Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Får pris for forskning i sikkerhed ved medicin

Professor i farmakoepidemiologi og klinisk farmaci Anton Pottegård er blandt modtagerne af Årets EliteForsk-pris.

Anton Pottegård forsker i lægemidler og deres bivirkninger, og han arbejder hver dag benhårdt på at forbedre sikkerheden af de lægemidler, vi bruger, gennem sundhedsdata.

Han er professor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet og samtidig forskningsleder ved Sygehusapotek Fyn på Odense Universitetshospital.

De seneste år har Anton Pottegård gjort sig bemærket med flere væsentlige indsatser og resultater i forbindelse med covid-19.

Han har været tovholder på Lægemiddelstyrelsens covid-19-taskforce DACCOVID, ligesom han stod i spidsen for den dansk-norske afdækning af bivirkninger ved AstraZenecas covid-19-vaccine, som var stærkt medvirkende til Sundhedsstyrelsens beslutning om at stoppe med AstraZeneca-vaccinen i Danmark. Resultater, der også blev publiceret i det international anerkendte British Medical Journal.

Anton Pottegård er også optaget af at formidle sin forskning – også når debatbølgerne går højt f.eks. i spørgsmålet om vacciner:

”Jeg har et ansvar for, at den viden, jeg har, bliver brugt rigtigt. Når samfundet har investeret i, at jeg bliver klog på lægemidler, så tager jeg gerne del i debatten som en neutral spiller med et fakta-orienteret udgangspunkt på basis af data,” siger han i en pressemeddelelse fra SDU.

Udskriv