Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny ledende overlæge for Hjertesygdomme på AUH

Overlæge Christian Gerdes på Hjertesygdomme, AUH, er ansat som ny ledende overlæge i afdelingen pr. 1. januar 2022 sammen med overlæge Jacob Thorsted Sørensen.

Ledende overlæge Christian Gerdes har været ansat i Hjertesygdomme på AUH siden 1999. I 1991 blev han kandidat i medicin, blev ph.d. i 1998 fra Aarhus Universitet og speciallæge i kardiologi i 2005. Fra 2005-2006 arbejdede han som en del af sin uddannelse på Herzzentrum Leipzig i Tyskland.

Siden 2008 har Christian Gerdes været sektions- og funktionsleder Hjertesygdomme og er i dag sektionsleder i Arytmisektionen, hvor han arbejder med elektrofysiologisk undersøgelse af hjerterytmeforstyrrelser og ablations-, pacemaker- og ICD-behandling. Han er kendt for at have stor praktisk klinisk erfaring med forebyggelse af hjertekarsygdomme.

Ved siden af sit arbejde på AUH har Christian Gerdes siden 2016 været formand for Tværfagligt Kardiologisk Specialeråd i Region Midtjylland, ligesom han har været bestyrelsesmedlem i Lægevidenskabelige Selskaber siden 2016. Christian Gerdes var bestyrelsesmedlem i Dansk Cardiologisk Selskab fra 2012 til 2017 og formand for selskabet fra 2014 til 2016.

Christian Gerdes har siden 2020 undervist i Kardiologiens historie for de medicinstuderende på Aarhus Universitet, ligesom han har stor undervisningserfaring på kurser i Sundhedsstyrelsens og Dansk Cardiologisk Selskabs regi.

Ledende overlæge Christian Gerdes er 58 år gammel, gift, har to børn og er bosiddende i Risskov.

Den nye afdelingsledelse i Hjertesygdomme på AUH består pr. 1. januar 2022 således af oversygeplejerske Rikke Degn, lærestolsprofessor Jens Cosedis og de to nyudnævnte ledende overlæger Christian Gerdes og Jacob Thorsted Sørensen.

Udskriv