Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Forsker i stresspåvirkning modtager EliteForsk-pris

Naja Hulvej Rod, der er professor i epidemiologi og leder af Afdeling for Epidemiologi ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, er blandt modtagerne af Årets EliteForsk-pris.

Hun vil finde ordentlige databaserede svar på, hvordan langvarige stressbelastninger påvirker mennesker.

”Stress er et komplekst sundhedsproblem fyldt med uafklarede spørgsmål. Vi forstår endnu ikke helt, hvad stressbelastninger er, og hvordan det virker biologisk og socialt? Samtidig fylder det meget for mange mennesker. Man kan virkelig gøre en forskel på samfundsplan med stressforskning,” siger Naja Hulvej Rod

Den forskel er Naja Hulvej Rod og hendes forskningsgruppe i fuld gang med at gøre. Særligt resultaterne i DANLIFE-projektet, der påviser sammenhænge mellem tidlige stressbelastninger og helbred gennem data på livsforløbene for to millioner danske børn, har vakt stor international opmærksomhed og er blevet fremhævet som et projekt af afgørende betydning i et af verdens førende lægetidsskrifter, The Lancet.  

Projektet dokumenterer, at børn, som gennemlever flere store stressbelastninger – såsom fattigdom, at miste en forælder, anbringelser, misbrug eller psykisk sygdom i familien – har over fire gange så stor risiko for at dø, inden de er fyldt 36 år, end børn, der oplever ingen eller få stressbelastninger.

Sideløbende er hun i gang med en række andre store projekter om blandt andet søvn og skærme og mentalt helbred under covid-19, for der er brug for mange evidensbaserede svar på sammenhængene mellem stress og helbred.

Det er uddannelses- og forskningsministeren, der siden 2007 har uddelt EliteForsk-priserne til fem yngre forskere, der regnes for at være nogle af landets mest talentfulde. Med udnævnelsen til EliteForsker følger 1,2 millioner kroner. Heraf er en million kroner øremærket til forskning, mens de resterende 200.000 kroner er personlige.

Udskriv