han sin arbejdstid ligeligt mellem Aalborg Universitet og det kliniske arbejde som overlæge på Neurologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital.

”Vi forsker i årsagerne til sygdommene, og vi prøver at finde bedre behandling og bedre hjælp til patienterne. Kombinationen af hverdagens patientbehandling og –inddragelse og det mere langsigtede forskningsperspektiv, giver håb for fremtiden for både pateinter og behandlere. Det er en meningsfuld måde at arbejde på, så jeg er virkeligt glad for at have fået en stilling, der gør det muligt,” siger Jakob Udby Blicher.

Der er endnu ikke fundet en behandling, der kan kurere patienter for ALS. Til gengæld er der stor opbakning til arbejdet med at finde den.

”Der er virkelig mange patienter, der gerne vil deltage i forskningsprojekter, fordi det giver mening for dem at kunne bidrage til at bekæmpe de her sygdomme. Det gælder også, selvom det ikke når at få betydning for deres eget sygdomsforløb. Det glæder mig virkeligt at opleve” siger Jakob Udby Blicher.

Jakob Udby Blicher er født og opvokset lidt uden for Aarhus, men ellers er det Nordjylland, der trækker i ham og hans nordjyske hustru, der kommer fra Vrå. Hun er også læge og arbejder i psykiatrien i Region Nordjylland. Familien på i alt fire har også et sommerhus i Løkken, som er et ideelt afsæt for dem til at dyrke deres fælles interesse og passion for at svømme og surfe.

Udskriv