Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny viceinstitutleder i Aarhus

Den 1. februar tiltrådte Jeppe Lange stillingen som viceinstitutleder for det regionale samarbejde på Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Som viceinstitutleder for det regionale område bliver Jeppe Lange institutlederens nærmeste rådgiver og sparringspartner, når det kommer til instituttets opgaver i forhold til regionshospitalerne i Region Midtjylland. I samarbejde med instituttets øvrige ledergruppe får han det overordnede ansvar for at sikre en tæt koordinering og udvikling af de aktiviteter, som instituttet og regionshospitalerne samarbejder omkring.

Stillingen som viceinstitutleder er en 40%-ansættelse, og Jeppe Lange kan derfor fortsætte i en 60%-stilling som forskningsansvarlig overlæge ved Ortopædkirurgi på Regionshospitalet Horsens.

Til gengæld udtræder Jeppe Lange af stillingen som forskningsleder og akademisk koordinator på hospitalet. Han har varetaget ledelsen af hospitalets forskningsindsats siden 2017 i et tæt samarbejde med forskningsleder Marianne Johansson Jørgensen.

Oprindelig er Jeppe Lange uddannet speciallæge i ortopædkirurgi og ph.d., ligesom han selv har gennemført en række kliniske studier.

Udskriv